Oslo

Ber kongeparet om help til å benåde Y-blokken

I 1976 frontet tidligere førstedame Jackie Kennedy bevaring av Grand Central Station i New York. Nå vil Y-blokk-aksjonistene at dronning Sonja skal gjøre det samme.

Kongen og dronningen blir nå bedt om å engasjere seg i kampen om å bevare Y-blokken. Foto: Junge, Heiko / NTB scanpix

  • Arve Henriksen
    Arve Henriksen
    Journalist

Det er et oppsiktsvekkende grep som Støtteaksjon for å bevare Y-blokken nå har tatt for å få regjeringen til å endre sin beslutning om å rive Y-blokken. I et brev til Det Kongelige Slott ber støtteaksjonen kongeparet om å benåde Y-blokken.

«Vi trygler kongen og dronningen om hjelp i vår kamp for å La Y stå» heter det i brevet.

Les også

Tyskerne omfavner kunstverk vi overser her hjemme

– Vi begrunner vår henvendelse til Slottet med dronningens kunstengasjement, og hvor viktig hun har vært for å ruste opp de statlige kongelige eiendommene, sier Hanne Sophie Claussen i Støtteaksjon for å bevare Y-blokken.

De viser til kampen som pågikk i New York i 1976 for å redde Grand Central Station fra å bli revet. Tidligere førstedame Jackie Kennedy, gift med president John F. Kennedy, ble et tydelig ansikt utad i aksjonen da hun gikk ut og frontet bevaringskampen, en kamp de til slutt vant.

– Vi håper dronningen kan en tilsvarende rolle, sier Claussen.

– En unik stemme

I brevet viser de til lignende saker som fremsto som håpløse. Ved at én enkeltperson med nok innflytelse har valgt å bli med som en slags frontfigur, har folkets kamp ført frem.

«Vi er kjent med at Deres Majestet Dronningen har et stort hjerte for kunst og kultur og har utvist initiativ til ivaretagelse og omsorg for statens kongelige bygninger. Y-blokken er et kulturminne av høyeste internasjonale klasse, og dronningen har en unik stemme, som vi fester vår lit til kan ha kraft til å redde Y-blokken», heter det i brevet.

Mari Viksjø Grøstad, Hanne Sophie Claussen og Kjersti Hembre tok initiativet til å be kongeparet om hjelp for å redde Y-blokken. Foto: Privat

– Å be kongen om benådning av et bygg er et temmelig radikalt grep. Er ikke dette å misbruke dette begrepet?

– Jeg skjønner at dette kan oppfattes litt på siden, men jeg håper kongeparet forstår poenget vårt. Mange føler stor sorg over at dette bygget er tenkt revet. Det er nesten som at noen skal dø. Samtidig har dette bygget allerede blitt et minnested for mange. Dronningen er svært kunstinteressert og Y-blokken er et kulturminne av høy internasjonal klasse, sier Claussen.

– Hva forventer dere at kongeparet vil svare på denne henvendelsen?

– Brevet er ikke spekulativt, det er skrevet med stor kjærlighet. Jeg er litt usikker på hva dronningen rent formelt kan engasjere seg i, men vi håper dette når inn til hjertet hennes, sier Claussen.

– Dette kan virke som et resultat av desperasjon?

– Ja, det er et uttrykk for en stor fortvilelse rett og slett, og må ses i sammenheng med at kampen har pågått lenge, og at tiden er i ferd med å renne ut. Om kort tid kan det være for sent, sier Kjersti Hembre, også hun fra støtteaksjonen.

Assisterende kommunikasjonssjef Sven Gj. Gjeruldsen ved Slottet ønsker ikke å kommentere innholdet i brevet, utover at alle som skriver brev til Slottet normalt får svar.

Les også

Y-blokken representerer mer enn en type smak | Erling Dokk Holm

Nye møter med statsråder

Tirsdag hadde en gruppe med representanter fra Henie Onstad Kunstsenter, Støtteaksjonen for å bevare Y-blokken, Arkitektur- og designhøgskolen, samt Norske arkitekters landsforbund et møte med kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland. Torsdag møter den samme gruppen miljøvernminister Ola Elvestuen.

– Det er unikt at en tverrfaglig gruppe som dette, med representanter for det folkelige engasjementet, kunstorganisasjoner, akademia og arkitekter, sammen engasjerer seg på denne måten. Jeg kjenner i alle fall ikke til at det har vært mobilisert så bredt i noen saker tidligere. Men det sier noe om hvor viktig og unik denne saken er, sier Gisle Løkken, president i Norske arkitekters landsforbund til Aftenposten.

Det har vokst frem et stort engasjement for å redde Y-blokken. Her fra en demonstrasjon i september, hvor demonstrantene var iført stripete plagg for å hedre Picasso. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB scanpix

Mæland ble under møtet overrakt oppropet signert av 80 fremtredende kunst- og kulturinstitusjoner i inn- og utland, samt 22.000 underskrifter mot rivningen, som Støtteaksjonen har samlet inn.

Løkken føler begge parter fikk lagt frem sine argumenterer i møtet med statsråden.

– Jeg tror vi fikk en klar situasjonsforståelse fra begge sider og Statsråden oppfatter tydelig hvilket grunnlag vi agerer på, sier Løkken. Han mener det formidable engasjementet som nå er i ferd med å bygge seg opp viser at Y-blokken betyr mye for mange.

– Vi har ikke en tradisjonen her til lands for aksjonsdemokrati, derfor tar det tid å bygge seg opp. Nå ser vi et formidabelt engasjement, sier han.

Les også

Bevaring er ikke jåleri | Hanna Geiran

Klagevedtak opphevet

Etter at Plan- og bygningsetaten mottok en rekke formelle klager på vedtaket om rivingen av Y-blokken, ligger saken nå på Fylkesmannens bord. Nå har de mottatt ytterligere to klager.

Disse klagene, fra to privatpersoner, ble først avvist fra Plan- og bygningsetaten, fordi de ble vurderte å ikke ha rettslig klageinteresse i henhold til forvaltningsloven. Dette ble seere påklaget av Støtteaksjonen for å bevare Y-blokken og Sitteaksjonen for Y.

Nå har Oslo kommune snudd. De viser til at det private engasjementet i denne saken er unikt, og mener at det må tillegges vekt i vurderingen av klagesaken. Klagene er nå oversendt Fylkesmannen for å bli inkludert i behandlingen av klagesaken.

Les mer om

  1. Monica Mæland
  2. Byutvikling
  3. Aftenposten
  4. Ola Elvestuen