Tidligere barnevernsbarn har fått 611 millioner i vederlag fra Oslo kommune

Barnevernsbarn som ble utsatt for overgrep eller omsorgssvikt, har fått tilkjent 611 millioenr i vederlag fra Oslo kommune. Søknadsfristen har ennå ikke gått ut.

Inga Marte Thorkildsen (SV), byråd for eldre, helse- og sosiale tjenester.

Vederlagsordningen gjelder barn som barnevernet i Oslo hadde ansvar for fram til 1993.

  • Mellom 2006 og 2008 fikk nesten 1000 tidligere barnehjemsbarn over 550 millioner kroner i erstatning for overgrep og omsorgssvikt av Oslo kommune. I 2014 ble erstatningsordningen gjenåpnet.
    Så langt har det kommet inn 1542 søknader, og av dem har 1030 personer fått innvilget til sammen 611 millioner kroner i vederlag.

Fristen for å søke vederlag i Oslo kommunes vederlagsordning for tidligere barnevernsbarn som har vært utsatt for overgrep og omsorgssvikt, er 31. mars i år.

— Med ordningen ønsker Oslo kommune å gi en uforbeholden unnskyldning til alle som ble utsatt for overgrep eller omsorgssvikt mens de var plassert av barnevernet, sier Inga Marte Thorkildsen (SV), byråd for eldre, helse- og sosiale tjenester.