Oslo

Mer og bedre hjemmehjelp

Minst fire timer hjemmehjelp i måneden og hjemmebesøk til alle over 80. Det blir hverdagen for Oslos eldre etter nyttår.<br></br>

  • Forf>hilde Lundgaard Bjørn Egil Halvorsen Arild Midthun (illustrasjon)
  • <forf>anbjørg Bakken <

Flere bydeler har de siste årene måttet kutte kraftig i hjemmehjelpen til de eldre. Nå vil byrådet innføre en minstestandard for hjemmehjelp, slik at alle som mottar slik hjelp, får dette minimum fire timer i måneden.I sitt forslag til budsjett for neste år har byrådet øremerket 40 millioner kroner til å øke antall timer hjemmehjelp. I dag må mange av de vel 11 000 hjemmehjelpsmottagerne i Oslo nøye seg med hjelp en halvtime annenhver uke, eller enda mindre. Vindusvask og grundig renhold er forbeholdt de få, og da kun en gang i året.— Man kan selv tenke seg hvor lite hjelp en time i måneden er. Slik det er nå, har endel eldre i Oslo et hjemmehjelpstilbud jeg ikke ville akseptert for mine egne pårørende, sier eldrebyråd Sylvi Listhaug (Frp). Hun forventer at det ikke blir vanskeligere å få innvilget hjemmehjelp, selv om tilbudet blir utvidet.- Hvis jeg får signaler om at terskelen for å få hjelp går opp, vil jeg forfølge det, forsikrer Listhaug.

Stort løft

Eldrebyråden kunne i formiddag presentere et budsjett med tung satsing på eldreomsorg. Allerede i høst får bydelene 100 millioner kroner øremerket tiltak innen eldreomsorgen. I 2007 får bydelene ytterligere 100 eldremillioner til å utvide hjemmehjelpsordningen, tilby flere sykehjemsplasser og opprettholde drift på eldresentrene, for å nevne noe.- Det betyr at bydelene får i alt 200 millioner som skal brukes på eldre. Nå får bydelene penger, slik at de kan kjøpe seg sykehjemsplasser. Vi forventer også at de vil bruke penger på å finansiere eldresentre, som er svært viktige for de eldres livskvalitet, sier Listhaug.I tillegg til eldremillionene som fordeles til bydelene, kommer eldrebyråden med en rekke nye tiltak for å forbedre eldreomsorgen:EldreombudNytt botilbud "Omsorg +"Flere sykehjemsplasserRehabilitering på sykehuseneNy sykehjemsetat1. januar 2007 overtar den nye sykehjemsetaten ansvaret for sykehjemmene, slik at bydelene lettere får tilgang på ledige plasser over hele byen.I tillegg jobber byrådet med å opprette rehabiliteringsplasser på sykehusene, for syke, eldre som ikke kan sendes rett hjem. Disse plassene skal stå klar allerede før jul, hvis byråden får det som hun vil.- Slik det er nå, skrives de eldre ut for tidlig, og uten et verdig tilbud å reise hjem til. Nå samarbeider vi med sykehusene om å etablere rehabiliteringsplasser, sier Listhaug.Neste år starter også byggingen av et helt nytt botilbud til eldre, et splitter nytt og moderne aldershjem med 166 leiligheter, kalt "Omsorg +". Som Aften skrev i forrige uke, er 180 millioner kroner avsatt til dette prosjektet i neste års budsjett.Byrådet vil også opprette et eget eldreombud, som skal fungere som vaktbikkje overfor den kommunale eldreomsorgen. Ombudet skal føre tilsyn med tjenestene til eldre, og kommer i tillegg til Oslos sentrale eldreråd og eldrerådene i bydelene.- For meg handler det ikke bare om penger. Vi skal omorganisere, modernisere og drive frem kvalitetsutvikling. Vi skal tenke nytt og få en bedre eldreomsorg. Det har de som er eldre i dag, fortjent, proklamerer eldrebyråden.

Les også

  1. Rause med løftene

  2. Fortauer brøytes først i februar