Oslo

Siste vogn stanset utenfor perrongen: Her faller rullestolbrukeren ut på T-banesporet

En mann i elektrisk rullestol falt ned på sporet da han rygget ut av siste vogn på Romsås T-banestasjon.

Her faller passasjeren i den elektriske rullestolen ut a av bakre dør på T-banevognen. Togsettet stanset slik at siste vogn manglet perrong.
  • Thomas Olsen
    Journalist

En kvinnelig passasjer fikk 750 volt gjennom kroppen da hun forsøkte å løfte opp mannens rullestol.

Statens havarikommisjon for transport refser Sporveien Oslo etter ulykken, som skjedde 10. oktober i fjor. I tillegg saksøkes T-baneselskapet av en kvinnelig passasjer, som fikk et elektrisk støt da hun forsøkte å hjelpe mannen og rullestolen opp fra sporet.

Fredag kom rapporten om ulykken. Aftenposten har gjennomgått Havarikommisjonens gransking av hendelsen på Romsås T-banestasjon. Den konkluderer med at ulykken skjedde fordi T-banetoget på seks vogner hadde stoppet før stoppmerket, slik at bakre del var utenfor plattform.

Rullestolbrukeren satt med ryggen til dørene og oppdaget derfor ikke at deler av toget var utenfor plattformen da han rygget den elektriske rullestolen ut.

  • Nyhetsmeldingen: Person i rullestol havnet i T-banesporet på Romsås

Hjelpende passasjer alvorlig skadet

Føreren oppdaget i sin monitor at noe hadde skjedd i bakerste vogn. Han forlot førerrommet og klatret ned på sporet på ulykkesstedet for å hjelpe mannen som lå lettere skadet på pukken på sporet.

Flere passasjerer, både i vognen og på plattformen, forsøkte å hjelpe mannen som hadde falt på sporet. Da skjer det en ny, alvorlig ulykke:

En kvinne ved døråpningen der mannen falt ut, tar tak i rullestolen, i et forsøk på å hjelpe personen som ligger på sporet.

Men rullestolen kommer trolig inntil en av T-banetogets strømavtakere eller strømsko under vognen. Denne henter elekrisitet fra strømskinnen på sporet. Kvinnen får 750 volt gjennom kroppen fordi hun med den andre hånden holdt seg fast i et håndtak i T-banevognen.

En slik strømgjennomgang kan gi både synlige brannsår, indre skader og langtidsskader.

Går til sak mot Sporveien

Kvinnen ble hentet i ambulanse fra Romsås stasjon med tydelige brannsår i hånden og på armen. Hun sliter fortsatt med ettervirkninger, forteller ektemannen til NRK.

– Hun har vondt hver dag, med smerter som stråler fra armen og opp i nakken. Hun klarer fortsatt ikke å gripe skikkelig.

Kvinnen varsler nå et erstatningssøksmål etter ulykken.

Bilder tatt av rullestolen utenfor T-banevognen og etter at den ble hentet opp fra sporet.

Fikk ikke varslet om hendelsen

Føreren er ifølge NRK tiltalt for å uaktsomt ha forårsaket en jernbaneulykke.

Han skal ifølge Havarikommisjonen ikke ha klart å varsle om ulykken. Hverken til T-banens trafikkleder eller nødetatene.

Han fant ikke nødradioen, som ligger i et skap i førerrommet.

«Et tog i motsatt retning varslet derimot om at «noe» hadde hendt på Romsås, slik at nødetatene ble varslet.», går det frem av rapporten.

Byttet til langt togsett etter matpause

T-banesett med seks vogntog er 108 meter. På Romsås og flere andre stasjoner er plattformen 110 meter lang. Det betyr at førerne med lange togsett kun har to meter margin når toget stanser på stasjonen

I rapporten pekes det på at føreren kan ha stanset togsettet feil, fordi han før matpausen hadde kjørt et togsett med tre vogner og så skiftet til et 6-vognstog.


Oslo-politiets Twitter-melding om dramaet på Romsås i oktober i fjor:

– Spesielt tilfelle

– Dette er et veldig spesielt tilfelle. Lignende har knapt skjedd gjennom T-banens 50 års lange historie. Men én ulykke er alltid en for mye, sier kommunikasjonskontakt i Sporveien, Torgeir Kristiansen til NRK.

Etter ulykken har Sporveien igangsatt tiltak ved å kvalitetssikre alle stoppmerkingene på stasjonene.

– Vi forsterket også beskjeden til førerne om hvor viktig det er å stoppe på riktig plass, sier Kristiansen.

Stopper ikke alltid ved stoppskilt

Det er nemlig opp til togfører å stanse ved riktig stoppmerke på stasjonene, avhengig av lengden på toget. De fleste stasjonene har stoppmerke for 3- og 6-vognstog.

Ber om tiltak og bevisstgjøring for å stoppe korrekt

«I og med at førere bytter mellom ulike linjer og stadig varierer mellom togtypene, i kombinasjon med monotont og til dels automatisert arbeid, vil feilhandlinger oppstå», advarer ulykkesrapporten.

Havarikommisjonen ber nå Sporveien innføre tiltak for å sikre at T-banetog stopper mer nøyaktig ved riktig stoppmerke på stasjonene.

Les mer om

  1. Sporveien
  2. Oslo
  3. T-banen
  4. Transport
  5. Kollektivtransport
  6. Togulykker