Regjeringen starter jobben med å etablere nasjonalpark i Østmarka

Klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) var invitert til Markadagen i Østmarka søndag. Han tror det vil være etablert en nasjonalpark der innen fem år.

Klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) leverte åpningstalen under Markadagen 2018, den niende i rekken. En nasjonalpark i Østmarka vil være den første nasjonalparken med skogsområder på lavlandet på Østlandet, sa Elvestuen fra «talerstolen».

Familiene Schreiner og Sebro/Eriksen har samlet seg rundt en bålpanne for å grille pølser og koke kaffe. Kanskje også for å varme seg litt.

De holder vanligvis til i Dal på Søndre Nordstrand, og har i dag tatt turen til Skullerudstua for å delta på Markadagen i strålende marsvær.

Men de er litt usikre på hva det vil bety for dem om det blir nasjonalpark her.

– Har ikke hørt om det før, sier Linn Sebro (36) og får anerkjennelse fra de andre voksne i følget.

Men de tror ikke det er negativt.

– Hvis dette betyr at området blir bedre vernet, så er jo det bra, tenker jeg. Det at man kan beholde marka som den er, synes jeg er veldig viktig, sier John-Kristian Schreiner (41).

Til venstre: John-Kristian Schreiner (41) med familie. Til høyre: Linn Sebro (36) og Kjetil Eriksen (36) med datteren Ada, som er 8, snart 9, år gammel. Familien Sebro/Eriksen bruker blant annet Østmarka til å ri, og håper å kunne gjøre det også dersom det blir nasjonalpark her.
  • Se flere bilder fra Markadagen nederst i saken.

Vil etablere nasjonalpark innen fem år

Staten setter nå i gang arbeid med de formelle prosessene rundt en etablering av en nasjonalpark i Østmarka.

Det betyr at det skal utredes om området har kvalitetene som kreves for å bli nasjonalpark.

Klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) vil egentlig ikke si så mye om hvor lang tid han tror det vil ta før hovedstaden får sin egen nasjonalpark, men sier han tror det vil være etablert innen fem år.

– Jeg tror dette kan være med på å skape en større oppmerksomhet om marka og markens verdier, og få flere folk inn til marka, sier Elvestuen.

Men betydningen er mye større enn hvor mange folk som besøker et nasjonalparkområde, mener Elvestuen.

Han viser blant annet til Stockholm som har en bynær nasjonalpark, og tror det kan være med på å vise frem variasjonen i hva Oslo har å tilby og at det kan gi større oppmerksomhet fra tilreisende, både nasjonalt og internasjonalt.

Les også

MENINGER: Opprett en nasjonalpark i Østmarka!

Overkjører Enebakk

Planene går tilbake til 2012 da Østmarkas Venner lanserte forslaget.

Kommunene Oslo, Ski, Rælingen, Lørenskog og Enebakk vil bli berørt av en eventuell nasjonalpark.

Mens de fire førstnevnte har gått inn for en utredning av saken, har kommunestyret i Enebakk sagt nei til dette.

Tidligere var det slik at alle berørte kommuner måtte si ja for at det skal bli nasjonalpark.

I den nye regjeringsplattformen har derimot Venstre fått gjennomslag for å kunne overprøve lokale hensyn dersom det er «vesentlige regionale hensyn», og der er Østmarka spesielt nevnt, noe som åpner for etablering av en nasjonalpark.

Ønsker enstemmighet

Elvestuen sier han vil respektere lokaldemokratiet, men at det har sine begrensninger.

– De skal være med i utformingen og blant annet få påvirke verneforskrifter. Men at det blir en sånn fullstendig vetorett, da veier vesentlige regionale hensyn tyngre, og da åpner vi likevel for å vedta, sier Elvestuen.

Etter hvert som den formelle prosessen settes i gang, vil det også komme vanlige høringsrunder.

– Jeg håper vi kan få en enstemmighet og et felles ønske fra alle kommunene rundt Østmarka om å etablere en nasjonalpark, sier Elvestuen.

Tror folk vil ha nasjonalpark

Han sier naboene har lyst på en nasjonalpark.

– Da denne ideen ble først lansert, så tror jeg mange var overrasket over at Østmarka er så unikt som det er og at den har de kvalitetene som trengs for å etablere en nasjonalpark.

Han legger vekt på at etablering av nasjonalparken ikke skal begrense vanlige aktiviteter som Østmarka blir brukt til.

– Hva vil det bety for lokalbefolkningen når det til slutt blir en nasjonalpark her?

– Forhåpentligvis så betyr det at du får en mye sterkere kunnskap om de nasjonale kvalitetene, du får en bedre forvaltning av de områdene som omfattes av nasjonalparken. Så håper jeg det utvikler seg en stolthet over å ha noe så unikt som en bynær nasjonalpark.

Familiene Schreiner og Sebro/Eriksen samlet seg rundt en bålpanne for å grille pølser og koke kaffe under Markadagen 2018.
Den niende Markadagen ble arrangert på Skullerudstua søndag.
Mange tok turen til Skullerudstua.
Tur med hest og slede var en av aktivitetene som sto på programmet.
Mange benyttet anledning til å stå på ski i marsværet.
Høy aktivitet i akebakken under Markadagen.
Markadagen 2018 ble arrangert av Oslo og Omland friluftsråd, Skiforeningen, Turistforeningen, Naturvernforbundet, Oslo kommune ved friluftssenteret i Gamle Oslo (FRIGO) og Bymiljøetaten, Det norske Skogselskap, statens naturoppsyn og Fylkesmannen i Oslo og Akershus.