Oslo

Slik vil Miljøpartiet De grønne skvise bilene ut av Oslo

De grønne vil kutte biltrafikken i Oslo med 30 prosent innen 2030. Dette er tiltakene de vil ha, dersom de får makt i hovedstaden.

- De fleste som kjører i Oslo i dag er bare én person i bilen. De kjører matpakken sin til jobben, sier førstekandidat for Miljøpartiet de grønne i Oslo, Lan Marie Nguyen Berg.
  • Lars Molteberg Glomnes
  • Stine Barstad
    Journalist
-Vi vil redusere biltrafikken i Oslo med 30 prosent innen 2030. Da må vi også minske biltrafikken på E18, sier Lan Marie Nguyen Berg, listetopp i Oslo.Sammen med Bærums førstekandidat, Nikki Schei, vil hun skrinlegge den planlagte E18-utbyggingen. De Grønne mener ett bilfelt er nok.

— Det er tre grunner til at vi har satt dette som mål. Det første er at vi trenger å omdisponere areal i byen, sånn at vi får plass til de som skal kjøre kollektivt, sykle og reise i byen vår. Det andre er at vi har høy luftforurensing i Oslo. Til slutt må trafikken i Oslo-området reduseres med 25 prosent dersom vi skal nå målet fra klimaforliket om innenlandskutt i klimagassutslippene, sier MDGs førstekandidat i Oslo, Lan Marie Nguyen Berg til Aftenposten.

— Vi går til valg på at det skal bli færre, ikke flere, biler i Oslo. Da kan viikke bygge ut kapasitetsøkende veier som ny E18, legger hun til.

Ett av tiltakene som skal skje raskest, er å gjøre sentrum innenfor Ring 1 fritt for privatbiler. Det skal ifølge programmet skje allerede innen 2017. Det skal fortsatt være tillatt med varetransport, men ifølge Berg må man vurdere omlastingssentraler utenfor ringen for å redusere tungtransporten i sentrumsgatene.

— I tillegg vil vi ha flere bilfrie gater i hele byen, og flere gågater. Vi må også se på parkeringsplassene. Areal er veldig dyrt i Oslo, men kommunale parkeringsplasser er billigere enn parkeringshusene innenfor Ring 1. Så vi må øke parkeringsavgiftene.

- Hva ser du som et naturlig nivå for parkeringspriser i Oslo?

— Vi har programfestet at det skal være takster på linje med det som tas i parkeringshusene i sentrum. Plassene skal ikke bare være selvfinansierende, slik det er i dag. Man må i hele byen ta mer, så det blir dyrere å kjøre.

- Skal all gateparkering ha samme pris som i parkeringshusene?

— Innenfor indre by, må vi ha et prisnivå som ligner det, sier Nguyen Berg, som sier hun definerer indre by som bydelene St.Hanshaugen, Grünerløkka og deler av Gamle Oslo.

Hun sier partiet vil redusere antall parkeringsplasser «systematisk», for å få plass til å bygge nye sykkelveier. Konkret hvilke gater som skal stenges for trafikk eller miste parkeringsplasser, vil hun finne ut i samarbeid med planetatene.

- Hvor stor reduksjon i parkeringsplasser ser dere for dere?

— Der det trengs. Og mye, svarer hun.

Som et hastetiltak, vil partiet også innføre rushtidsavgift i Oslo. Nguyen Berg viser til at Stockholm fikk en 20 prosent reduksjon i trafikken da byen innførte køprising, mens Trondheim fikk en reduksjon på 10 prosent da bompengene ble doblet. Vegvesenet anslo i sin nye rapport at en pris på 120 kroner tur-retur Oslo-Asker ville føre til en kraftig reduksjon i biltrafikken på E18.

- Er dette et nivå dere mener er riktig, eller vil dere skru til mer?

— Vi har ikke landet på noe nivå. Vi må nesten se hvordan det virker. Men TØI (Transportøkonomisk Institutt, red.anm) har vist at man må ha en veldig høy avgift for at det skal virke.

- Lar det seg gjøre å innføre rushtidsavgift i løpet av de neste fire årene?

— Vi vil kjempe for å få det til, for å unngå at vi får en vinter som den forrige, der astmatikere og eldre ble bedt om å holde seg inne - for at folk kunne kjøre til jobben. De fleste som kjører i Oslo i dag er bare én person i bilen. De kjører matpakken sin til jobben.

- Det er vel ingen av de store kollektivsatsingene som vil være klare til å dekke opp dette volumet innen fristene dere har satt?

— Nei, men det vi så da Smestad-tunnelen ble stengt, var at man fortsatt har kapasitet i kollektivnettet til å ta av for en del av det som trengs. Så må vi prioritere mellomtiltak mens man venter på at T-banelinjene er klare. Vi vil prioritere sykkelveier, som kan være klare raskt.

- Det skal bli dyrere å kjøre, men skal kollektivprisene ned?

— Det er ikke nødvendig. Det viser seg at det ikke er så viktig akkurat hvor dyrt det er, men hva som er mest effektivt, og oppleves som behagelig. Og vi må passe på at vi dekker inn driftskostnadene. Vi kan ikke basere oss på en bilbasert utvikling hverken i Oslo eller til Oslo i årene fremover.

Hør podcasten Aftenpodden om MDG-strategien i Oslo. Kommentator Thomas Hornburg mener MDG kunne presset frem mer ved å gå i dialog også med høyresiden: Har du Iphone? Abonner via denne lenken.

Les også

  1. 5 grunner som gjør et blågrønt byråd i Oslo usannsynlig

  2. Tidenes beste måling for Miljøpartiet De Grønne

  3. SV og miljøbevegelsen vil slippe vogntog til i elbil-feltet

Les mer om

  1. Kommunevalg 2015