Oslo

Alle støtter forslaget til KrF – Holmlia får fritidsklubb

Iblant får også bystyrets minste parti gjennomslag. Onsdag var en slik dag.

En serie voldshendelser i Holmlia-området sist vinter vekket et stort engasjement i lokalbefolkningen for å gjøre noe. I midten av februar markerte beboere at nok var nok.
  • Christian Sørgjerd
    Christian Sørgjerd
    Journalist

Et enstemmig bystyre sluttet onsdag opp om forslaget fra Erik Lunde, KrFs ene representant, om at kommunen skal opprette en fritidsklubb sentralt på Holmlia.

– Iblant blir man veldig glad, og det ble jeg da komiteen gikk for å støtte forslaget mitt. Dette kan bety en stor forskjell i mange unge menneskers liv, sa Lunde fra talerstolen.

Forslaget, som ble stilt for seks måneder siden, kom i kjølvannet av en turbulent vinter med flere svært alvorlige voldsepisoder og et bakteppe de siste årene med en sterk økning i antall registrerte voldsepisoder blant de yngste. «Gjenger slåss om ’revirer’ på Holmlia», var vurderingen til Oslos politimester sist vinter.

Hendelsene i drabantbyen lengst sør i Oslo, har vekket et sterkt engasjement blant beboere lokalt, som har gitt gjenklang. Byrådet har satt av millioner til en såkalt områdesatsing, og også Regjeringen bidrar.

Les også

LES OGSÅ: – Holmlia er akkurat som andre steder, bare med litt mer mediedekning når det skjer noe negativt, mener beboer

Penger allerede satt av

– Jeg skal ikke skryte for mye av KrF, det kan bli misforstått i disse veivalg-tider, spøkte Abdullah Alsabeehg (Ap) fra bystyrets talerstol, før han fortsatte:

– Jeg er oppvokst på Holmlia, og det har aldri skjedd mer der enn nå. Nye unge stemmer derfra forlanger å bli hørt. Nytt Holmlia senter planlegges. Oslo sør-satsingen er tredoblet. Men det er behov for en fritidsklubb der. Tilfredsheten med oppvekstmiljøet blant ungdom i bydelen er lav, viser tallene, sa han videre.

Erik Lunde (KrF) var svært glad over bystyrets støtte i saken. Egentlig er fritidsklubber et anliggende for den enkelte bydel, men onsdag gjorde bystyret et unntak.

Lunde har flere ganger trukket frem den tre år gamle klubben Forandringshuset, som KFUK-KFUM driver på Grønland, som et eksempel til etterfølgelse.

Han kunne også fortelle at det rødgrønne byrådet har forskuttert bystyrets vedtak og allerede satt av 380.000 kroner til planlegging av klubben. En ekstra seier for KrF er at bystyret også vedtok at den nye klubben skal drives av en ideell aktør, ikke kommunen.

Les også

LES OGSÅ:–Unge på Holmlia opplever å bli mistenkeliggjort bare fordi de oppholder seg et sted, mener rapport-forfatter

Utfordringer på Holmlia

Denne uken ble en omfattende analyse av Søndre Nordstrand bydel presentert. Holmlia er sentrum i bydelen. Analysen bekreftet til dels det som fra før er kjent: Beboere trives jevnt over godt. Men det er bekymret for kriminalitet – og hvordan bydelen fremstilles i mediene.

Den viste også at frafallet i videregående skole er en god del større enn snittet i Oslo, og én av fire barn og unge der vokser opp i hjem under fattigdomsgrensen. Trangboddheten er også stor i flere områder på Holmlia. Fra andre undersøkelser er det samtidig kjent at bare et mindretall av de unge i området deltar i organiserte fritidsaktiviteter.

Nettopp denne kombinasjonen ble trukket frem fra talerstolen i bystyret.

– Jeg er glad for at et samlet bystyre støtter forslaget. Unge trenger et sted å være, mer på Holmlia enn mange andre steder, og med dette forslaget får de det, sa Harald Nissen (MDG).

Også de borgerlige partiene var positive, men ikke uten et «men»:

– Det er et tankekors her for oss som bor i bydelen, som ivret for dette lenge. Ap har hatt rent flertall i bydelsutvalget lokalt i mange år, men har ikke funnet rom for å selv starte en slik klubb, sa Ståle Hagen (H).

Les mer om

  1. Oslo
  2. Bystyret
  3. Oslopolitikken