Oslo

Vil gjøre «Botsen» til kulturarena

Flere titalls aktører i Oslo ønsker å ta i bruk det gamle botsfengselet på Grønland som en midlertidig kulturarena. Statsbygg sier nei.

Botsen kan i fremtiden bli hjemstedet for et nasjonalt sirkussenter i regi av Sirkus Xanti. Sistnevnte er en av flere aktører bak «Slipp Botsen Fri».
  • Arve Henriksen
    Arve Henriksen
    Journalist

To år etter at Kriminalomsorgen og de innsatte flyttet ut av det 168 år gamle ikoniske murbygget på Grønland, står «Botsen» fortsatt tom. Det foreligger heller ingen konkrete planer for hva den fredede bygningen skal brukes til.

En gruppe bestående av blant andre Nordic Black Theatre og Snøhetta jobber nå for å kunne få ta i bruk det nedlagte fengselsbygget til en kulturarena for Oslos befolkning.

Les også

Om få år står ti historiske praktbygninger i Oslo tomme. Ingen vet hva de skal fylles med.

Bygg trenger innhold

– Det gamle fengslet er et fantastisk bygg, som ligger midt på Grønland. Nå har Botsen stått tom i to år og det vil være utrolig trist hvis det blir stående tomt i enda mange år. Vi er derfor svært mange som er klare til å flytte inn allerede i morgen, slik at det kommer folket i Oslo til gode, sier Jarl Solberg, daglig leder i Nordic Black Theatre. De ønsker blant annet å flytte sin egen teaterskole inn bak fengselsmurene.

Initiativtagerne bak «Slipp Botsen Fri» kan allerede vise til en liste på over 50 ulike kulturaktører i Oslo som har sagt seg interessert i år ta i bruk Botsen som produksjonsarena.

Utearealene inenfor murene i det gamle botsfengslet kan bli en fremtidig konsertarena.

– Bygget er fredet og vi ønsker behandle det med respekt. Samtidig trengs det ikke å gjøre store endringer. Det viktigste nå i første omgang er å få slått på lyset og få flyttet inn og skape liv. Videre tenker vi oss en organisk tilblivelse etter hvert som vi vokser oss innover i bygget, sier Simon Ewings, arkitekt hos Snøhetta.

Allerede førstkommende lørdag arrangeres «Slipp Botsen Fri Festivalen» i Botsparken utenfor murene, med en rekke lokale artister på scenen. Målet er at det også skal kunne arrangeres festivaler på innsiden av murene. I tillegg til atelierer, ulike scener og andre produksjonsfasiliteter innen kunst og kultur, ser de for seg å bruke deler av fengslet til bed & breakfast.Her planlegges også et nasjonalt sirkussenter i regi av Sirkus Xanti.

– Noen av fløyene, spesielt i A-bygget, er i god stand. De gamle fengselscellene egner seg ekstremt godt til overnatting. Botsen kan være et spennende sted å bo til en billig penge når du kommer til Oslo. Samtidig er cellene også ideelle som produksjonsrom, sier Ewings.

Nordic Black Theatre ønsker å flytte sin egen teaterskole inn bak fengselsmurene.

– Et anleggsområde

Men foreløpig blir initiativtagerne stengt ute. Statsbygg sier blankt nei til midlertidig bruk.

– Vi holder huset i sjakk inntil det er tatt en endelig beslutning på hva dette skal brukes til. Samtidig pågår det omfattende sikringsarbeider, blant annet store takreparasjoner. Vi kan derfor ikke slippe til noen som helst. Per nå er dette et anleggsområde, selv om ikke hele bygget er under restaurering, sier Hege Njaa Aschim er, kommunikasjonsdirektør i Statsbygg.

Les også

Vil flytte Nobels Fredssenter til det gamle Samtidsmuseet

I statsbudsjettet for 2019 ga Kulturdepartementet 200 000 kroner i støtte til å videreutvikle «Slipp Botsen Fri». Kulturminister Trine Skei Grande mener byen trenger kunstnerinitierte prosjekter som dette.

– Jeg liker initiativ som bygges nedenfra og opp, på samme måte som det ble gjort med Bergen kjøtt og Tau scene. Jeg mener vi bør satse mer på kunstnerinitierte prosjekter og mindre på politikerinitierte prosjekter. Selv om det ikke er konkludert rundt etterbruken, mener jeg Botsen må kunne gi noe tilbake til bydelen. Da må vi slippe til kunstnere og smågründere i en konverteringsfase, sier statsråden.

Skei Grande mener det er viktig å bruke kunst og kultur i utformingen av nye byrom.

– Grønland er et av de mest pressede områdene vi har i byen, og det er en bydel i stor endring. Da mener jeg det er viktig å bruke kunst og kultur i en slik omdanningsfase. Derfor må vi forsøke å snu Statsbyggs veldig rigide måte å tenke byggforvaltning på, selv om jeg ikke kan overprøve Statsbygg når de sier at det per nå ikke er sikkert å oppholde seg der, sier statsråden.

Markeder og festivaler, både utenfor og innenfor fengslesmurene er noen av forslagene gjengen bak «Slipp Botsen Fri» ser for seg.

Kulturministeren får støtte fra kulturbyråd Rina Mariann Hansen i Oslo kommune. De har støttet helgens festival med 60 000 kroner.

– Vi er veldig opptatt av å bruke tomme kulturbygg til midlertidig kulturaktivitet. Derfor oppfordrer vi Statsbygg til å åpne opp Botsen for midlertidig bruk. Vi mener blant annet at A-fløyen kan tas i bruk ganske umiddelbart, sier Hansen.

Les også

Lambda-juryen ville ha Sukkerbiten urørt

Statsbygg må åpne opp

Byantikvar Janne Wilberg understreker at Botsen har en viktig plass i norsk fengsels- og arkitekturhistorie.

– Jeg har forståelse for at det er HMS og andre krav knyttet til denne type prosesser, men hvis man skal legge til grunn at man må ha satt i stand hele bygningsmassen før man lar noen slippe til, da vil vi fort nærme vi oss 30 år før noen kan flytte inn. Jeg vil derfor oppfordre Statsbygg til å kunne sette i stand deler av bygningsmassen, slik at disse kan tas i bruk ganske snart. Ingen hus har godt av stå tomme, sier Wilberg.

De tidligere fengselscellene i Botsen kan brukes både til Bed & Breakfast.rom, samt atelierer for kunstnere.

Hun mener Botsen har store muligheter for en differensiert bruk i fremtiden.

– Her er det mange ulike bygninger og jeg ser for meg mange type bruk som gjensidig kan understøtte hverandre. Dette er tross alt et anlegg som angår hele byen, faktisk hele landet. Da kan vi tillate oss en kombinasjon av både lokale bruker, men også noen større aktører med økonomisk ryggrad for å sikre vedlikeholdet. Det kunne blant annet være et hotell, men da kombinert med noen som skaper liv 24 timer i døgnet, sier byantikvaren.

Les mer om

  1. Kultur
  2. Kulturpolitikk
  3. Byutvikling
  4. Grønland
  5. Snøhetta