Elden ber om frifinnelse for Hussain

  • Håkon Letvik
  • Ytringsfrihet er ett av de største goder i vårt demokrati, sa advokat John Chr. Elden i sin prosedyre.

Advokat John Chr. Elden trakk sammenligningen tilbake til 70— og 80 tallet hvor overvåkingspolitiet overvåket medlemmer i ALP ml, som hadde en endring av samfunnet som mål - gjennom væpnet revolusjon.

- Meninger inn i rettssalen

- Disse ble overvåket. Og det er helt greit at de ble fulgt med på. Men de ble ikke arrestert fordi de hadde slike meninger, ønsket om bruk av vold og revolusjon. Det blir fortsatt fulgt med på dem som kalles radikale islamister og ekstremister. Men nå har man gått et skritt lenger, nå bringes meninger inn i rettssalen. Det er strafforfølging av meninger og ytringer, sa Elden.

Han mener at Hussain ikke kan straffes for trusler mot to journalister.

— Han hadde ikke til hensikt til å true dem, sa Elden.

- Tiltale om Facebook-ytringer må avvises

Han mener at to tiltalepunkter må avvises - de hvor Hussain er tiltalt for diskriminerende, truende eller hatefull ytring mot jødene i Norge og mot en norsk-somalisk lesbisk forfatter.

— Dette må sidestilles med ytring i trykt skrift, og da er det Riksadvokaten som har påtalekompetansen. Riksadvokaten skal ha en overordnet kontroll over hva påtalemyndigheten vil gå til sak for. Det skal ikke overlates til en tilfeldig statsadvokat., sa Elden.

I det tilfelle at retten likevel finner at tiltalen er korrekt, mente Elden at Hussain ikke kan straffes for å ha sitert Koranen, når det gjelder ytringen om den norsk-somaliske lesbiske forfatteren.

Under en diskusjon på Facebook om vold mot kvinnen, skrev Hussain. -jeg er helt enig. De burde absolutt ikke slå henne. De burde ha steinet henne til døde da praktisering av homofili skal straffes med døden.

- Sitat fra Koranen

— Er dette et direkte sitat fra Koranen, ville dommer Dagfinn Grønvik.

- Ja, det er et sitat fra Koranen. Det er enighet om dødsstraff, men måten den skal gjennomføres på varierer fra land til land, svarte Hussain, som kan Koranen utenat.

Når det gjelder tiltalepunktet om å ha motarbeidet en aktør i rettsvesenet, mente Elden at Hussain bare ga uttrykk for sin mening. -Det var en ytring om at han var uenig, sa Elden.

Han mente at dersom tingretten kommer til at en ubetinget fengselsstraff er nødvendig, må den i tilfelle ansees sonet ved opphold i varetektsfengsel - 53 dager.

Dom i saken blir avsagt fredag 7. februar.