Oslo

Pedagog-flukt fra Oslo-barnehager

Før sommeren skal driften av syv Oslo-barnehager konkurranseutsettes. Det har ført at flere pedagoger nå ser etter ny jobb.

-Jeg tenker på barna som knapt kommer til å kjenne noen av de voksne når de begynner i august. Det virker underlig å gjøre dette når man snakker så mye om kvalitet i barnehagen, sier Marthine Sletten (t.v.). Både hun og kollega Elisabeth Stensaker Aaby i Grindbakken barnehage ser seg om etter ny jobb, etter at byrådet besluttet å konkurranseutsette barnehagen de jobber i.
  • Hanne Mellingsæter
    Journalist

Før jul ble det kjent hvilke syv barnehager i Oslo som skal ut på anbud. Til høsten skal private overta. Foreldre i de berørte bydelene Søndre Nordstrand, Vestre Aker og Alna har protestert kraftig. Nå er mange av pedagogene i de aktuelle barnehagene på vei bort.

Les også

Disse barnehagene skal bli private før sommeren

Elisabeth Stensaker Aaby og Marthine Sletten er to av barnehagelærerne som har begynt å se seg om etter ny jobb. De jobber i Grindbakken barnehage i Vestre Aker bydel. Ingen av pedagogene her ønsker å bli med videre. Pr. nå ser det ut til at det kun er to-tre assistenter som vurderer å fortsette når private overtar, får Osloby opplyst.

De forteller om kolleger som gråter på jobb. Om foreldre som står i gangen og gråter. En kollega er allerede kalt inn til jobbintervju i en annen barnehage i Oslo.

— Jeg tenker på barna som knapt kommer til å kjenne noen av de voksne når de begynner i august. Det virker underlig å gjøre dette når man snakker så mye om kvalitet i barnehagen, sier Sletten.

Dårligere pensjon

Det er bestemt at det er de dyreste barnehagene som skal konkurranseutsettes. Ifølge Utdanningsforbundet utgjør lønn 90 prosent av driftsutgiftene. De dyreste barnehagene er derfor de med de dyreste ansatte.

I Grindbakken barnehage har en av pedagogene 30 års fartstid, andre har jobbet der i snart 20 år. Barnehagen scoret best blant de kommunale barnehagene i bydelen i høstens brukerundersøkelse.

De ansatte opplever nå at de blir straffet for å ha bygget opp en populær barnehage med gode, erfarne pedagoger og et stabilt og trygt miljø.

Skepsisen til å bli konkurranseutsatt handler først og fremst om:

  • Usikkerhet ved å gå fra en trygg arbeidsplass til å bli satt ut på anbud hvert sjette år.
  • At lønns- og pensjonsbetingelsene er bedre i kommunen.
  • At bemanningsnormen, som sikrer én voksen pr. tre barn under 3 år og én voksen pr. seks barn over 3 år, ikke skal gjelde.
  • Vi er ikke motstandere av private barnehager, men av måten dette blir gjort på. Det hadde vært bedre å bli solgt enn å skulle ut på anbud hvert sjette år. Da hadde vi i hvert fall gått inn i en ny stabil drift med oppsamling av pensjonspoeng, selv om avtalen ikke er så god som den offentlige, sier Sletten.

Foreldre protesterer

Anbudsprosessen er nå i gang. Foreldregrupper mobiliserer alt de kan for å få stanset forsøksprosjektet de mener vil få dramatiske konsekvenser for deres barn.

I mellomtiden følger pedagogene med på ledige stillinger på nettet.

— Jeg trodde vi hadde verdens tryggeste arbeidsgiver. Jeg er spent på om det er mulig å stanse dette, sier Aaby.

Møte på mandag

Mandag ettermiddag møtte barnehagebyråden representanter fra de berørte barnehagene på Rådhuset. Anniken Hauglie (H) har fått en rekke henvendelser fra frustrerte foreldre. Barnehagebyråden mener frykten er overdrevet.

- Ser du noen negative sider ved konkurranseutsettingen?

— Nei. Vi har lange og gode erfaringene med private barnehager. Mer enn halvparten av barnehagene i Oslo er private.

- Forstår du at ansatte søker seg bort?

- Jeg vil beholde alle dyktige medarbeidere og skulle ønske de kunne vente og se hvilke aktører som melder seg. Jeg synes man overdriver frykten, men forstår selvfølgelig at enhver endring medfører uro.

- Utdanningsforbundet frykter at 70–80 prosent av pedagogene slutter.

— Hvis vi mister gode medarbeidere, er det synd. Jeg synes det er forhastet å si opp jobben nå, men kan ikke nekte noen ansatte å gjøre det, sier Hauglie.