Oslo

Skal halvere klimagassutslippene innen 2020: «Vil bli krevende», skriver byrådet

Regnebom rundt bomringen og for optimistiske lystgass-anslag gjør at en tredjedel av de lovede utslippskuttene gjenstår etter at det rødgrønne byrådet har levert sitt siste budsjett.

– Det forrige byrådet hadde som mål å kutte utslippene 50 prosent innen 2030. Vi sa vi skulle gjøre det innen 2020. Det er et krevende mål, men fagfolkene sier det fortsatt er mulig, sier byråd for miljø og samferdsel, Lan Marie Nguyen Berg (MDG). Foto: Stein Bjørge

 • Stine Barstad

Byrådet hadde med seg flere nye klimakutt i vesken da de la frem budsjettet for Oslo for neste år.

De skal blant annet bygge 26 kilometer ny sykkelvei for å få flere til å la bilen stå, opprette flere nye bussruter gjennom bomringene og bygge ut ladestasjoner for elektriske varebiler. I tillegg lanseres flere tiltak for å få anleggsbransjen til å kutte utslipp.

Tilsammen vil disse og andre tiltak redusere Oslos klimagassutslipp med 223.000 tonn CO₂ innen 2020, ifølge byrådets klimabudsjett.

Problemet er at det ikke holder:

Oslo-byrådet har lovet å kutte klimagassutslippene med 50 prosent innen 2020. For å komme dit, må det kuttes 319.000 tonn.

Det vil si at byrådet har ett år på å stable på bena tiltak som kan kutte resten på 96.000 tonn CO₂. Det vedgår byrådet at kan holde hardt:

«Byrådet anerkjenner at måloppnåelse i 2020 vil bli krevende,» heter det i klimabudsjettet.

 • Gratis Aks for alle 1.-klassinger, oppussing av Frogner hovedgård og satsing på idrettsanlegg. Her er budsjettlekkasjene som ble sluppet i forkant.

Stor usikkerhet

Det er knyttet stor usikkerhet til beregning og måling av klimagassutslippene i Oslo. Miljødirektoratet publiserer statistikk først over ett år etter at utslippene har funnet sted. Det vil si at siste tilgjengelige tall, er fra 2016.

Da ble utslippene redusert med 8 prosent, eller 94.000 tonn, sammenlignet med året før.

I klimabudsjettet har byrådet kun regnet med tiltakene de har klart å beregne effekten av. Det er også gjennomført en rekke andre tiltak som man forventer vil redusere klimagassutslippene, men som man ikke har klart å tallfeste effekten av ennå.

Dermed er «hullet» i klimaregnskapet antagelig mindre enn det som anslås.

Klimaetaten oppdaget en feil i beregningene konsulentselskapet COWI har gjort for Oslopakke 3-sekretariatet på effektene nye satser i bomringen har på klimagassutslippene. Dermed måtte utslippseffekten kraftig nedjusteres. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Regnet på nytt – fant kjempehull

Tidligere i høst ble det oppdaget en regnefeil hos et konsulentselskap som har beregnet effekten av nye satser i bomringen på klimagassutslippene i Oslo. Dette gjør at byrådet har måttet nedjustere sine anslag for effekten av bomringen kraftig.

Samtidig har byrådet det siste året regnet på effekten av flere av de ulike klimatiltakene på nytt. Denne øvelsen har gjort at de har valgt å nedjustere kutteffekten av flere andre tiltak som har ligget inne i klimaregnskapet. Disse nedjusteringene, på tilsammen 94.000 tonn, utgjør nesten hele gapet mellom målet og dagens situasjon.

