Julio Kopseng kjent skyldig i 16 voldtekter

Juryen har kjent Julio Kopseng skyldig i 16 voldtekter, ett voldtektsforsøk og mishandling av sin tidligere samboer, melder NTB.

Juryen har kjent Julio Kopseng skyldig i 16 voldtekter, ett voldtektsforsøk og mishandling av sin tidligere samboer
  • Ntb

Juryen i Borgarting lagmannsrett avsa sin kjennelse i den omfattende voldtektssaken tirsdag ettermiddag. Kopseng er kjent skyldig i samtlige voldtekter han var tiltalt for.

Etter en kort vurdering vedtok fagdommerne å legge kjennelsen til grunn.

– Det er ikke så mye si, annet enn at vi er svært skuffet, sier Kopsengs forsvarer, advokat Johnny Veum, til NTB.

Kopseng selv fortrakk ikke en mine da kjennelsen var avsagt, men svarte «ja» da lagdommer Øystein Hermansen spurte om at han skjønte hva juryen hadde sagt.

Partene skal nå argumentere for hva slags straff de mener Kopseng bør dømmes til før saken tas opp til doms.

Aktor har på forhånd varslet påstand om forvaringsstraff.

Har nektet skyld

Kopsenghar hele veien nektet skyld i anklagene. I avslutningsprosedyre for retten, hevdet forsvareren atKopsengkan ha blitt utsatt for en sammensvergelse fra forsmådde kvinner, at tiltalen er et resultat av svak politietterforskning og at påtalemyndigheten ikke ser objektivt på saken.

Det er lagdommer Øystein Hermansen grunnleggende uenig i, kom det fram av rettsbelæringen tirsdag formiddag:

– Advokat Johnny Veum har reist spørsmål om det foreligger en konspirasjon motKopseng. Det er svært lite som underbygger en slik teori, fastslo han.

– Det er heller ikke grunnlag for å si at politiet ikke har etterforsket forhold som taler til tiltaltes gunst. Flere anmeldelser er blitt henlagt, og i ett tilfelle er det tatt ut tiltale for falsk anklage, sa Hermansen.

Han avviste de fleste svært tydelige antydningene fra Veum om atKopsenger blitt utsatt for grov urett, og at det er derfor han nå sitter på tiltalebanken.

Slo ned bistandskritikk

Lagdommeren tok også et oppgjør med advokat Veum, som i sin prosedyre sa at bistandsadvokat Trine Rjukan nærmest har vært «hoffleverandør av nye fornærmede». Veum antydet sterkt at en vesentlig del av anmeldelsene motKopsengkan ha kommet på Rjukans initiativ og at hun kan ha hjulpet sine klienter med å «polere forklaringene» før de gikk til politiet.

– Det er svært alvorlige uttalelser. Det er ingen ting i saken som gir grunnlag for å spekulere på om advokat Rjukan ikke har utøvd sitt verv i henhold til prosessreglene, sa Hermansen.

Fakta om Julio Kopseng

  • Tidligere danser på TV, artist og stripper.
  • 38 år gammel. Fra Oslo.
  • Rettskraftig dømt i 2013 for to voldtekter.
  • Dømt til tolv års forvaring, med en minstetid på åtte år, i ytterligere to omfattende saker i 2015.
  • Dommene er anket og er oppe nå til samlet behandling i Borgarting lagmannsrett.
  • Tiltalen omfatter voldtekt av 17 kvinner, ett voldtektsforsøk og grov mishandling av en tidligere samboer.
  • Aktor har varslet at hun vil be om atKopsengdømmes til forvaring. I Oslo tingrett la hun ned påstand om 15 års forvaring, med en minstetid på ti år.
  • JulioKopsenger til sammen anmeldt av 37 kvinner, og var per 12. april 2016 mistenkt i ytterligere tre voldtektssaker.