Ja til hijab, nei til lue

Det er lov å nekte elever å bruke caps og lue innendørs. Hijab derimot, kan ikke skolene forby.

Kristina Lund (21), fra Kristiansund, bor i Oslo. Hun sier at hennes hodeplagg, lua, har blitt en del av identiteten hennes. Iram Abbas (17), er fra og bor i Prinsdal i Oslo. Sier hun aldri har fått noen kommentarer for sitt hodeplagg.

Fylkesmannen konkluderer med at det ikke er usaklig forskjellsbehandling når elever må ta av seg lue og caps i klasserommet, samtidig som medelever får ha på seg hijab. Mens hijab er en form for religionsutøvelse, er forbud mot lue og caps av «mindre inngripende karakter», konkluderer Fylkesmannen.

Religionsfrihet

Lokalpolitiker, skolepappa og driftsstyremedlem på Trasop skole, Bjørn Vesten, reagerer på det han mener er usaklig forskjellsbehandling og klaget saken inn for Fylkesmannen.

Kristina Lund (21), fra Kristiansund, bor i Oslo– Det er standardprosedyre for meg å ta på en lue hver morgen. Hodeplagg er blitt en del av identiteten min, enten det er lue eller caps. Finner jeg ikke luen om morgenen, blir jeg rett og slett irritert.– Går du med hodeplagg inne?– Ja. Det er jo en del av den jeg er. Men på skolen tok jeg den av hvis lærerne mine bad om det. Jeg kan skjønne de som synes det er urettferdig at det er forskjellige regler for lue og hijab. Jeg føler at luen min er mer enn bare et hodeplagg, og jeg føler meg bar uten.

– Konklusjonen er ikke uventet, og jeg synes den er tynn når det gjelder adgangen til å forby lue og caps. Det er gammeldags at man tillater religiøse plagg og ikke sekulære plagg, sier Vesten, tidligere Frp-medlem i Østensjø bydelsutvalg, nå uavhengig lokalpolitiker.Han mener caps og lue er viktige identitetsuttrykk for mange barn og unge, men får ikke medhold. Selv om mange elever oppfatter bruken av lue og caps som en del av ungdomskulturen, er ikke denne bruken beskyttet av regler om religionsfrihet, svarer Fylkesmannen.

Iram Abbas (17), fra Prinsdal- I klassen min på Lambertseter skole er vi fem jenter som bruker hodeplagg, og vi har aldri fått noen kommentarer på det. De fleste lærerne godtar ikke at de andre elevene bruker lue eller caps inne.- Synes du lærerne forskjellsbehandler dere?- Lue er et uteplagg og handler mer om mote, mens hijab er et religiøst symbol. Det kan derfor ikke sammenlignes. Men jeg personlig har ikke noe imot at man bruker caps eller lue inne. - Kan hijab også være et moteplagg?- Hijab er først og fremst et religiøst symbol, men man kan jo knyte den på forskjellige måter og dermed skape forskjellige hijabmoter. Kanskje det kan være begge deler.

Det er derimot bruk av hijab. «Et eventuelt forbud mot bruk av hijab vil på grunn av dette innebære et inngrep i elevenes rett til religionsutøvelse, og vil berøre grunnleggende sider ved elevenes overbevisning og identitet» , skriver Fylkesmannen.

Vesten vurderer nå å anke saken inn for Sivilombudsmannen.

– Mitt mål er ikke primært at elevene skal ha på seg hodeplagg innendørs. Men jeg reagerer på rådende praksis der et sterkt omdiskutert hodeplagg som hijab, er tillatt, mens andre hodeplagg er forbudt.

Burka er forbudt

I osloskolen ble det i 2006 innført forbud mot plagg som dekker hele eller deler av ansiktet, som niqab og burka. Forbudet ble innført fordi bruken av disse hodeplaggene kan virke hemmende for kommunikasjon mellom lærer og elev, mellom elever og for identifisering av elevene. Om man vil forby caps og lue, er opp til hver enkelt skole, ved driftsstyret, og Utdanningsetaten har ingen oversikt over hvor mange osloskoler som har caps— og lueforbud, opplyser kommunikasjonsrådgiver Hild Lamvik.

Rektor ved Trasop skole ønsker ikke å uttale seg i saken.

Skolebyråden vil ikke ha caps innendørs

–  Jeg synes ikke at man bør ha caps og lue på innendørs, sier skolebyråd Torger Ødegaard (H).

–  Hvorfor ikke?

–  Når man er inne, så er man inne, og da går man ikke med caps eller lue, det har med respekt for hverandre å gjøre og litt med orden å gjøre. Jeg synes ikke det er naturlig. Det var barnelærdom for mange av oss, og det er det fortsatt, at man tar av seg luen når man kommer inn til folk eller når man er inne.

Ødegaard har inntrykk av at det vanlige i osloskolen er å forby caps og lue inne, men presiserer at han ikke har noen undersøkelser å vise til. Skolebyråden er enig med Fylkesmannen i at det ikke er usaklig forskjellsbehandling når man tillater elever å ha på hijab innendørs samtidig som man ber andre elever ta av seg sitt hodeplagg.

–  Det synes jeg ikke, og det har Fylkesmannen redegjort for også. Fylkesmannen har gjort en grei vurdering som jeg stiller meg bak.