Oslo

Vinter-syklistene: Piggdekk gir trygghet på glatta

Med mye snø i Oslo-gatene er det langt færre som sykler. Sykkeltrafikken hittil i vinter er 18 prosent lavere enn i fjor vinter.

Andelen turer med sykkel vinterstid har gått ned med 18 prosent denne vinteren.
 • Astrid Løken
  Astrid Løken
  journalist

Sykkelstrategien som ble vedtatt av et samlet bystyre i Oslo i 2015, sier at andelen reiser med sykkel skal være 16 prosent innen 2025.

Det rødgrønne byrådets mål er enda strengere: At en av fire reiser skal foretas med sykler innen 2025.

Sukret med piggdekk

Oslo kommune delte ut piggdekk til 100 syklister vinteren 2016/2017 for å finne ut hvordan man skulle få flere til å sykle vinterstid.

De som fikk piggdekk, svarte på en undersøkelse om erfaringene med å sykle vinterstid før og etter sesongen.

Før syklistene hadde testet vintersykling, trodde de fleste at det var for kaldt, for surt og for glatt. Men etter å ha prøvd selv, var hverken kulden eller glatta noe problem.

Oslo kommune delte ut piggdekk for å få flere til å sykle om vinteren.

Alle som svarte hadde syklet i fjor vinter. Sykkelprosjektet i Oslo kommune fikk noen overraskende svar:

 • Fire av ti svarte at de hadde syklet minst fem dager i uken.
 • Åtte av ti (86 prosent) sa de hadde syklet ukentlig.
 • Og nesten alle (96 prosent) sa at de kom til å sykle neste vinter også.
Sykkelfeltet i Middelthuns gate på Majorstuen var ikke ryddet flere dager etter siste snøfall. Bildet ble tatt onsdag 28. februar.
Sykkelfeltet i Kirkeveien på Majorstuen flere dager etter et stort snøfall.

– Vi vet at veldig mange har fordommer mot vintersykling, sier Liv Jorun Andenes, fungerende direktør i Oslo kommunes sykkelprosjekt.

– Folk tror det er veldig krevende, og at glatte veier er en kjempestor hindring. Svarene viser at den mest effektive måten å bryte ned disse fordommene på, er å prøve sykling med piggdekk selv, eller få tips og anbefalinger fra noen man kjenner som har prøvd, legger hun til.

– Flere må sykle om vinteren om dere skal nå målene. Hvordan få flere utpå om vinteren?

– Det viktigste vi kan gjøre er å sørge for at det er fysisk mulig å sykle om vinteren ved å brøyte og feie. Etter hvert som det blir flere vintersyklister, vil det også bli flere som kan dele sine erfaringer med andre, og dermed begynner ballen å rulle – eller sykkelhjulene, om du vil. Vi kan også være med på å bryte ned fordommene gjennom vårt kampanje- og kommunikasjonsarbeid, sier Andenes.

Trygg på pigg

Før var glatte veier ett av de største hindrene for å sykle på vinteren. Men etter å ha testet ut sykling på piggdekk en vinter, svarte så godt som alle (97 prosent) at de var helt enige eller delvis enige i at piggdekkene gjorde at de følte seg trygge på glatte veier.

De som fikk piggdekk gratis, ble også spurt om hva de synes om standarden på driften av sykkelveiene om vinteren.

De fleste svarte at brøytingen hadde vært middels eller bra. 14 prosent mente brøytingen hadde vært dårlig eller svært dårlig. Men forrige vinter var fattig på snø.

Det var få som opplevde at det var vanskelig å holde varmen eller å finne en god sykkelrute om vinteren, men en del sa seg enig i at det krever mye ekstrautstyr og spesialklær for å sykle om vinteren.

For et par år siden testet Oslo kommune ut et helt nytt brøyteregime

Vintertrafikken falt

– De første to vintrene med brøyting av et prioritert sykkelveinett, registrerte vi en kraftig vekst i sykkeltrafikken. En del av denne veksten kan trolig tilskrives de relativt små mengdene med nedbør. Samtidig så vi at veksten var størst på de prioriterte strekningene, sier Andenes.

– Men tellingene deres viser at vintersyklingen har gått ned denne sesongen?

– Vi har en lang vei å gå før vi er der vi ønsker når det gjelder vinterdrift av både fortau og sykkelveier. Denne vinteren har vært spesiell, og trenden over tid er at det er flere som sykler i Oslo, både sommer og vinter. Men det går litt opp og ned med variasjoner i vær og føre, sier hun.

Dette er den tredje sesongen det brøytes et prioritert antall sykkelveier.

Har kan du lese mer om erfaringene til en som har kastet seg ut på vinterføre:

Oslo kommune har gjort om parkeringsplasser for biler til parkeringsplasser for sykler.

SLF: – Må mase

Kari Anne Solfjeld Eid, styreleder i Syklistenes Landsforening Oslo, minner om at for hver nye syklist blir det en færre bilist eller passasjer på bussen.

– Vi er glade for at byrådet har investert mer penger i vinterdrift, sier Eid.

Men hun påpeker at det regnes som en selvfølge at bilveiene blir brøytet.

– Og så må man mase på å få fortau og sykkelveier brøytet. Vi skulle gjerne sett at myke trafikanter, både syklister og gående, blir prioritert høyere enn bilistene – i hvert fall i bykjernen, der de jo utgjør flesteparten av de reisende, sier styrelederen.

– Hva tenker du om at det har vært en nedgang i andelen sykkelreiser denne vintersesongen?

– Jeg tror at mye av nedgangen skyldes de enorme snømengdene. Og så får vi håpe det blir bedre sykkelforhold neste vinter, sier Solfjeld Eid.

Les mer om

 1. Oslo kommune
 2. Sykkelvei
 3. Sykling
 4. Snø
 5. Vinter