Oslo

Frykter trøbbel for unge etter kutt på 2 mill.

Bydel Ekeberg-Bekkelaget må spare penger og har fjernet utekontaktene. - Kunnskapsløst, raser politiet og advarer mot økt ungdomskriminalitet og flere barnevernssaker.

  • Tone Libråten

Etter nyttår får den nye storbydelen Nordstrand 10 000 unge under 19 år og kun én utekontakt. Forrige onsdag møttes bydelspolitikerne i Ekeberg-Bekkelaget for å svinge sparekniven. Resultatet ble blant annet at bydelens to utekontakter for ungdom fjernes fra 1. juli i år.

Dermed spares 470 000 kroner, men politiet mener vedtaket på sikt vil få konsekvenser som er langt mer belastende enn det feltarbeidet i dag koster bydelen.

Bekymret

— På sikt vil ungdomskriminaliteten øke. Nordstrand bydel kuttet sine to utekontakter i fjor sommer. Der øker ungdomskriminaliteten, sier politioverbetjent Mari Bollingmo ved Manglerud politistasjon.

Bollingmo var politistasjonens ansvarlige for bydel Ekeberg-Bekkelaget i 10 år, frem til 2000, og er nå leder ved forebyggende avdeling ved politistasjonen. Hun var til stede under bydelsutvalgsmøtet og reagerte sterkt på det hun hørte.

— Det som skremmer meg er hvor kunnskapsløse politikerne er. De kan lite om forebyggende ungdomsarbeid. Under møtet ble det i tillegg hevdet at det nærmest ikke finnes ungdomsproblemer i bydelen. Da hoppet jeg i stolen, sier Bollingmo.

Politiet ikke spurt

Ifølge Bollingmo ble ikke politiet spurt til råds før utekontaktene ble foreslått fjernet. Det har politikerne i Manglerud bydel gjort og øket antall utekontakter fra to til tre. Ifølge politiet er bydelene Manglerud og Ekeberg-Bekkelaget sammenlignbare med hensyn til omfanget av registrert ungdomskriminalitet.

— I tillegg mener jeg Ekeberg-Bekkelaget kan vente seg flere barnevernssaker. Vår arbeidsmetode er at vi tar kontakt med utekontaktene hvis vi mottar bekymretmelding slik at de igjen kontakter den ungdommen og familien det gjelder. Slik kan problemet løses uten at barnevernet er involvert, påpeker Bollingmo.

— Dette er den beste løsningen per dags dato, mener Roar Mathiesen (h), leder av bydelsutvalget i Ekeberg-Bekkelaget bydel.

Det borgerlige siden i bydelsutvalget sørget for flertall for forslaget om å fjerne de to utekontaktene. Bydelen strir med økte utgifter til blant annet sosialhjelp og barnevern og må spare penger.

— Men er ikke det å fjerne utekontaktene en kortsiktig løsning når politiet advarer mot økt ungdomskriminalitet og flere barnevernssaker?

— Slik situasjonen er nå kan vi ikke forsvare det rent budsjettmessig at vi ligger an til et merforbruk på to millioner kroner i år, mener Mathiesen.

10.000 ungdommer

Fra nyttår skal bydeler slås sammen i Oslo. Bydelene Nordstrand, Lambertseter og Ekeberg-Bekkelaget blir til Nordstrand med 10 000 unge under 19 år. Lambertseter har ennå en feltarbeider blant ungdommene, og vedkommende skal fra nyttår rekke over hele den nye bydelen.

Til sammenligning får nye Østensjø bydel 9000 unge under 19 år. Men her skal syv utekontakter følge opp ungdommene.

— Det er ingen grunn til å legge skjul på at det er vanskelig å komme tett inn på barn og foreldre i Ekeberg-Bekkelaget, men det har de to utekontaktene klart. De er ute på de riktige tidspunktene, som fredag og lørdag kveld, og kjenner sitt miljø veldig godt. De har gjort et uvurderlig arbeid for bydelen, understreker Bollingmo.