Y-blokken rives tidligst i 2018

Y-blokken blir tidligst revet i 2018. Bård Vegar Solhjell (SV) mener vedtaket nå må respekteres.

Tirsdag i forrige uke slo aksjonistene ring rundt Y-blokken. De gir ikke opp kampen om å få bevart bygningen.
  • Arve Henriksen

Onsdag vedtok flertallet i Oslo bystyre å gi sin tilslutning til vedtaket fra statsråd Jan Tore Sanner om at Y-blokken skal rives.

Dermed ser det mørkt ut for aksjonskomiteen for bevaring av Y-blokken, som i det lengste hadde håpet på en snuoperasjon fra Oslo kommune. Dette ikke minst etter at Riksantikvaren kom på banen med et forslag om å fjerne den ene armen på Y-blokken.

Her er forslaget fra Riksantikvaren

Bård Vegar Solhjell, kulturpolitisk talsmann i SV, mener vedtaket om å rive Y-blokken nå må respekteres.

– Mitt personlige syn er at Y-blokken har en høy kulturminneverdi og burde derfor fått lov til å stå. Samtidig mener jeg det er viktig at samfunnet fatter vedtak og samtidig gjennomfører de. Nå er dette behandlet i Oslo bystyre og etter det jeg kan se er det også et flertall på Stortinget som stiller seg bak vedtaket fra Regjeringen om å rive Y-blokken. Da må dette respekteres, sier Solhjell.

Mange hadde møtt opp under tirsdagens aksjon utenfor Y-blokken for å markere sin misnøye med vedtaket om å rive Y-blokken.

Han mener derfor det er grenser for hvor mange omkamper man skal ha før noe blir gjennomført. Selv om han helst hadde ønsket seg en annen konklusjon, har Solhjell likevel forståelse for at Statsbygg ønsker en forutsigbarhet i planleggingen av det nye regjeringskvartalet.

Skjære igjennom

– Jeg vet hvor kompleks byplanlegging kan være og regjeringskvartalet er særlig komplisert. Av og til må man derfor bare skjære igjennom, og da er det noen som vinner og noen som taper. Alle forstår at beslutningen ikke kan fattes en uke før rivingen starter, sier han.

Selv om det nå er bredt politisk flertall for å rive, vil det uansett ikke bli iverksatt noen riving av Y-blokken allerede i 2017.

– I teorien kunne vi sikkert ha begynt å rive i 2017, men det blir ikke noe riving før i 2018 eller 2019. Først må reguleringsplanen bli godkjent. Deretter må vi utarbeide en rivingssøknad til plan- og bygningsetaten i Oslo kommune, så skal denne behandles. Det er vanskelig å si hvor lenge disse to prosessene vil ta, sier Knut Jørgensen, prosjektdirektør for det nye regjeringskvartalet i Statsbygg.

Komplisert bygg

På toppen av dette skal bygget tømmes. Samtidig er Y-blokken et komplisert bygg å rive, skal vi tro Statsbygg.

Knut Jørgensen er prosjektdirektør for det nye regjeringskvartalet i Statsbygg.

– Med tanke på hvilken tid dette bygget ble reist, så er det ganske sannsynlig at det er brukt materialer som gjør at det er mye spesialavfall. En annen kompliserende faktor er at bygget står oppe på Ring 1. Det blir derfor en prosjekteringsjobb å finne ut hvordan man skal rive bygget mens det går trafikk på Ring 1, sier Jørgensen.

Statsbygg ønsker at både R4 og Y-blokken skal rives før arbeidet med det nye regjeringskvartalet tar til. Dette skal etter planen skje i 2020. Statsbygg har heller ikke konkludert med hvordan Picassos kunst skal ivaretas, annet enn at den skal bli tatt vare på og gjenbrukes.

– Det er gjort en utredning på dette tidligere og vi er i gang med en ny. Her går vi grundigere til verks for å sjekke bestandigheten til selve kunstverket. Så skal vi i tillegg vurdere hvor kunsten kan bli plassert midlertidig. Så blir det opp til plan- og designkonkurranse å komme med forslag til hvor den skal være i fremtiden, sier Jørgensen.

Fortsetter kampen

Ola Fjeldheim, generalsekretær i Fortidsminneforeningen sier de fortsatt kommer til å kjempe for å forhindre riving av Y-blokken.

– Kampen er definitivt ikke over, vi mener fortsatt dette er et vedtak fattet på sviktende grunnlag. Samtidig mener vi at kostnadene ved å rive Y-blokken for å erstatte dette med et litt mindre volum, koster mye mer enn det vil gjøre å endre det nåværende bygget, sier Fjeldheim.