Ap vil ikke støtte bygging av Fornebubanen uten at en rekke krav innfris

Oslo Ap stiller seks krav for å bygge Fornebubanen. Viken sier det er uaktuelt å reforhandle Oslopakke 3-avtalen nå.

Byrådsleder Raymond Johansen la frem seks krav for å bygge Fornebubanen da han møtte pressen mandag kveld.

– Vi kan ikke støtte banen uten at en rekke krav innfris. Oslo bærer for mye av det økonomiske ansvaret. Det må fordeles mer rettferdig, sier byrådsleder Raymond Johansen på en pressekonferanse mandag kveld.

Han sier at de står i en svært krevende sak.

– Problemet med situasjonen vi er i nå er at vi blir bedt om å bruke svært mye av pengene vi har tilgjengelig.

Byrådslederen sier at det kan bli problemer om Fornebubanen skal få ytterligere kostnadsøkninger og mener staten bør ta en større del av kostnaden. Oslo Ap stiller nå også en rekke krav til Viken og Bærum for at de kan støtte byggingen av Fornebubanen.

Aps seks krav

Dette er de seks kravene Ap stiller for å kunne støtte Fornebubanen:

  1. Viken må ta en klart større eierandel av Fornebubanen. I dag står Oslo ansvarlig for 53 prosent. Det må reduseres.
  2. Utbyggerne må bidra mer. Grunneierbidraget må opp.
  3. Fordelingen av inntektene fra grunneierbidraget må komme begge fylker til gode.
  4. Viken må ta et klart større ansvar for fremtidige kostnadsøkninger, utover den prisen som nå er kjent. Risikoen for prisøkninger kan ikke legges på Oslo øst og sør.
  5. Oslo og Bærum må organisere byutviklingen på en måte som sørger for at grunneierbidraget kommer inn, og passasjergrunnlaget blir tilstrekkelig. Bærum må altså vise at de vil regulere på en måte som bidrar til mer boligbygging.
  6. Økt kapasitet på Grorudbanen gjennom ombygging av Majorstuen stasjon må realiseres innenfor Oslopakke 3-budsjettet.
Byrådsleder Raymond Johansen og gruppeleder i Oslo Ap, Andreas Halse, under pressekonferansen mandag.

Oslo SV vil reforhandle avtalen

En liten halvtime etter at Raymond Johansen klokken 21 gikk på podiet i rådhuset, kom også Oslo SV med sin avgjørelse om Fornebubanen.

«SVs bystyregruppe vil at Oslo skal forhandle med Viken på nytt med mål om en bedre avtale med Viken enn den fra 29. april», skriver partiet i en pressemelding.

– Vi ønsker å få til Fornebubanen, men da må man sette seg ned igjen for å få til en bedre avtale for Oslo. Det handler om helheten i det å få flere avganger på hele T-banenettet i Oslo, sier gruppeleder i Oslo SV Ola Wolff Elvevold.

SV er enige med Ap om at fordelingen av det de omtaler som «byrden» mellom Oslo og Viken i byggingen av Fornebubanen bør være mer «rettferdig».

– I utgangspunktet ønsker vi en tilleggsavtale til Oslopakke 3-avtalen, sier leder i Oslo SV Sunniva Holmås Eidsvoll.

De skriver også at statens bidrag bør økes fra 66 prosent til 70 prosent.

Viken Ap: Ikke aktuelt å reforhandle Oslopakke 3-avtalen

Fylkesråd for finans og administrasjon i Viken, Edvin Søvik (Ap), sier til Aftenposten at det ikke er aktuelt å reforhandle Oslopakke 3-avtalen nå.

– Det er krevende at Oslo Ap nå kommer med nye krav til en avtale de selv har vært med på å fremforhandle. Det er vanskelig å forholde seg til at det fremmes nye krav en måned etter at Oslopakke 3-forhandlingene ble avsluttet, sier Søvik og legger til:

– Jeg synes det er merkelig at man har gått for en avtale for noen uker siden, og vil reforhandle nå.

Han sier likevel at de er åpen for å ha samtaler med byrådet og bystyret i Oslo.

– Vi ønsker å komme frem til en løsning som sikrer kollektivtilbudet i Oslo-området og kutt i klimagassutslipp, og vil sette oss ned og vurdere det Oslo nå foreslår.

MDG: – Positive signaler

– Jeg mener dette er positive signaler fra Ap. Vi i MDG er enige i at det er viktig å få klare forsikringer om at Viken vil ta en rettferdig andel av regningen for dette prosjektet. Fornebubanen er viktig for Oslo, og den er veldig viktig for Viken, sier gruppeleder i byrådspartner MDG, Eivind Trædal.

MDG er et av partiene som har gått inn for at de ønsker å bygge Fornebubanen. Før pressekonferansen mandag var det et spørsmål om hva MDG ville gjøre dersom Ap og SV gikk mot Fornebubanen.

– Inntil videre har vi, slik jeg forstår det, et konstruktivt utgangspunkt å sette oss ned med. Dette er spørsmål som byrådspartiene stort sett har vært samlet om, sier Trædal på spørsmål om en byrådskrise nå er avverget.

Rødt ba Ap si nei

Tidligere mandag ble det klart at Oslo Rødt landet på nei til Fornebubanen og dermed Oslopakke 3. Oslopakke 3 er Oslo og Vikens felles samferdselsprosjekt der også bompengene settes.

Etter Rødts nei, kom fylkesleder i Rødt Siavash Mobasheri med en klar appell til byrådspartiene Ap og SV:

– Vi mener at de skal prioritere Oslo. Dersom vi fortsetter med Fornebubanen, så vil man ikke kunne realisere de mange viktige kollektivprosjektene i Oslo. Det er også viktig i dette perspektivet, sier han til Aftenposten.

Gruppeleder i Ap, Andreas Halse (til venstre), og byrådsleder Raymond Johansen holdt pressekonferanse om partiets avgjørelse i Fornebubanen-saken mandag kveld.