Oslo

Markarådet sier nei til elsykler på stier i Marka

Det mektige Markarådet går inn for elsykling på grusveiene i Marka, men ikke på stier.

– Det er helt riktig å forby sykling med elsykkel på stier. Også elsykler ødelegger stiene. Det kan jo også hende det dukker opp noen råere, trimmede utgaver etter hvert, sier Nils Grønntun.
 • Astrid Løken
  Astrid Løken
  journalist

Markarådet går sterkt imot motorferdsel i naturen, men gir nå grønt lys for bruk av elsykler under visse forutsetninger.

 • Syklingen må kun skje på turveier med grus eller fast dekke.
 • Det betyr at det ikke åpner for el-sykling på stier.
 • Marka-kommunene kan vedta forbudt på gitte steder eller tider.
 • Maks fart må være 25 km/t

Elsyklene har kommet for fullt. Også innover i Marka. Aftenposten møtte tre syklister på elsykkel i løpet av en halv time onsdag ettermiddag.

– Skal man forby elsykling på stier må man også forby terrengsykler på stier, sier Arne Goplen, som er på vei innover i Marka på elsykkel. Det blir gjerne et par sykkelturer i Marka hver uke.

Uklart om elsykkel er forbudt i Marka

– Jeg hadde aldri gjort dette uten el, sier Goplen, som er på vei til Skjennungstua for å spise lunsj før han sykler videre til Frognerseteren.

Det har vært uklart hvorvidt elsykkelen er et motorkjøretøy, og dermed er ulovlig å bruke i Marka. Noen mener at elsykkelen kan likestilles med tråsykkel fordi de har en sperre på 25 km i timen, mens andre mener elsykkelen er et motorkjøretøy, siden den har en elmotor.

Miljødirektoratet har foreslått å tillate motorferdsel ved bruk av elsykler i utmark innenfor visse rammer, samt å vurdere hvilke endringer i lov- og forskrifter som er nødvendige for å gjennomføre en slik oppmykning.

Miljøverndepartementet ønsker at sykling skal tillates på sti, der mange ikke ønsker syklister velkommen.

– I prinsippet foreslår vi at elsykler skal kunne brukes som vanlige sykler. Men så vil høringen vise om det er behov for å tenke annerledes, sa Tine Sundtoft til Aftenposten før forslaget ble sendt på høring i fjor høst.

– Det er forskjell på den klassiske el-syklisten og den typiske stisyklisten

I Markarådet sitter ordførere og politikere fra en rekke kommuner og representanter fra ulike friluftsorganisasjoner.

– Markarådet ønsker elsykkel velkommen på grusveier og turveier i Marka. Samtidig ønsker vi ikke sykling på stier. Markarådet inviterer med det flere grupper til å sykle i Marka. Og vi ser på el-sykling som en fysisk aktivitet, som vil gi helsegevinst, sier nestleder i Markarådet Hans-Petter Aas.

– Skal man forby elsykling på stier må må man også forby terrengsykler på stier, sier Arne Goplen, som er på vei innover i Marka på elsykkel. Det blir gjerne et par sykkelturer i Marka hver uke.

– Hvorfor vil dere ikke ha el-syklister på stiene?

– Vi mener det er viktig å lage en grense mellom vanlig sykling på stier og elsykling på stier. Først og fremst fordi vi vet lite om hvordan elsykkelen vil utvikle seg teknisk i fremtiden. Vi mener den nåværende elsykkelen ikke passer inn på stier fordi den er tung og stiv. Dessuten er det forskjell på den klassiske el-syklisten og den typiske stisyklisten, sier Aas.

– Vi vil samtidig poengtere at vi snakker om en elsykkel, som har en viss kraft, som maks kan ha en hastighet på 25 km i timen. Vi er glade for at flere grupper skal sykle på grusveiene, men det innebærer også at de forskjellige brukergruppene må ta hensyn til hverandre på veiene, sier han.

Vil stoppe konflikter med tidssoner

Markarådet skriver dessuten:

"Vi mener imidlertid det er riktig at kommunen fortsatt bør ha myndighet i forskrift å forby ferdsel med elsykkel i bestemte områder eller tider på nærmere angitte veier."

– Vi ønsker at sykling på grusveier og turveier skal være en allemannsrett, men legger inn en mulighet som gjør at kommunene har mulighet til å regulere eventuelle konflikter på gitte tidspunkter eller på gitte steder, sier Aas.

Nils Grønntun har akkurat fylt 70. De siste to månedene har han tilbakelagt 60 mil på den nye doningen sin, som er en elsykkel. Aftenposten møtte ham i lysløypetraseen vis-à-vis Sognsvann.

Frykter råere, trimmede elsykler

– Det er helt riktig å forby sykling med elsykkel på stier. Også elsykler ødelegger stiene. Det kan jo også hende det dukker opp noen råere, trimmede utgaver etter hvert, sier Grønntun, som okke har sett mange elsyklister på stiene i Marka.

Grønntun holder seg til grusveiene når han sykler i Marka.

– Og jeg bruker motor bare når jeg trenger det, oppover, sier Grønntun.

Skogsarbeider Roar Grønvold fra Bymiljøetaten møter mange elsyklister på grusveiene i Marka. - Det er sjelden jeg treffer el-syklister på stiene, men jeg har sett noen på stier ved Frognerseteren, sier Grønvold, som har med datteren Mari Grønvold, som har fått i skoleoppgave å skygge sin far på jobb.

Skogsarbeider Roar Grønvold fra Bymiljøetaten i Oslo er på vei innover i Marka for å legge klopper på stiene. Kloppene skal blant annet hindre at sykler sliter på stiene.

– Jeg møter mange el-syklister på grusveiene innover. Det er sjelden jeg treffer på el-syklister på stiene, men jeg har sett noen på stier ved Frognerseteren. Det finnes noen nye, lettere typer elsykler. Ikke de billigste syklene, men noen litt dyrere utgaver, sier Grønvold, som understreker at det ikke er noe problem med el-syklister i Marka.

Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA) har lagt seg på samme linje som Markarådet.

"For friluftsliv og naturvern er det helt uproblematisk å tillate elsykler på
alle gruslagte veier. De færreste har vel oppdaget at det er forbudt. Derimot ønsker vi ikke el-sykling på stiene, skriver NOA i bladet Grevlingen.

Høringsfristen var 4. mars, men Markarådet fikk utsatt høringsfrist, og leverte sin uttalelse 9. mai.

Klima- og miljøverndepartementet har akkurat mottatt en anbefaling fra Miljødirektoratet. Dersom det skal gjennomføres lovendringer, slik
direktoratet foreslår, må Stortinget behandle saken før eventuelle lovvedtak trer i kraft.

Nå er det slutt på elsykkel-støtte i OsloTest: Her er de beste elsyklene

Les mer om

 1. Marka
 2. Aftenposten
 3. Miljødirektoratet
 4. Samferdsel
 5. Sykkelpatruljen
 6. Politikk
 7. Miljø