Her er noen av tiltakene byrådet nå regner mindre effekt fra:

 • Nye bomsatser: −60.000 tonn. Klimaetaten oppdaget i høst en feil i beregningene konsulentselskapet COWI har gjort for Oslopakke 3-sekretariatet på effektene nye satser i bomringen har på klimagassutslippene. Dermed måtte utslippseffekten kraftig nedjusteres.
 • Ny beregning av lystgassutslipp: -20.500 tonn. Byrådet mener lystgassutslippene fra Oslos avløp er overestimert i klimastatistikkene, og har tatt initiativ til en ny beregning av disse. Tidligere har byrådet anslått at den nye beregningen vil kutte Oslos utslipp med 20.500 tonn. Nå mener byrådet dette tallet er mer usikkert og de har derfor tatt det ut av regnskapet.
 • Bedre utnyttelse av deponigass: -6500 tonn. Byrådet har tidligere regnet med at en bedre utnyttelse av gassene fra avfallsdeponier vil redusere utslippene med 6500 tonn. Nå har det vist seg at datagrunnlaget for disse beregningene er ufullstendig, byrådet har derfor tatt det ut av regnskapet.

– Var nesten i mål

Neste år er det kommunevalg, og budsjettet for 2019 er det siste byrådet med sikkerhet har kontroll på selv før målet kan nås.

Finansbyråd Robert Steen har likevel tro på at det skal være mulig å nå målet. Han viser til at utslippene i Oslo gikk ned mer enn ventet i 2016 og sier mye tyder på at utviklingen fortsatte også i 2017.

– Vi mente vi skulle kutte mer mot slutten når tiltakene våre begynte å virke og ventet ikke at utslippene ville gå så mye ned på starten av perioden. Når utslippene har falt raskere enn det vi har lagt opp til, er det ingen grunn nå til at vi skal si at vi gir opp målene, sier han.

Han viser til at byrådet før «bomring-bommen» ble oppdaget i høst, hadde funnet klimatiltak som tok dem nesten helt frem til målet.

– Så ramlet dette helt i slutten av prosessen, så nå må vi sette oss ned å finne nye tiltak. Jeg mener det er mulig å finne måter å kutte disse siste tonnene på også, sier han.

– Fortsatt mulig

Byråd for miljø og samferdsel, Lan Marie Nguyen Berg, sier det ikke er overraskende at det blir krevende å nå målet.

– Det forrige byrådet hadde som mål å kutte utslippene 50 prosent innen 2030. Vi sa vi skulle gjøre det innen 2020. Det er et krevende mål, men fagfolkene sier det fortsatt er mulig, sier hun.

De to byrådene mener gunstige takster i bomringen for utslippsfrie tunge kjøretøy, er ett tiltak som kan bidra til å nå målet. Og de tror fortsatt byrådet kan regne med en reduksjon i lystgassutslippene, selv om det foreløpig er tatt ut av beregningene.

Gruppeleder for Venstre i bystyret, Hallstein Bjerke, har liten tro på at byrådet nå vil nå klimamålet.

– De sier selv at det ikke er særlig realistisk, slik jeg leser det. Jeg tror kanskje heller ikke det er mulig, sier han.

Han mener byrådet burde revidert målet sitt i klimabudsjettet, eller lagt inn flere tiltak som fikk regnestykket til å gå opp.

– De hadde aldri lagt frem et økonomisk budsjett og sagt at «dette tviler vi på om vi klarer å nå – dette kan gå med dundrende underskudd», sier han.

Les mer om

 1. Oslopolitikken
 2. Klimautslipp
 3. Lan Marie Nguyen Berg
 4. Samferdsel

Flere artikler

 1. POLITIKK
  Publisert:

  I dag skal Ap vise KrF hva partiet gikk glipp av da de valgte høyresiden

 2. POLITIKK
  Publisert:

  Elvestuen går mot seg selv: Dropper offentlig forbud mot palmeoljediesel

 3. POLITIKK
  Publisert:

  Utslippskutt: SV mener det går for sakte. Men utslippene går raskere ned enn SV krevde i fjorårets valgkamp.

 4. OSLO
  Publisert:

  Oslo kommune har brukt 39 mill. på tiltak for renere luft. «Ingen signifikant gevinst», ifølge ny rapport.

 5. POLITIKK
  Publisert:

  Oslo-byrådet vil svarteliste firmaer som kjører fossilbiler

 6. OSLO
  Publisert:

  Så dyr må bomringen være for å få alle til å skifte til elbil