Oslo

Slik vil de kutte i Oslos plastregnskap

Lars-Martin Berglund, gründer og daglig leder i GRIN, jobber med å utvikle en panteordning på handlenett. En av kundene på senteret, Else Halle Olsen, er positiv.

Oslo kommune deler ut 3 millioner kroner til prosjekter som bidrar til å minske plastforurensingen i byen. Blant søkerne er Lars-Martin Berglunds panteordning for bærenett.

 • Astrid Løken
  journalist
 • Thea Storøy Elnan
  Journalist

På Sandaker senter står Lars-Martin Berglund og spør etter folks bærenett. Han er daglig leder i GRIN, et oppstartsselskap som jobber med å teste ut en panteordning for bærenett.

Via en utleie- og returkasse kan kunder på senteret leie bærenett via Vipps. De refunderes gjennom en SMS-tjeneste. Planen er å utvide til flere sentre i Oslo.

Poenget er å få handlenettene folk har liggende hjemme til å brukes mer enn de gjør i dag.

Lars-Martin Berglund foran «panteautomaten» for handlenett på Sandaker senter.

– Det er nok bærenett der ute. Meningen med panteordningen er at vi får satt nettene i sirkulasjon. Det skal gjøre at vi ikke bruker penger på plastposer, men at vi bruker de ressursene som finnes, sier Berglund.

 • Les også: Oslo skal rydde fjorden for søppel ved hjelp av droner

Vil redusere plastproblemet

Gründere som Berglund kan nå søke støtte fra Oslo kommune til ordninger som tar fatt i plastforsøplingen. I dette såkalte plastfondet ligger det 3 millioner kroner. Organisasjoner og næringsdrivende som har som formål å redusere plastsøppel i Oslo, kan søke tilskudd fra fondet. Søknadsfrist er 21. desember.

Plastforurensing er blitt et økende problem, særlig i verdenshavene. FN anslår at mer enn 8 millioner tonn plast dumpes der hvert år. Hvis dette fortsetter, vil det være mer plastikk enn fisk i havet innen 2050.

– Dette er ett av flere tiltak som byrådet innfører for å bekjempe plastforsøpling. Verden drukner i stadig mer plast, og det haster å gjøre noe med det. Mange organisasjoner rundt omkring har allerede gode løsninger, og de ønsker vi å samarbeide med, sier miljø- og samferdselsbyråd i Oslo, Lan Marie Berg (MDG).

I tillegg til Berglund har også klesvaskselskapet Clean planer om å søke. De jobber med mikroplast- og kjemikaliefri klesvask. Også miljøkollektivet Nordic Ocean Watch og den ideelle foreningen Hold Norge Rent er aktuelle søkere. Begge driver blant annet med strandrydding.

Lan Marie Berg (MDG) er miljø- og samferdselsbyråd i Oslo.

Første by uten engangsplast

Byrådet ønsker at hovedstaden skal lede an i arbeidet mot plastforurensing og har som ambisjon at Oslo skal bli den første byen i verden som slutter å bruke unødvendig engangsplast.

– Hvor realistisk er denne ambisjonen?

– Den er realistisk, hvis vi faktisk etterspør plastfrie løsninger. For eksempel alternativer til plastbestikk, sugerør og plastkopper, sier Berg.

– Er ikke 3 millioner kroner lite penger med tanke på størrelsen på plastproblemet?

– Det er klart plastproblemet er veldig stort, men vi i Oslo kommune ønsker å gjøre vårt. Mange vil få mye ut av støtten fra oss. Vi håper også at flere i næringslivet kaster seg på. Vi er i ferd med å lage en handlingsplan mot plastforurensing i Oslofjorden, og allerede neste år skal vi begynne å fase ut engangsplast.

Les mer om

 1. Oslo kommune
 2. Plastavfall
 3. Forsøpling
 4. Oslo
 5. Lan Marie Nguyen Berg
 6. Miljø