Galleri Oslo kan bli revet. Her er det som kan komme i stedet.

Før sommeren tar eierne en endelig avgjørelse om de går videre med de storstilte byggeplanene.

Nylandsbrua deler langstrakte, men forholdsvis lave Galleri Oslo i to. Samtidig brukes i dag et forholdsvis stort område av eiendommen til utendørs bussparkering. I fremtiden kan i stedet eiendommen bli stykket opp i flere og mindre bygninger, som til gjengjeld er høyere-
  • Christian Sørgjerd
    Christian Sørgjerd

Mange har en mening om den 400 meter lange kolossen midt i Oslo sentrum, men få forsvarer den. Helt siden den åpnet for 30 år siden har den møtt kritikk.

I fjor høst åpnet Galleri Oslos eiere for første gang for å rive den store bygningen. De betalte fem arkitektfirmaer for å lage forslag til hvordan det i stedet kunne bli.

Onsdag presenteres tegningene offentlig, både i et utstillingslokale i selve Galleri Oslo og på en egen nettside.

FORSLAG 1: Fra arkitektfirmaet A-lab. Et premiss fra eiers side til de fem arkitektfirmaene var at forslagene skal kunne realiseres uavhengig av om Akerselva åpnes opp, som på tegningen, eller forblir lukket.
FORSLAG 2: Fra arkitektfirmaet Arcasa. De har tegnet to store bykvartaler, med åpning imellom, i stedet for dagens langstrakte bygning. Lengst i vest er landets høyeste hus foreslått.
FORSLAG 3: Fra firmaet Mad arkitekter. Vest for Akerselva er to store høyhus tegnet inn. I forgrunnen nærmest sporområdet er det kommende høyhuset til KLP tegnet inn. Det er til behandling i kommunen nå.
FORSLAG 4: Fra firmaet Nordic - Office of architecture. Illustrasjonen viser forslaget sett fra Grønland og sørover. Firmaene ser for seg et nytt høyhus over Akerselva, som nærmeste nabo til Plaza (t.h. utenfor bildet).
FORSLAG 5: Fra firmaene Saaha og Lala Tøyen. De ser for en løsning med tre klart adskilte elementer – et massivt høyhus, en bussterminal under bakken og overbygd torg på toppen, samt et stort, sammenhengende bykvartal lengst øst.

Dette foreslår arkitektene

Alle fem forslag er variasjoner over samme temaer:

  • Det er tenkt bygges ett eller to nye, store høyhus nærmest Plaza. Det kompenserer for at andre deler av den store eiendommen åpnes opp og bygges lavere.
  • Dagens Galleri Oslo er på cirka 19.000 m², og tomten er relativt lavt utnyttet til å være så sentral i byen. Med alle forslag mangedobles bygningsmassen, for å gi lønnsomhet til prosjektet. Dette lå som premiss fra eiernes side.
  • Det meste kan bygges i etapper, og Akerselva kan graves frem i dagen tvers over eiendommen. Alle forslag åpner dessuten for at Nylandsveien, siste rest av det overbygde motorveisystemet i sentrum, senere kan rives. Dette var et premiss fra eierne.
  • Det er tenkt boligbebyggelse på østre del av eiendommen, som trappes ned i høyde og knyttes sammen med boligbebyggelsen på Grønland.
  • Det lages nye torg og passasjer for fotgjengere på bakkeplan tvers gjennom bebyggelsen, i stedet som i dag, hvor man må gå rundt.
Les også

LES OGSÅ: Se bildene - Slik blir det nye Nationaltheatret

Vil ta et tiår, minst

– Vi er midt i en evaluering av de ulike forslagene. Målet er at vi før sommeren skal beslutte om vi skal sette i gang prosessen med å omregulere eiendommen, sier Mona Ingebrigtsen.

Hun er administrerende direktør i Oslo Areal, som er største eier (46 prosent). Nest størst er Akershus fylkeskommune (31 prosent), som har kontorer der i dag, men planlegger å flytte innen 2024. Antagelig vil de da selge seg ut.

– Det vil uansett ta et tiår før noe skjer, advarer Ingebrigtsen.

Mange leietagere i dagens bygning har langvarige kontrakter de må ta hensyn til. I tillegg kan arbeidet med en full reguleringsprosess, et såkalt planprogram, ta så mye som 4–5 år fra det sendes inn til kommunen til det vedtas i bystyret.

I beste fall.

I et tiår har det over gaten for Galleri Oslo vært jobbet med planer for et nytt høyhus der Postens gamle brevsenter ligger. Men KLPs plan om å reise hovedstadens høyeste bygning er ennå ikke vedtatt av bystyret.

Les også

KOMMENTAR: «Byvelgere er ikke som andre velgere», skriver Andreas Slettholm

Få bussene vekk

Et stort, foreløpig ubesvart spørsmål er hva som skjer med Bussterminalen.

I dag ligger den integrert i Galleri Oslo. Men Ruter og Oslo kommune arbeider med planer om å bygge ny bussterminal tvers over sporområdet på Oslo S. Statlige Bane Nor, som eier Oslo S, er imidlertid sterkt imot. Ingen kan i dag si om planen faktisk vil bli realisert.

Antagelig er spørsmålet avgjort lenge før en ny reguleringsplan for Galleri Oslo skal vedtas. I motsatt fall har de fem arkitektene samme løsning: Legg bussterminalen under bakken, slik at fasadene mot gaten kan brukes til noe annet.

I fjor høst vedtok bystyret i Oslo, om enn uforpliktende, at de ønsker å åpne opp Akerselva her.

– Galleri Oslo ble aldri den suksessen den var tiltenkt. Det som skulle være Europas lengste handlegate, ble et tomt skall og en barriere mellom Grønland og den nye bydelen som nå vokser frem i Bjørvika. Det er svært positivt at eierne nå ser på hvordan de kan få utviklet dette området, sier byrådsleder Raymond Johansen (Ap).