Oslo

Publikumsrekord for Munchmuseet

Munchmuseet har satt publikumsrekord og passert 250.000 besøkende i år.

Lang kø utenfor Munchmuseet på Tøyen i august i år. 170.000 mennesker så utstillingen med Vincent van Gogh og Edvard Munch. Foto: Kristin Jonassen Nordby

 • Heidi Borud
  Heidi Borud
  Kulturjournalist

— Dette er godt nytt for alle som fortsatt vil ha Munchmuseet på Tøyen, sier bystyremedlem Bjørnar Moxnes (Rødt).

Ta en titt på grafen: fra 2005 har antall besøkende øket fra drøyt 66.000 til 250.710. I år har museets stor attraksjon vært utstillingsserien som setter Munchs kunstnerskap i forhold til andre kunstnere.

Det begynte med Bjarne Melgaard, fortsatte med Vincent van Gogh og nå vises Vigeland+Munch frem til 17. januar. Neste år fortsetter utstillingsrekken med internasjonale kanoner som Robert Mapplethorpe, Jasper Johns og Asger Jorn.

Maskulint på Munchmuseet. Hvor er de kvinnelige kunstnerne ? Les mer:

Les også

Hvor er kvinneblikket på Munch?

Rekordtall

1712munchmuseet-NY.jpg

Van Gogh trakk flest

Det er først og fremst Van Gogh+Munch -utstillingen som bidrar til rekorden: 170.000 besøkende har sett utstillingen som sammenstilte nærmere 100 verk av de to mesterne.

Direktør Stein Olav Henrichsen mener det er to hovedforklaringer på de gode publikumstallene. — Et godt utstillingsprogram og det arbeidet vi har gjort med å bygge opp markedsføring og alliansebygging med næringsliv og kulturlivet forøvrig er viktig, sier Henrichsen.

Direktør Stein Olav Henrichsen gleder seg over gode besøkstall ved Munchmuseet. Foto: Dan P. Neegaard

— En snakkis!

— Også neste år har vi sterke navn på utstillingsprogrammet. Det er veldig inspirerende for oss som jobber her at vi faktisk har syvdoblet besøk fra det lokale publikum og vi har stadig flere unge besøkende. Det begynte med Melgaard-utstillingen. Vi er faktisk blitt en snakkis, sier Henrichsen.

Han synes det er spesielt gledelig at den store økningen i 2015 kommer fra det lokale publikum.

— De jeg begynte i stillingen i 2010, sa jeg at målet var at vi skulle doble antall besøkende før vi flyttet inn i nytt museum. Da virket det som en drøm. Nå er det faktisk en realitet, sier Henrichsen.

Han mener Lambda-prosjektet er godt forankret. - Vi holder oss innenfor rammen og er godt forankret i bystyrets vedtak, sier han.

Les anmeldelsen av Munch+ Viegeland:

Les også

Velkomponert og nøktern

— Folk finner veien til Tøyen

Men Tøyen-forkjemperne nekter å gi opp. Rødt-leder og bystyremedlem Bjørnar Moxnes sier til Aftenposten at besøkstallene er godt nytt for alle som fortsatt vil ha museet på Tøyen.

— Folk finner faktisk frem til Tøyen og Munchs kunst. Det står i skarp kontrast til Lambda-forkjemperne som har fremstilt Tøyen som en bakevje, sier Moxnes.

Bystyremedlem Bjørnar Moxnes jobber fortsatt for en ny vurdering- Tøyen er fortsatt det beste alternativet, sier han. Foto: Rødt

— Byrådet har varslet full gjennomgang av alle dyre byggeprosjekter. Vi vil fortsette å påpeke alle fordelene som ligger i et nytt bygg på Tøyen. Vi kan få et moderne museum til en mye lavere pris. Mitt inntrykk er at det er liten entusiasme for Lambda hos våre samarbeidspartnere i Byrådet, sier Moxnes.

- Vil ha ny vurdering

Oslo Arbeidersamfunn vil også ha ny vurdering av Lambda. Leder Fredrik Mellem uttalte nylig til Dagsavisen at byrådet burde vurdere å skrote hele Lamdba.

— Og det får jeg ikke kritikk for å uttale. Det er ingen stor entusiasme for Lamda i Arbeiderpartiet, sier Mellem til Aftenposten.

