Oslo

Nå bor det over én million i Stor-Oslo

En historisk milepæl er passert. For første gang har Norge en millionby.

Utbygging i Bjørvika fotografert i oktober.
 • Pål Vegard Hagesæther
  Pål Vegard Hagesæther
  Journalist

– Nå må Stockholm og København slutte å skryte. Oslo er i samme selskap, sier byrådsleder Raymond Johansen (Ap).

Mandag la SSB frem nye tall over befolkningen i norske tettsteder. De viser at Stor-Oslo for første gang har passert én million.

Det vil også si at Norge for første gang i historien har en millionby.

Det eksakte innbyggertallet i Stor-Oslo er nå 1.000.467, en økning på 1,2 prosent fra året før.

Stor-Oslo omfatter et sammenhengende byområde som strekker seg over tolv kommuner og 270 kvadratkilometer. Området går fra Lier i vest til Sørum i øst.

Oslo var for noen år siden blant byene i Europa som vokste aller raskest. I perioden 2013–2017 økte befolkningen i Stor-Oslo med 64.000 personer eller syv prosent. Men nå har den aller kraftigste veksten stanset opp.

Frykter flere motorveier og økt biltrafikk

Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) i Oslo synes passeringen av milepælen er gledelig.

– Det forteller at vi er et raust og inkluderende område, og et spennende sted å være, mener han.

Han påpeker at veksten gir både muligheter og utfordringer. Det siste gjelder særlig transport og bosettingsmønster.

– Veksten kan ikke dekkes opp av økt bruk av privatbil og nye motorveier. Derfor må kommunene rundt Oslo bygge nye boliger rundt kollektivknutepunkter, og vi må bygge ut kollektivtrafikken, mener han.

– Ellers vil ikke denne veksten være bærekraftig.

 • Les også: Her i Oslo skal det graves i halvannet år – regner med lange køer
Byrådsleder Raymond Johansen er glad for at Oslo vokser, men er opptatt av at transporten må skje miljøvennlig.

Johansen påpeker også at Oslo er en del av en global trend: For første gang bor 50 prosent av verdens befolkning i byer.

– Man har pleid å kalle Oslo en stor småby og en liten storby. Må vi gå bort fra den betegnelsen nå?

– Globalt sett er Oslo fortsatt liten. Men i nasjonal sammenheng er vi en virkelig storby, ikke et sted der du møter de samme folkene på gaten hver dag.

Både Stockholm og København har lenge kalt seg millionbyer, selv om det bor under en million mennesker innenfor kommunegrensene i disse to byene. Nå er altså Oslo i samme selskap.

Kartet viser hvilke kommuner som regnes med i Stor-Oslo. De ulike fargene viser hvor befolkningstettheten var størst da kartet ble laget i 1999.

En trend som ikke avtar

Men hva er årsaken til veksten? Seniorforsker Astri Syse i SSB peker på innvandring og at det fødes mange barn fordi det bor mange kvinner i fruktbar alder i Stor-Oslo. I tillegg flytter det mange til Oslo for å studere, og de flytter ofte videre til Akershus når de har fått barn. Dette gir netto tilflytting til Stor-Oslo.

– Det har vært en sentralisering i Norge de siste hundre årene. Og den trenden ser ikke ut til å avta, sier Syse.

Den aller sterkeste veksten hadde Oslo i 2010–2012. Siden den gang har det blitt lavere innvandring.

– Men det er ganske spesielt at de store byene i Norge fortsetter å vokse, selv om innvandringen har gått ned. Bygdene tappes for unge arbeidsføre folk, sier Syse.

SSB anslår at det vil bo 1.126.000 personer i Stor-Oslo i 2030 og 1.208.000 i 2040.

Med andre ord: Veksten ser ut til å fortsette.

Les mer om

 1. Oslo
 2. Befolkningsvekst
 3. Kollektivtransport
 4. Bolig
 5. Raymond Johansen
 6. Oslo kommune
 7. Innvandring