Klamydia-eksplosjon blant Bærums-ungdom

I ti år har Bærum kommune drevet aktiv informasjon for bruk av kondom og mot spredning av klamydia. Likevel vokser antall påviste klamydiatilfeller sterkt.

Antall klamydiasmittede øker sterkt i Bærum. Undersøkelse viser at ungdom har ubeskyttet sex

— Forekomsten av klamydia har steget gjennom hele perioden og ligger 60 prosent høyere enn gjennomsnittet for landet, sier smittevernoverlege Bjørg Dysthe.

— Vi vet ikke om det skyldes at forekomsten virkelig er høyere her, eller om ungdommen i Bærum er flinkere til å teste seg. Vi håper at det siste er tilfellet. Vi har ikke tall på hvor mange som tester seg, bare på antall smittede.

Smitten rammer særlig folk under 25 år

Ifølge Asker og Bærum Budstikke, som først omtalte undersøkelsen, har antall påviste klamydia-tilfeller i Bærum økt fra 360 i 2008 til 799 i fjor. Smitten rammer særlig folk under 25 år. I samme periode har antall tilfeller i Asker sunket svakt.

— Vi kan ikke forklare forskjellene, men ser at tallene for Bærum ligner mer på Oslo-tallene, som er høyere enn for Akershus, sier Dysthe.

I Oslo har antall registrerte klamydiatilfeller i samme periode økt fra 3453 til 4208, ifølge tall fra Folkehelseinstituttet.

Dysthe vet heller ikke om ungdommen i Bærum er dårligere til å bruke prevensjon generelt og kondom spesielt enn jevnaldrende andre steder i landet, men hun vet at de uansett er for dårlige.

Overlege: Unge er for dårlige til å bruke prevensjon

— Jeg kjenner ikke til at det finnes landsomfattende undersøkelser av ungdom og prevensjon, vi gjorde en spesiell undersøkelse for Bærum. Tallene her viser at av dem som er seksuelt aktive, er det fire av ti i ungdomsskolen og tre av ti i videregående som dropper prevensjon. Spesielt i ungdomsskolen er grunnlaget dårlig fordi gruppen er liten, men vi synes helt klart at tallene er altfor høye.

- Hvorfor det?

— Det er to åpenbare grunner til at ungdom bør bruke prevensjon generelt og kondom spesielt. Den ene er smittefaren, tallene for klamydia-smitte viser at den er svært reell i Bærum, og den andre er selvfølgelig å unngå uønskede svangerskap.

18-åring: Jeg blir helt satt ut av disse resultatene

- Hvordan skal dere klare å nå bedre frem?

— Vi må bare fortsette å jobbe med informasjon. Hittil har arbeidet i stor grad konsentrert seg om avgangsklassene i videregående. Vi må nok rette mer av arbeidet mot yngre årskull. Og så er det viktig å involvere ungdommen i arbeidet i enda større grad. Vi gjør det allerede med russen, som nå har egne prevensjonsansvarlige i russestyrene, sier Dysthe.

– Latterlig høye tall. Jeg blir helt satt ut av disse resultatene, sier Benedicte Araldsen (18), som er prevensjonssjef i russestyret ved Nadderud videregående skole, til Budstikka.

Det kan virke som om noen tenker at angrepille eller abort er en løsning i ettertid.

Olaf Birkeland (18) tror kanskje fylla har skylda:

– Kanskje er årsaken at når sex henger sammen med festing og alkohol, tar unge muligens lettere på prevensjon.