Hva gjør en skolevei trygg? Det er stridens kjerne når Oslo igjen møter motstand for sine sykkelplaner.

I løpet av få måneder har kommunen kommet til to forskjellige konklusjoner for hvordan en skolevei blir tryggest mulig. Det har fått beboere til å reagere.

Bymiljøetaten ønsker å fjerne gateparkeringen i Nordengveien på Røa. Det mener mange beboere er en dårlig idé.

«Dersom parkerte biler fjernes, vil det være høyere sannsynlighet for at farten øker (...) Vi anbefaler derfor ikke forbudsskilt mot parkering».

Slik konkluderte Bymiljøetaten da de i høst skulle sikre en trygg skolevei for barna ved Bogstad skole i Bjerkebakken i et såkalt hjertesoneprosjekt.hjertesoneprosjekt.En Hjertesone skal gjøre det sikrere for elever å gå eller sykle rundt skolen sin. I dag er det 17 skoler i Oslo som har, eller skal, etablert en slik sone.

Les hele saken med abonnement