Oslo

Ruter trenger 20 milliarder til T-bane

Finansbyråd Kristin Vinje bekymrer seg for hvordan Oslo skal få råd til T-banebygging.

Slik kan T-banefremtiden se ut, med en ekstra linje i Groruddalen. ILLUSTRASJON: RUTER
  • Kjersti Flugstad Eriksen

Ny T-banelinje fra Økern til Furuset og videre til Ahus blir for dyrt for Oslo. Ruter anslår at det vil koste over 20 milliarder kroner tilsammen å bygge det T-banenettet befolkningen har behov for de neste årene (se faktaramme).

Les også

Ruter: Om fire uker skal alt bli bedre

— Der må staten ta et større ansvar. Tunge investeringer som T-bane til Fornebu og Ahus er noe vi ikke klarer med kommunale budsjetter, og staten bør engasjere seg sterkere. Det er også god miljøpolitikk, men vi klarer ikke ta det alene, sier Vinje. Lørensvingen, som er anslått å koste en milliard kroner, låner Oslo kommune penger til.

— Oslo har satset på kollektivnett i veldig mange år, men det har kostet, og staten bør være med på å bidra. Det enorme investeringsbehovet kan jeg ikke se hvordan Oslo ellers skal kunne møte. Og det tror jeg de begynner å skjønne, sier Vinje.

Les også

Er dette byens tregeste buss?

Hvis kollektivnettet ikke bygges ut, vil det bli enda tettere køer på veiene inn og ut av Oslo. Og det er ikke bare Oslos problem at veiene ikke kan ta av for trafikken. Både E6, E18, Trondheimsveien, riksvei 150 og riksvei 190 er Statens vegvesens ansvar.— Det er riksveiene, statens veier, det kommer til å gå mest utover, sier Vinje.

Flinke oslofolk

Byutviklingsbyråd Bård Folke Fredriksen håper Akershus også blir med på kollektivplanene.

- Oslofolk er flinke til å bruke kollektivtrafikken. Våre pendlere er dessverre ikke det i like stor grad. Men derfor samarbeider vi med Akershus for å se hele området under ett. Oslo og Akershus er ett bolig- og arbeidsmarked, sier Fredriksen.

Les også

Her kan det bli nye bydeler

Fornebubanen, T-baneforbindelsen til Fornebu, kan få stoppesteder vestover som gjør at det kan bygges tettere for eksempel mellom Skøyen og Vækerø. Også der må staten være med og spleise, mener Vinje.— Akkurat hvor traseene går og stasjonene blir liggende, skal vi være ærlige og si at vi er i startfasen på.

Staten lover ingenting

I Groruddalen, der det er planlagt utbygging av mellom 30.000 og 50.000 boliger, har politikerne planlagt en linje som går på tvers. Ruter mener den bør gå fra Økern og Furuset, og etter hvert videre til Ahus. Dette blir den aller dyreste nye strekningen.

Les også

Nå skal de gi bøter til tiggere og narkomane

— Det er naturlig at staten er med. Erfaringene fra byggingen av T-baneringen viser at investeringer i kollektivtrafikk fører til betydelig boligbygging langs traseen, sier Fredriksen. Men staten, ved Samferdselsdepartementet, kan ikke love Oslo penger til milliardutbyggingen.

— Regjeringen er i sluttfasen i arbeidet med ny Nasjonal transportplan. Disse spørsmålene må vi komme tilbake til ved fremleggelse våren 2013, sier statssekretær Lars Erik Bartnes.

Oslopakke tre er 75 milliarder kroner som skal brukes på veier og kollektivtrafikk i Oslo og Akershus, og det er allerede et samarbeid mellom staten, Oslo og Akershus, i tillegg til bompenger.

Oslopakke 3-pengene skal brukes til å forlenge Operatunnelen vestover, slik at det kan bygges boliger på Filipstad. Når Manglerudtunnelen bygges, en snarvei fra E6 sørover til E6 nordover, vil det kunne bygges boliger nærmere Ring 3.