MDG-byråd i lukket møte: Åpnet for høyere bomsatser i Oslo.

Byrådslederen avviser at det er aktuelt å øke satsene i bomringen. Men flere kilder sier at byrådets representant ga et annet signal da bomtakster nylig ble diskutert i styringsgruppen for Oslopakke 3.

Arild Hermstad (MDG) er fungerende samferdselsbyråd i Oslo. Under et lukket møte i styringsgruppen for Oslopakke 3 tok han til orde for å øke bompengesatsene, ifølge tre kilder.

– Jeg er enig i at bompengebelastningen er stor nok, sier byrådsleder Raymond Johansen (Ap).

Det sier han til Aftenposten etter at samferdselsminister Jon Georg Dale mandag gikk ut og krevde kutt i store samferdselsprosjekter, for å unngå en bompengeøkning når det skal gjøres nye avtaler om slike prosjekter.

Dale sa at han ikke ville akseptere noen økning i prisene i bomringene når staten inngår nye avtaler med byer og byområder.

Nå stilles det spørsmål ved hvor samstemte byrådet er på dette punktet.

Søndag skrev Aftenposten at det under siste møte i styringsgruppen for Oslopakke 3 ble klart at bompengeinntektene for Oslopakke 3 blir én milliard kroner lavere enn planlagt.

– Det blir tøffere prioriteringer fremover, konstaterte Arild Hermstad (MDG), fungerende byråd for miljø og samferdsel.

Raymond Johansen på talerstolen under landsmøtet til Arbeiderpartiet i Folkets Hus i Oslo i april.
Les også

Samferdselsministeren vil kutte i samferdselsprosjekter

Debatt også om bompenger i ledelsen for Oslopakke 3

Diskusjonen om prioriteringer er allerede i gang nettopp i styringsgruppen, som består av sekretariatet for Oslopakke 3, politikere, pluss toppledere for Statens vegvesen og Jernbanedirektoratet. I tillegg møter flere bisittere/rådgivere på møtene.

Etter det Aftenposten kjenner til er diskusjonen allerede i gang i styringsgruppen om hvordan pengeproblemet skal løses. Det pekes på fire muligheter:

  • At bompengetakstene økes.
  • At elbilfordelene reduseres.
  • At det kuttes i antall prosjekter.
  • At staten øker sine bidrag til prosjektene.
I Lan Marie Nguyen Bergs fødselspermisjon er partikollega i MDG Arild Hermstad fungerende byråd for samferdsel i Oslo.

Oppgir at byråd støttet høyere bomtakster

Overfor Aftenposten bekrefter tre kilder som var til stede på møtene, uavhengig av hverandre, at Arild Hermstad (MDG) under diskusjonen støttet muligheten for å øke bompengetakstene.

Det er kontroversielt av flere årsaker: Byrådsleder Raymond Johansen har sagt at det er uaktuelt å øke satsene. Hermstad og byrådslederen har også i lang tid sterkt uttrykt bekymring for tre nye bomstasjoner som er planlagt mellom Asker og Lysaker. Disse tre skal etter planen bidra til finansiering av ny E18.

Begge viser til at dette kan innebære bomutgifter på opptil en månedslønn for fremtidens bilister på strekningen, og at utgiftene er for høye.

Les også

De nye selvkjørende bussene går i rute fra mandag

Slik svarer samferdselsbyråden

Arild Hermstad bekrefter at styringsgruppen har hatt en innledende diskusjon om ulike muligheter, og at dette skal håndteres i fremtidige rulleringer av Oslopakke 3.

– Da vet vi mer om effekten av de nye bomstasjonene som kommer 1. juni, og inntektssituasjonen, sier han.

– Er det korrekt at du under diskusjonen i styringsgruppen støttet muligheten for å øke bomtaksten, for å dekke inn den manglende milliarden?

– Som styringsgruppe står vi fast på at vi ikke ønsker å øke bompengene nå.

– Men du ble oppfattet slik at du støttet økte bomsatser som en mulighet for å dekke inn milliarden?

– Dette er å koke suppe på en spiker. I møtet du viser til forelå det et utkast fra Oslopakke 3-sekretariatet, som ligger under Statens vegvesen, om å budsjettere med økte bompenger nå. Det sa vi klart nei til. Når vi til neste år vet hvordan innføringen av de nye bomstasjonene slår ut, så må vi da ta stilling til hvordan vi skal håndtere et eventuelt underskudd. Det er også det jeg har formidlet i styringsgruppen, sier Hermstad.

Byrådsleder Raymond Johansen gjentar overfor Aftenposten at det ikke er aktuelt å øke bompengesatsene nå:

– Det er ikke aktuelt med økte bompengesatser. Det har også byråd Arild Hermstad vært tydelig på.