Unormalt mange fallskader i Oslo så langt i år

Legevakten i Oslo har så langt i år fått inn 48 fotgjengere med fallskader i døgnet på grunn av det glatte føret. 38 prosent av disse har fått påvist bruddskader.

Syklist på glatta i Lofthusveien i Oslo i slutten av januar. Tunge snøfall og glatte veier har ført til et unormalt høyt antall fallskader så langt i 2018.

Store svingninger i temperaturen de siste ukene har ført til ekstremt glatte veier i hovedstaden og i store deler av landet for øvrig.

– Det har vært en hektisk start på 2018. Vi har rundet 1.800 fotgjengere som har falt på vei og fortau hittil i år, og vi har bare kommet så vidt inn i februar, så dette er et høyt tall, sier avdelingsoverlege Knut Melhuus ved Oslo skadelegevakt til NRK.

Melhuus sier de vanligste bruddskadene er håndleddsbrudd som følge av at folk tar seg for når de faller.

Også Akershus universitetssykehus har merket en markant økning, spesielt når det gjelder hoftebrudd. Direktør Inge Skråmm ved ortopedisk klinikk sier det er blitt operert 94 hoftebrudd i årets første måned.

– Det er høyt, sier han. Snittet for en vanlig måned er 60 operasjoner.

I Oslo er det blitt strødd om lag 22.000 tonn med grus på glatte veier så langt denne sesongen. Det er mer enn noen annen vinter Bymiljøetaten har tall for.

Seksjonsleder Joakim Hjertum, seksjonsleder for veiforvaltningen sier etaten kunne prioritere å brøyte gjennom fortere, men legger til:

– Vi har kontrakter som er dimensjonert for normalvintre, ikke disse store, tunge snøfallene, som kan komme mer og mer.