90 tiltak skal sikre skoleveiene i Oslo. Sjekk ditt nabolag her.

61 humper, 19 innsnevringer og påbud om lavere fart skal sørge for en tryggere skolehverdag for elevene i hovedstaden.

Samferdselsbyråd Lan Marie Nguyen Berg (i midten) viser frem det nye krysset ved Gamlebyen skole. Her sammen med Maja Cimmerbeck (til venstre) og Ida Kongsrud i Bymiljøetaten.

– Her har foreldre over mange år engasjert seg for å gi barna en tryggere skolevei. Før kommunen satt i gang med trafikksikkerhetstiltak her, ble foreldrene med på befaring. De hadde tydelige forslag til forbedringer. Nå er fortauet blitt utvidet og godt markert. I tillegg har det kommet et nytt gangfelt. Det brede fortauet på begge sider gjør at overgangen blir kortere for barna, sier samferdselsbyråd Lan Marie Nguyen Berg (MDG).

I krysset Arups gate og Klostergata rett ved Gamlebyen skole er omtrent ti parkeringsplasser fjernet for å gi barna en tryggere skolevei.

– Nå har krysset fått en ny utforming slik at bilistene må senke farten når de skal kjøre her, legger Ida Kongsrud, seksjonssjef i Bymiljøetaten til.

– Det er viktig at foreldrene kan føle at det er trygt å sende barna til skolen. Mange småbarnsforeldre sitter med hjertet i halsen fordi de ikke føler at skoleveien er trygg. Derfor er det viktig med tiltak der vi involverer foreldrene, sier Berg.

Slik så krysset Arups gate og Klostergata ut før fortauene ble utvidet og parkeringsplasser fjernet.
Slik ser krysset Arups gate og Klostergata ut nå.

Hun legger til at kommunen de siste årene har fått på plass hundrevis av fartshumper, bygget nye og trygge sykkelveier og redusert fartsgrensen mange steder. Denne jobben fortsetter for fullt i år.

– Men det er fortsatt mange barn som har utrygg skolevei, sier Berg.

Les også

Professor om skolestart: – Alt trenger ikke være perfekt fra dag én

Bruker 40 millioner

I år gjennomføres det trafikksikkerhetstiltak omtrent 120 steder, blant annet for å sikre tryggere skoleveier rundt om i byen. Noen av tiltakene er allerede gjennomført, men det aller meste skjer fra nå og utover høsten.

Også elever som skal til Brynseng skole fra Etterstad-området, vil få en tryggere skolevei i år.

Trafikksikkerhetstiltak planlagt i 2020

Her er tiltakene som er planlagt gjennomført i år:

  • 61 fartshumper. Inkludert bussvennlige minihumper.
  • 19 innsnevringer slik at veien blir smalere på disse punktene. Dermed må bilene må sette ned hastigheten.
  • 61 kryssoppstramminger for å gi fotgjengere bedre plass i kryssområdet og kortere avstander for å krysse kjørebanen. Dette vil også sørge for at bilene må sette ned farten.
  • Seks strekninger hvor man setter ned farten. Blant annet på deler av Etterstadsletta, der farten blir satt ned fra 40 til 30 km/t.
  • Åtte opphøyde gangfelt.

Her er kart som viser alle tiltakene

I tillegg gjøres dette i forbindelse med skolestart:

  • Politiet gjennomfører kontroller på kritiske punkter i nærheten av skoler som et ledd i Aksjon skolestart.
  • Bypatruljen kontrollerer parkeringssituasjoner ved skolene.

Spredt over hele byen

Tiltakene er utarbeidet etter innspill fra bydelene. Bydeler har samlet innspill fra privatpersoner, skoler og FAU. Forslagene er i prioritert rekkefølge oversendt til BYM.

Tiltakene er spredt over hele byen, og det er satt av ca. 40. millioner kroner til prosjektet.

Byråd Berg kan fortelle at 30 av tiltakene er gjennomført, 40 er underveis, mens resten kommer i løpet av høsten.

– Mange småbarnsforeldre sitter med hjertet i halsen fordi de ikke føler at skoleveien er trygg, sier samferdselsbyråd Lan Marie Nguyen Berg, her utenfor Gamlebyen skole.

– Burde ikke dette være ferdig til skolestart?

– Det er et kontinuerlig arbeid som vi har jobbet med over tid. Nå oppskalerer vi tiltakene, svarer byråden.

Alle tiltakene er vurdert, og det er gjennomført trafikktellinger og fartsmålinger der det har vært nødvendig. Mange innspill til tiltak er notert til senere runder, og større tiltak som for eksempel fortau må planlegges og finansieres gjennom egne prosjekter. Mange tiltakssteder inneholder flere humper og innsnevringer.

Elever ved Brynseng skole får blant annet bredere fortau. I tillegg blir farten i deler av Etterstadsletta satt ned fra 40 til 30 km/t.
Les også

Trengsel i gangene og fulle klasserom. Smittevernet på skolen er ikke godt nok, mener lærere.

Oppfordrer foreldrene til å droppe bilen

Trygg Trafikk roser Oslo kommune for jobben med å sikre skoleveiene.

– Det Oslo har gjort, er å innføre hjertesoner. Det går ut på at kommunen samarbeider med skolene, FAU og elevene for å kartlegge de trafikkfarlige skoleveiene og deretter å sette i gang med tiltak, sier Christoffer Solstad Steen, senior kommunikasjonsrådgiver i Trygg Trafikk.

Han vil gjenta et budskap som mange foreldre har hørt før.

– Litt av utfordringen på skoleveiene i Oslo er foreldrenes kjøring av barna til skolen. Foreldrene er med på å bidra til å gjøre skoleveiene utrygge. Mange skal rekke jobb og kjører rett til skoleporten. Dermed kan det bli mange biler og mange barn på en liten plass. Foreldrene kan for eksempel øve å gå til skolen med barna eller opprette gågrupper med andre barn og voksne. Litt store barn kan også sykle til skolen, sier Solstad Steen.