Oslo

Historiske Oslo: En parsell i paradiset

Sommeridyllen rådet i Solvang kolonihager i 1936, som den fortsatt gjør.
Eplebad i Rodeløkkens kolonihager, 1936.
Den velordnede kolonihagen på Bjølsen bærer fortsatt navn etter ukebladet som startet det hele i 1912.

Endelig kan kolonihagenes sommerbeboere begynne å dyrke årets vekster - slik de har gjort i over 100 grønne år.

  • Leif Gjerland
    Historieformidler

Allerede på slutten av 1800-tallet ble det lansert en idé om hvordan arbeiderfamilienes barn skulle få bedre miljø, samtidig som arbeiderne skulle få muligheten til å dyrke mat til eget forbruk.

Og i 1907 ble Norges første kolonihage anlagt på en nedlagt søppelfylling ved Rodeløkka under navnet «Rodeløkken Smaahaver».

Kommunen eide og fordelte parsellene ved loddtrekning. Etter hvert kunne kolonistene også få bygge en liten hytte på parsellen, såpass godt egnet at det nå er lov å bo der fra 1. april til 30. oktober.

Rodeløkka kolonihage er landets eldste og ble anlagt på en gammel søppelfylling nedenfor Rosenhoff skole. Her fra 1919.

Både i idégrunnlag, målgruppe, størrelser og tillatt brukstid ble kolonihagene således en parallell til de samtidige små hyttene på osloøyene.Siden kolonihagene skulle forbedre arbeidsfolks livsvilkår, var det i de gamle arbeiderstrøkene byens første kolonihager ble anlagt.

Den velordnede kolonihagen på Bjølsen bærer fortsatt navn etter ukebladet som startet det hele i 1912.

Året etter oppstarten på Rodeløkka ble «Etterstad Smaahaver» dannet, og fire år senere fikk Sagene kolonihage på Bjølsen ved at ukebladet Hjemmet tok initiativ. Og selv om den ble overtatt av kommunen i 1920, heter den fortsatt «Hjemmets kolonihage» etter sitt opphav.Mer Oslo-historie:

Les også

Dette var Oslos første høyhus

Vestkanten kom etter

Tanken om bedre vilkår for alle slo imidlertid tidlig rot også på den andre siden av byen, og i 1909 ble «Frogner Smaahaver» anlagt ved Frognerparken. Den forsvant inn i byutviklingen på 1950-tallet. I 1909 hadde hagekoloni-ideen også slått rot lenger ute i daværende Aker herred der «Ullevaal Havekoloni» ble lagt ved Ullevål sykehus.

Sogn kolonihager, 1927.

Da plassen trengtes til et aldershjem, ble kolonien flyttet inntil Ullevål stadion og gitt navnet «Sogn hagekoloni». Sist kolonihage ble Solvang med fem selvstendige avdelinger, anlagt i 1928 ved den senere Sogn studentby.Fram til stengetid 30. oktober holder så Oslos fem kolonihager portene åpne for byens til sammen 1600 kolonistene. Måtte hver og en få en god og varm sommer på sin tildelte parsell av Paradiset. (Kilde: «Kolonihager til pryd og nytte» av Ellen Røsjø, Oslo byarkiv).