Oslo

Oslo må opprette en egen etat for å bygge Fornebubanen

Etter nærmere 18 måneders tautrekking kan endelig planleggingen av Fornebubanen komme i gang.

En ny etat skal styre over byggingen av Fornebubanen. De siste store utbyggingsprosjektene har vært gjennomført av Sporveien, som også ønsket å gjøre det denne gangen.
 • Olav Eggesvik
  Olav Eggesvik
  Journalist

Nå er det avklart hvem som skal bygge ut Fornebubanen: Oslo kommune oppretter en ny etat som skal få ansvaret for utbyggingen.

Samtidig er reguleringsplanen i Oslo, utarbeidet av Ruter, sendt til Plan- og bygningsetaten for vurdering. Den vil trolig ikke bli oversendt til bystyret før til neste år.

Må opprette etat etter vedtak i Akershus fylkeskommune

De siste store utbyggingsprosjektene på T-banen har vært ledet av Sporveien.

Årsaken til at Oslo kommune må opprette en egen etat for å bygge ut Fornebubanen er at Akershus fylke har vedtatt at de skal eie den delen av Fornebubanen som går hos dem.

Det er snakk om 3,1 kilometer med T-bane som går i Akershus. Sporveien er heleid av Oslo kommune og kan derfor ikke få oppdraget, som måtte blitt lagt ut på anbud.

Samferdselsbyråd Lan Marie Nguyen Berg (MDG), her sammen med byrådsleder Raymond Johansen (Ap) på hans kontor. Det nye byrådet brukte lang tid på å sette seg inn i saken som det forrige byrådet allerede hadde konkludert på.

Den nye etaten er løsningen på dette problemet da man fortsatt kan bruke kompetansen som finnes i Oslo kommune på T-bane, mener samferdselsbyråden.

– Synes du det er rart at Oslo må opprette en etat på grunn av et vedtak i Akershus fylkeskommune?

– Det er ingen hemmelighet at vi synes det ville vært naturlig at Sporveien bygget ut Fornebubanen, men det er slik at vi skal gjøre dette sammen med Akershus. Da tror jeg vi nå har landet på en modell som vil være god for utbyggingen, sier samferdselsbyråd Lan Marie Nguyen Berg (MDG) til Aftenposten.

 • For godt over ett år siden skrev Rutere brev til politikerne: Nå haster det med å bestemme hvem som skal bygge Fornebubanen

Har brukt omtrent 18 måneder på å bestemme seg

Vedtaket i Akershus ga hodebry også for det forrige byrådet. De brukte ni måneder og bestilte flere konsulentrapporter før de konkluderte med å opprette en etat.

Johansen-byrådet har nå brukt omtrent like lang tid på å sette seg inn i saken og konkludere med det samme.

_– Kunne dette blitt avklart tidligere?

– Ja, dersom man ikke hadde hatt fylkestingvedtaket i Akershus ville det vært lettere. Samtidig er det viktig at vi nå har en god dialog med kollektivselskapene og Akershus fylkeskommune. Det er en utbygging til et tosifret milliardbeløp. Det er viktig å organisere det på en måte som står seg juridisk og at vi kan være trygge på at det er en god løsning, sier Berg.

Fornebubanen skal etter forslaget snu her ved denne rundkjøringen i Snarøyveien.

Prosjekteringen av Fornebubanen kan endelig komme i gang

Arbeidet med å bygge etaten starter med en gang. Det er ikke avklart hva etaten skal hete eller hvor stor den skal være.

Det er heller ikke utenkelig at noen av dem som ender opp med å jobbe der kommer fra Sporveien, hvor mye av kompetansen sitter i dag.

Berg understreker at det er etaten som vi være ansvarlig for utbyggingen, men hun sier også at de ønsker å bygge videre på spisskompetansen som finnes i Sporveien.

Beslutningen om å opprette en etat gjør at arbeidet med forprosjektet for Fornebubanen endelig kan komme i gang. Det skjer samtidig som Plan- og bygningsetaten behandler reguleringsplanen for delen av banen som skal gå i Oslo. Reguleringsplanen på andre siden av fylkesgrensen har vært klar en stund allerede.

Jobber med finansieringen

Også finansieringen må på plass. For øyeblikket pågår det forhandlinger mellom Oslo og Akershus om en revidering av Oslopakke 3-avtalen.

Etter det Aftenposten kjenner til er det bred enighet om pengene som skal gå til Fornebubanen. Oslo skal også forhandle med staten om en bymiljøavtale hvor finansieringen av Fornebubanen og andre kollektivprosjekter vil være sentralt.

– Det som gjenstår nå er finansieringen. Hovedflyplassen ble flyttet fra Fornebu for 18 år siden. Ideelt sett skulle Fornebubanen vært på plass for lenge siden. Nå er vi i alle fall to steg nærmere, sier Berg.

Les mer om

 1. Ruter
 2. T-banen
 3. Sporveien
 4. Oslopolitikken
 5. Fornebubanen