- Helseopplysningene Moxnes publiserte var offentlig kjent

Etter en diskusjon med dommer Lise Behrens, innrømmet aktor at detaljerte helseopplysninger var kjent før Moxnes' publisering, skriver Kommunal Rapport.

Rødt-leder Bjørnar Moxnes under rettssakens første dag, her med sin advokat Harald Stabell (t.h.).

Torsdag startet rettssaken mot Bjørnar Moxnes (R) etter at han publiserte en rapport fra Kommunerevisjonen om Lindeberg-sakene som var unntatt offentlighet.

Den første dagen av rettssaken ble Moxnes presset hardt på at rapporten inneholdt detaljerte opplysninger om en pasients helsetilstand, den samme pasienten som kom med anklager om at hun var blitt voldtatt.

Flere pårørende, beboere og ansatte på posten visste hvem som hadde kommet med overgrepsanklagene.

Torsdag argumenterte aktor for at de som allerede visste hvem beboeren var, kunne gå inn i rapporten og lese diagnosene hennes. Han viste til at dette er personlige forhold som er unntatt etter taushetsplikten.

Aktor måtte innrømme at opplysningene var kjent

Da hjelpeleieren som ble anklaget for overgrepene, Stig Berntsen, vitnet fredag, sa han at disse opplysningene allerede var kjent gjennom mediene og tidligere Rødt-leder Erling Folkvords bok om Lindebergsakene.

Etter en opphetet diskusjon med dommeren måtte aktor innrømme at disse opplysningene var kjent fra før, skriver Kommunal Rapport (bak betalingsmur).

Taushetsplikten gjelder ikke for opplysninger som er alminnelig kjent eller tilgjengelig andre steder.

Hva er Lindeberg-sakene?

Lindeberg-sakene dreier seg om to hendelser ved samme sykehjem. Først en feilaktig overgrepsanklage mot en hjelpepleier, så en avdelingssykepleier som i en pressemelding urettmessig ble mistenkt av byrådet for drap. Allerede dagen etter ble mistankene avkreftet.

Rapporten til Kommunerevisjonen handler om kommunens håndtering av saken, hvor ledelsen i alle ledd får kritikk.

Versjonen Moxnes publiserte var sladdet noen steder, men i langt mindre grad enn det den utgaven offentligheten hadde tilgang til.

I det som blir beskrevet som en svært uvanlig hendelse stemte bystyret i Oslo for å anmelde Moxnes for brudd på taushetsplikten. Kun Rødt og SV stemte mot. Moxnes selv ble erklært inhabil da bystyret behandlet saken mot ham.