Slik har ekstremtørken rammet Oslo

Tørken har hatt store konsekvensene for frodigheten i Oslo. Ekstremsommeren har gjort den «blågrønne byen» gul og grå. Se forskjellen her.

Ekstremtørken har fått store konsekvenser i Norge.

Dette viser også satellittbilder over Oslo tydelig.

Satellittbilder over Oslo

Geodata har hentet ut satellittbilder som sammenligner frodigheten i Oslo den 18. mai i år med 27. juli, og man kan tydelig se hvordan rekordsommeren har påvirket Oslo.

Hovedstaden som markedsfører seg som den blågrønne byen, er blitt gul og grå. Det som i mai var grønne parker, plener og friområder, har gulnet.

Satellittbildene viser derimot at kirkegårder og fotballbaner som er blitt vannet, har holdt seg godt. På Ekeberg kan man for eksempel se at fotballbanene har holdt seg godt, mens områdene rundt har tørket bort.

– Skal være høysommer i slutten av juli

I flere parker og hager er det nå kun brunsvidde tuster igjen av gressplenene. Bjørker gulner, løvtrær har begynt å få høstfarge og mister sine blader.

– Dette er veldig tidlig. Det er normalt ingen løvtrær som har begynt å felle blader i slutten av juli. Da er det fortsatt sommer og høysesong, sier professor Line Nybakken ved fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU).

– Ikke høst

Hun forklarer at løvfallet og høstfargene vi allerede nå ser, ikke har noe med normal høst å gjøre. Den prosessen skal i lavlandet starte i slutten av september og begynnelsen av oktober.

– Det som skjer på høsten er at trær og planter avslutter vekst og forbereder seg på vinter. Trærne bruker de stadig lengre nettene og de synkende temperaturene som signaler på at det er på tide å gjøre klart anlegget for neste års blader, beskyttet i knopper. Så går trærne i en slags dvale og kan tåle mye, både av tørke og frost, gjennom vinteren, sier NMBU-professoren, som forsker på følgende av klimaendringer på trær og skogens økosystemer.

– Overlevelsestaktikk

Det som har skjedd de siste ukene er naturens overlevelsestaktikk i møte med en ekstremsommer nesten uten regn, forklarer hun.

– Det er tørken som har skylden. Vi ser det først hos løvtrær og alle plantedeler som skal overleve en sesong til. Nå avslutter de fordi det ikke er nok vann og næring. Først forsøker trærne å trekke tilbake alt som er av næring ved først å kvitte seg med eldste bladene. Til slutt er det ikke annen å gjøre enn å felle alle bladene. Men det er ikke bare de som feller løv hvert år heller. Vi ser også grantrær sliter og får gule nåler.

Plenen utenfor Meteorologisk institutt på Blindern er også blitt gulgrå i sommer.

– Tørke kan gi bedre røtter

Professoren sier at forskere ikke vet nok om følgene av tørke og ekstremvær for planter og skog.

Line Nybakken, professor ved fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet.

– Perioder med moderat vannmangel kan faktisk føre til at rotsystemer blir større og mer utviklet. Men når det er så tørt som i år, kan det derimot oppstå skader på røtter. Får vi en slik tørke flere år på rad, kan det bli tøft for mange. Når trærne feller bladene der fotosyntesen foregår, får de jo heller ikke nye ressurser til å vokse med. De må tære på lagrene for å holde seg i live.

Nybakken forklarer at parkanlegg og hager som ikke er blitt aktivt vannet, vil klare seg bedre enn plener som har fått vannstopp i sommer.

Hun sier bytørken er av mindre betydning enn tørken i andre områder av Norge denne sommeren.

– Når vi ser de store konsekvensene i landbruket og skogen, så er det ikke så trist at vi mister noen parkvekster.

– En blassere høst

Oslomarka har allerede fått høstfarge, i begynnelsen av august. Professor Line Nybakken mener at løpet nå er kjørt for å se at medtatte trær blir frodige og grønne i sommer, selv om det skulle regne resten av perioden.

– De trærne som er blitt gule og har mistet løv, får ikke nye, grønne blader i år. Så de fine høstfargene vi pleier å få se utover, kommer nok ikke i år, sier hun.