Nytt varsel mot Thorkildsen

Ledere i Utdanningsetaten har levert inn et nytt varsel mot Oslos skolebyråd Inga Marte Thorkildsen (SV).

Byråd Inga Marte Thorkildsen (SV) fikk tirsdag et nytt varsel mot seg.

Ledere i Utdanningsetaten mener at byråd Thorkildsen har brutt deres vern mot gjengjeldelse etter det første varselet, melder NRK.

Varselet ble sendt tirsdag ettermiddag til flere politikere i Oslo bystyre.

I varselet står det blant annet at «I etterkant av varselet (det første varselet red.anm.) har byråden gjentatte ganger uttalt seg i mediene om saken. Der har i hun i sterke ordelag kritisert Utdanningsetatens ledelse og slik vi oppfatter det gjort sitt beste for å diskreditere varslerne. Dette anser vi som en gjengjeldelse i strid med arbeidsmiljølovens § 2 A-2.», melder NRK.

Aftenposten kunne i forrige uke fortelle at toppledere i Oslo-skolens administrasjon har sendt et varsel om skolebyråd Inga Marte Thorkildsen (SV). Dette er altså varsel nummer to fra samme fagmiljø.

I første varsel, som Aftenposten skrev om, hevdes det at byråden ved gjentatte anledninger i kontaktmøtene med etaten har vist en utilbørlig oppførsel, som skal ha blitt observert både av personer i ledergruppen og av ulike fagansatte til stede.

De skriver at «byrådens adferd i møter med medarbeidere i Utdanningsadministrasjonen er trakasserende. Dette manifesterer seg i utilbørlig oppførsel der byråden roper høyt og skriker til enkelte medarbeidere, gestikulerer vilt, gråter og mistenkeliggjør tilstedeværende.»

Vil ikke kommentere

Thorkildsen sa etter at varselet ble kjent at hun ikke hadde anledning til å kommentere saken av hensyn til videre saksgang, men sa på «generelt grunnlag» til flere medier at «det over tid har vært et vanskelig samarbeidsforhold med Utdanningsetaten.»

– Slik har det vært over flere år, også under tidligere politiske ledelse. Kommunikasjonen har til tider vært svært krevende, skrev hun i en e-post til NRK.

I en SMS til NRK tirsdag kveld skriver Thorkildsen følgende om det nye varselet:

«Hei, jeg kan dessverre ikke kommentere et varsel. Ta eventuelt kontakt med byrådsleders kontor.»

Håndteres av byrådslederen

Tirsdag fortalte byrådsleder Raymond Johansen (Ap) at han selv skal håndtere varselet mot Inga Marte Thorkildsen.

Byrådsleder Raymond Johansen skal selv håndtere varselet mot Inga Marte Thorkildsen.

– Alle varsler skal underlegges en forsvarlig saksbehandling, og det er et godt prinsipp at de som skal behandle saken, er overordnet den eller dem varselet er rettet mot, sier Johansen i en pressemelding.

At Thorkildsen ikke permitteres mens behandlingen pågår, er en uklok beslutning, mener gruppeleder i Høyre, Eirik Lae Solberg.

– Det er en uklok beslutning av byrådslederen, og jeg håper han vil revurdere det.

Johansen kom tirsdag til Aps landsstyremøte i Oslo. Til fremmøtte journalister ga han klart uttrykk for at han har full tillit til sin byråd. Det en nå opplever i Oslo, er det han kaller upløyd mark: et varsel fra en etat mot den ansvarlige byråden.