Oslo

Utlyser internasjonal arkitektkonkurranse for Fornebubanen

Stasjonene på den nye Fornebubanen skal ha en høy arkitektonisk utforming, med egen identitet og særpreg.

Skissene til Norconsult viser plasseringene av stasjonene til den nye Fornebubanen. Nå blir det opp til arkitektene å avgjøre den endelige utformingen.
  • Arve Henriksen
    Arve Henriksen
    Journalist

Det er ikke hverdagskost at arkitekter får muligheten til å sette sitt arkitektoniske preg på en helt ny T-baneutbygging her til lands.

Fornebubanen (FOB) går nå ut med en internasjonal plan- og designkonkurranse for å få inn designforslag på seks av de syv stasjonene som etter planen skal stå ferdig i 2024.

– Vi ønsker å få arkitektoniske løsninger som kan gjøre dette til stasjoner med identitet og særpreg, både over og under bakken. Samtidig synes vi det er viktig at stasjonene skiller seg litt ut fra hverandre, de må være unike på hver sin måte, sier Irene S. Måsøval, direktør i Fornebubanen.

  • LES OGSÅ: Her lager Magne Furuholmen sin egen skulpturpark. Vigelandsparken» i miniatyr på Fornebu

Kan maks vinne to

I første omgang vil mellom tre og seks arkitektkontorer bli forhåndskvalifisert for hver av de seks stasjonene. Samtidig er det lagt inn en begrensing på at et arkitektkontor kun kan vinne to stasjoner.

Tre sentrale aktører bak arkitektkonkurransen som nå lyses ut for den nye Fornebubanen. Fv: Fylkesordfører Anette Solli, direktør for Fornebubanen, Irene S. Måsøval og byråd for miljø og samferdsel i Oslo Lan Marie Nguyen Berg.

– Disse begrensningen er satt også fordi utbyggingen sannsynligvis vil pågå samtidig, da er det viktig at vinnerkontorene har kapasitet til å følge opp stasjonene, men vi ønsker også at stasjonene skal skille seg litt ut, sier Måsøval.

Ikke betongvegger

I reguleringsplanen som bystyret nettopp har fått oversendt fra byrådet heter det at det nye T-baneanlegget, gater og uterom skal ha høy kvalitet i den estetiske og arkitektoniske utformingen, samtidig som det skal tilpasses de eksisterende bebyggelsen i området, bygulv og landskap. Stasjonene skal også ha gjenkjennelige elementer, selv om de gis ulik utforming.

– Det er også stilt krav om at det ikke skal være rene betongvegger, det skal legges vekt på et arkitektonisk og estetisk uttrykk, både over og under bakken, sier direktøren.

En av stoppene på den nye Fornebu blir på Fornebu Arena. En av utgangene blir rett opp til det nye hovedkontoret til Aker.

I reguleringsplanen legges det videre vekt på at alle tette vegger skal forblendes med naturstein eller andre materialer. Ubehandlede betongvegger tillates ikke.

Kunstutsmykking

Det skal også legges til rette for utsmykking og kunstinstallasjoner på stasjonene.

– T-banen er noe svært mange har et forhold til, enten om vi drar til og fra jobb eller på trening. Det er en viktig del av hverdagen vår. Derfor ønsker vi at disse stasjonene skal være et sted som skaper hyggeligere opplevelser i hverdagen, sier Lan Marie Nguyen Berg, byråd for miljø og samferdsel i Oslo.

Stasjonene som er med i konkurransen, er Fornebu stasjon, Flytårnet stasjon, Arena stasjon, Lysaker stasjon, Vækerø stasjon og Skøyen stasjon, i tillegg til en større verkstedbygning på Koksa. Her vil det bli gjort plass for parkering av totalt 28 vognsett. Kun Majorstuen stasjon er holdt utenfor.

Selv om byrådet nå formelt har godkjent traseen for banen, vil det ikke være klart for byggestart før tidligst i 2019. Vinnerne av arkitektkonkurransen skal være klar før sommeren 2018. Hvert av bidragene blir honorert med mellom 100.000 og 150.000 kroner.

120 meter lange

Stasjonene på den nye Fornebubanen blir liggende mellom 22 og 28 meter under bakken.

– Det er spennende at vi nå får muligheten til få et idétilfang fra mange arkitektkontorer. Målsettingen er å gjøre folks hverdag bedre, både funksjonelt og estetisk, sier fylkesordfører Anette Solli.

I reguleringsplanen legges det også vekt på at stasjonsbygningene i all hovedsak skal utformes med glassfasader.

– Selve stasjonsområdet under bakken blir 120 meter langt, og liggende fra 20 til 28 meter under bakkenivå. Disse blir laget enten i fjell i form av store fjellhaller, eller som kulvert i løsmasser, sier Irene S. Måsøval.

Les mer om

  1. Kollektivtransport
  2. Lan Marie Nguyen Berg
  3. Oslo