18.000 kvm. fredet fengsel står tomt neste sommer

Stortinget har vedtatt å legge ned «Botsen». Nå kan fengselet fra 1851 bli solgt. Det monumentale fengselsbygget ligger midt i byen, men foreløpig vet ingen hva annet det kan brukes til.

Mandag inviterte Statsbygg pressen på omvisning i Oslo fengsel avdeling A. Det sitter 172 innsatte der. Sentralhallen i fengselet ser fortsatt ut som de gjorde i 1851. Men fløyene er ikke lenger åpne helt inn til cellene, på 70-tallet fikk de vegger og gulv.
  • Christian Sørgjerd

— Hvis jeg hadde bestemt, ville jeg heller sørget for at dette ble verdens beste fengsel. Men det er min personlige mening.

Fengselsleder Øyvind Alnæs er klar i talen. Men i fjor vedtok Stortinget å avvikle driften ved Botsfengselet - «Botsen» - eller Oslo fengsel avdeling A, som det egentlig heter.

Årsak: Rehabilitering er for dyrt, slik Justisdepartementet vurderer det. I stedet bygges det nye plasser ved andre fengsler, mens det også leies plasser i Nederland.

— «Botsen» er et fredet bygg, som er del av vår kulturarv. Det er vanskelig å se hva det skal kunne brukes til annet enn fengsel eller museum, sier Alnæs.

I årenes løp har mange sonet her. Men få andre har sett fengselet fra denne vinkelen. Denne delen av fengselsmuren er av nyere dato. Muren ellers er original og fredet.

Nok et tomt, offentlig bygg

Men dét er nettopp hva Statsbygg, som drifter fengselet, nå må finne ut. Selv om tidsplanen ikke er spikret, regner de med at fengselet vil være tømt for innsatte og ansatte en gang før sommeren 2017.

— Vi jobber med en plan for styrt avvikling sammen med Kriminalomsorgen. Vi er i gang med å bygge erstatningsplasser flere steder, sier Harald Nicolaisen, administrerende direktør i Statsbygg.

Det ikonske fengselet ligger på Grønland, svært sentralt i Oslo.

Kapasiteten skal økes ved fengslene Ullersmo på Romerike og Eidsberg i indre Østfold. De ansatte på «Botsen» vil få tilbud om jobb der.Slik føyer «Botsen» seg inn i rekken av offentlige bygg i Oslo sentrum som blir stående tomme fordi de erstattes av nybygg: Deichmanske bibliotek, Nasjonalgalleriet, Munchmuseet, Kunstindustrimuseet.

Les også

LES OGSÅ: Har du lagt merke til hakekorsene på Solli plass?

Fengselsleder Øyvind Alnæs viser frem «tiltak overfor gjengangere»-fløyen (TOG). Den har litt friere regler og tettere oppfølging, men de innsatte der må til gjengjeld signere kontrakt.

Svært mye er fredet

Da Botsfengselet åpnet i 1851, var det topp moderne. De innsatte skulle sitte isolert, på hver sin celle, uten kontakt med andre enn vokterne. Det var dessuten billig i drift. Få vakter kunne holde øye med et høyt antall fanger.

Selv om fengselet i flere omganger er modernisert, er cellestrukturen som før. Deler av dem er dessuten fredet.
Slik så cellene ut i 1970 da Aftenpostens fotograf John Myhre besøkte «Botsen».

Selv om mye er endret siden den gang, er kjernen i det 18.000 kvadratmeter store fengselet inntakt. En stor hall i midten, med tre fløyer med celler, hver fløy på tre etasjer, kan huse inntil 172 innsatte.Bygningen er fredet av Riksantikvaren, inkludert sentrale deler av den innvendige konstruksjonen, rominndelingen og interiøret.

En fjerde fløy, bygget på 1930-tallet, huser andre typer funksjoner. Mye av den originale fengselsmuren er inntakt og fredet, det samme er de mindre bygningene på området, inkludert den gamle direktørboligen. Eventuell ny bruk må ta hensyn til alt dette.

Les også

LES OGSÅ: «De skulle bare sove, jobbe og tenke på hva de hadde gjort galt»

Ukjent bruk og kostnad

Det er et stort vedlikeholdsetterslep på «Botsen». Skulle det ha blitt rehabilitert som fengsel, ville det kostet minst en halv milliard, anslo Statsbygg i fjor. Hva ombygging til annen bruk vil koste – hvis det i det hele tatt er mulig – vet de foreløpig ikke. Regjeringen har overlatt til Statsbygg å finne ny bruk.

Øyvind Alnæs, fengselsleder for «Botsen», sammen med Statsbygg-direktør Harald Nicolaisen (t.h.) og Eva Kvandal i Statsbygg (t.v.).
Fra det sto ferdig i 1851 og frem til 70-tallet så sentralhallen slik ut: med åpne celleganger.

Samtidig skal Oslo fengsels andre avdeling, «Bayer'n», opprettholdes som før. Den brukes til varetektsplasser. Det er en praktisk løsning for politiet, som holder til i Politihuset få meter unna.For fremtidige bruk av «Botsen» kan det derimot by på problemer. Den eneste skikkelige adkomstveien helt frem til det gamle murbygget, for eksempel for brannbiler, er tvers gjennom fengselsområdet til «Bayer'n».

— Vi vil først høre med andre statlige aktører om de har bruk for fengselet. Men om ingen har det, vil vi gå ut i markedet og selge det. Vi kan enten utvikle planer for et bestemt formål først, eller vi kan selge det som det er, sier direktør Harald Nicolaisen i Statsbygg.

- Hva slags bruk er aktuelt?

— Vi er åpne for alt som lar seg forene med fredningen. Bruk er som kjent det beste vern. Det verste som kan skje, er at det blir stående tomt.