Oslo før: Oslos havn til alle tider

Siden middelalderen har Oslos havn avspeilet byens historie. Det fortjener en bok.

Varer på vei til og fra middelalderbyen Oslos havn ga rik grobunn for byen som skulle komme til å bli Norges hovedstad.

Oslos havn har til enhver tid vært en sentral del av byhistorien, og høstens bok Maritime Oslo av Erik C. Ødemark forteller utviklingen i de 1000 årene havnebyen Oslo har eksistert.

Derfor er det byhistorisk riktig at boken først stopper opp og dveler ved middelalderbyens havneliv. Det var jo der byen ble til som et viktig omlastingssted for varer.

Etter mer enn 100 år med igjenfylling, havnebane og utløp for Oslos senketunnel virker det ubegripelig at området rett sør for Børsen en gang var en travel havn.

Tvangsflyttet til Christiania

Da folk i 1624 ble tvangsflyttet over til den nyanlagte byen Christiania på den andre siden av Bjørvika, vokste havnens betydning. Den ble den nye byens innfallsport og naturlige livskraft. I boken skildres dette med rike detaljer og sans for hvordan havn og handel endrer seg i takt med verdenshistoriens gang.

Når så boken dveler ved 1600-tallets betydning og betegner det som «norsk skipsfarts første gylne år», er det helt på sin plass at betydningen av skipsverftet på Hovedøya blir fortalt inngående i kapittelet om skipsbygging i det første Christiania.

Det var en lokal begivenhet på Kristiania havn når amerikabåten kom og dro, som da Stavangerfjord lå ved kai i 1919.

Det burde være kjent at 1700-tallet var et klassedelt bondesamfunn, men visste vi egentlig at dette også kom tydelig til syne i Christianias havneområde? Etter å ha lest beretningen fra 1700-tallet vet vi det. De rike ble enda rikere takket være salg av trelast fra bordtomtene på havnen. De kunne utstyre sine eiendommer med lysthus nede ved sjøkanten.

Fra havneby til fjordby

1800-tallet har fått en selvsagt bred plass i skildringen av havnens betydning. Dette dramatiske hundreåret startet med napoleonskrig og engelsk blokade, noe som gjorde at byen måtte bygge opp et forsvar mot angrep fra sjøen. Så ble vi industriby med en viktig utløpshavn og verftsvirksomhet.

Idet vi nærmer oss vår tid, dukker begrepet «amerikabåten» opp, først i forbindelse med utvandring til det nye USA. Så blir anløp og avgang lokale begivenheter utover på 1900-tallet. Til slutt ender boken opp i dagens viktige omlegging fra havneby til fjordby.

Boken om det maritime Oslo er både informativ, velskrevet og rikt illustrert. Alle kystinteresserte kan lukte seg frem til Oslos byutvikling. Boken dufter godt av så vel tjærebredt skipsplank som av motorolje og «vinsja’n på kaia».

På 1950-tallet tok «pappabåter» utearbeidende fedre hjem til hjemmearbeidende husmødre, som her hvor D/S Bundefjord legger fra på 16.30-turen over til Nesodden.