— Da det nye byrådet bestemte seg for å videreføre byggingen av det nye hovedbiblioteket, antydet byrådsleder Raymond Johansen (Ap) at han ønsker å kvalitetssikre Munch-prosjektet. Det nye Munchmuseet, Lambda, er så vidt påbegynt, og det er en frykt at prosjektet vil lide samme skjebne som biblioteket: Nemlig at vanskelige grunnforhold og undervurderte kostnader vil føre til kostnadssmell, sier han. Mellem frykter flere kostnadsoverskridelser for Lambda og at det blir uforholdsmessig dyrt i drift.

— Det er påfallende hvordan alle byggeprosjekter som blir igangsatt i Oslo kommune, blir fullført, uansett hvor feil kalkylene har vist seg å være. Forskjellen er at staten har rygg til å bære slike overskridelser. Det har ikke Oslo kommune. Nå har vi fått et byråd med en større økonomisk ansvarlighet enn det forrige byrådet, og vi avventer en ny kostnadsgjennomgang av store byggeprosjekter, sier Mellem, som leder det største lokallaget i Oslo Arbeiderparti.

Utstillingen med Vincent van Gogh og Edvard Munch trakk fulle hus på Tøyen. Foto: Munchmuseet

Aksjon for Munchmuseet på Tøyen

Aksjonen "La Munch bli på Tøyen " har hittil drøyt 2000 underskrifter. Aksjonsgruppen ber Oslo bystyret og byrådet på ny vurdere Tøyen-alternativet. På hjemmesiden henviser Tøyen-aksjonen til historien fra 1963 da Munch-museet åpnet, og Munchs kunst fikk et varig hjem i et område der kunstneren selv vokste opp.

— På Tøyen ligger alt til rette for en utbygging, som vil gi et bedre museum for halve prisen. Her er museet en del av bylandskapet. Hit søker titusener for rekreasjon og opplevelser. Adkomsten er enklere enn til havnebassenget, med 5 minutters gange fra egen T-banestasjon. Turister trenger ikke et signalbygg for å finne veien til Munchs livsverk. Ingen har heller uttrykt noe ønske om det. Vi støtter derfor bystyrets tidligere enstemmige vedtak fra 2005 om å beholde Munch-museet i kunstnerens barndomsmiljø, skriver aksjonsforkjemperne.

Noen av underskriverne er: Anja Breien, Aage Borchgrevink, Peter Butenschøn, Signe Horn, Finn Graff, Dag O. Hessen, Eivind Otto Hjelle, Kjell Lund, Magne Malmanger, Erling Skaug, Rune Slagstad, Anine Kierulf, Eivind Smith, Thorvald Steen, Fredrik Torp, Jan Erik Vold, Vigdis Ystad, Linn Stalsberg, Anders Eckhoff, Per Qvale, Nina Aabel og Oslo Byes Vel. Oppropet støttes av Tøyen Beboerforening, Gamlebyen Beboerforening, Tøyen og Nedre Kampen Vel, Grønland Beboerforening og Redd Bjørvika.

- Gjennomgang av driftskostnadene

På spørsmål om det er helt utelukket med en omkamp om Lambda, og vurdere Tøyen-alternativet på nytt, svarer kulturbyråd Rina Mariann Hansen:

— Byrådet forholder seg til de vedtakene bystyret har gjort.

- Blir det en gjennomgang av driftskostnadene knyttet til budsjettet for 2017, eller skjer det noe før det?

— Vi har fått et innspill fra Munchmuseet til driftskostnader i det nye bygget. I budsjettet for 2017 må vi legge inn i økonomiplanen hva vi mener er riktig nivå for drift av Munchmuseet fra 2020. Frem til vi legger frem budsjettet for 2017 skal jeg ha en diskusjon med Munchmuseet for å finne ut hvor mye vi mener er riktig. Dette arbeidet kommer altså til å starte tidlig i 2016, sier kulturbyråd Rina Mariann Hansen.

Kunstinteressert. Les disse sakene:

 1. Les også

  Hva skjer når relasjonene forvitrer og minnene blir borte?

 2. Les også

  Kunstverket: Under den japanske papirlykten

Utstillingen med Vincent van Gogh og Edvard Munch trakk fulle hus på Tøyen. Foto: Munchmuseet

Les mer om

 1. Kunst