Oslo

Oslo før: Historien om byens ubrukte undergrunnsstasjoner

Politikerne diskuterer hvor nye T-banestasjoner bør ligge. Med litt planlegging unngår vi kanskje flere ubrukte holdeplasser. Det holder med dem vi har på Majorstuen og Frogner.

Den nedlagte Valkyrien stasjon brukes i dag kun som lager, i tillegg til at det står et juletre med lys der hver jul og gleder forbipasserende 300 fra Majorstuen stasjon. Foto: Borgen, Ørn

  • Leif Gjerland
    Historieformidler

For to år siden ble vi minnet om den nedlagte stasjonen på Valkyrien plass ved Majorstuen da den ble «kjendis» i TV-serien Valkyrien. Men hvorfor ble det lagt en undergrunnsstasjon bare 300 meter fra knutepunktet på Majorstuen?

Svaret er leire. For da Holmenkollbanen AS var i gang med å bygge tunnelen fra Majorstuen til Nationaltheatret, oppdaget man at gravingen drenerte den leirholdige i grunnen rundt Majorstuen. Én ting var at bygningene rundt mistet fotfeste, noe som førte til setningsskader med tilhørende erstatningskrav.

Minst like dramatisk var det nok det som skjedde natt til 23. oktober 1912. Da raste 800 kubikkmeter av Valkyriegata og Bogstadveien ned i den utgravde tunnelen. Neste morgen kunne nysgjerrige titte 12 meter rett ned. Heldigvis kom ingen til skade; et strømbrudd hadde tømt tunnelen for arbeidere, og en trikk som kom kjørende da raset gikk, fikk stanset i siste liten.

Nedgangen til undergrunnsstasjonen på Valkyrie plass er i dag erstattet av gatekjøkken som til forveksling ligner på det lille stasjonsbygget som en gang sto her. Bildet er fra 1963. Foto: Leif Ørnelund/Oslo Museum

Hva med en stasjon?

Man var for lengst enig om at den to kilometer lange strekningen mellom Majorstuen og Nationaltheatret krevde en stasjon underveis, og det var planlagt en stasjon i Homansbyen. Men med raset kom tanken om heller å legge mellomstasjonen på Valkyrie plass. Hullet hadde jo allerede laget en aldeles gratis nedgang!

Sparetanken overdøvet det faktum at en stasjon i hullet ville komme til å ligge lå altfor nær Majorstuen. Derfor ble hullet brukt som nedgang til en underjordisk stasjon, og i 1928 ble «Valkyrie plass stasjon» åpnet.

I 1985 ble imidlertid stasjonen nedlagt; plattformene var for korte til de nye og lengre T-banetogene, og avstanden til Majorstuen hadde vist seg å være for kort til å rettferdiggjøre å opprettholde stasjonen.

Stasjonen under polet

30 meter under Vinmonopolets lokaler i Elisenbergveien 37 ligger den ferdig utsprengte Elisenberg jernbanestasjon. Med billettekspedisjon i gården over, tre heiser ned til plattformen og gangbro over til det andre sporet, kostet den godt over 100 millioner kroner, omregnet til dagens pengeverdi.

Det hele begynte da NSB på 1960-tallet tok fatt i arbeidet med å lage en tunnel mellom Østbanen og Vestbanen. Underveis i planleggingen ble et 220 meter langt stasjonsområde for to spor på Elisenberg både planlagt og sprengt ut, med heissjakt og plass til publikumslokaler, samt innganger fra de nærmeste gatene.

På vei ut fra vinmonopolets utsalg på Frogner kan man kanskje skjenke seg en ekstra tanke ned til den 220 meter lange ubrukte stasjonshallen På Elisenberg, 30 meter under gatenivået. Foto: Ingar Storfjell

Omtrent slik ble tilgangen til Elisenberg stasjon planlagt, 30 meter under Elisenbergveien. (Oversiktsfoto fra 1881/Jernbaneverkets planskisse) Foto: Oversiktsfoto 1881/Jernbaneverket

1980-tallet: Dobbelt sporbredde

Men underveis mot ferdig togforbindelse ble det på slutten av 1980-tallet ombestemt at det skulle legges dobbeltspor i hver retning videre ut fra Nationaltheatret stasjon.

Det ga utbyggere og politikerne et forferdelig valg: Enten måtte Elisenberg stasjon tas i bruk med sine to spor og bli en flaskehals av dimensjoner, eller så måtte stasjonsområdet utvides med to spor til. Dette ville koste så mye at tanken ble forlatt. Det ble faktisk «billigere» å la den utsprengte stasjonen bli liggende ubrukt.

På nøkternt vis presenterte planskissen nedgangen til stasjonen på Elisenberg slik: «Vertikale heiser med 30 m løftehøyde formidler forbindelse fra et plan over plattformnivå til en vestibyle i gatenivå». (Jernbaneverkets planskisse) Foto: Jernbaneverkets planskisse

Mange reservebruk

I dag er Elisenberg stasjon bare egnet som lager av reservemateriell og som sted for redningsetaters kriseøvelser. I tillegg har det dukket opp forslag om å bruke stasjonen som nødutgang for Oslotunnelen og et mulig lokalt jernbanespor.

Eller hva med å lage en oppfølger av TV-serien Valkyrien? Den kan jo rett og slett bare hete Elisenberg

Les mer om

  1. Oslo før
  2. Jernbane
  3. Oslo