Hun var redd for å sende sine egne barn i barnehagen. Nå hjelper hun andre innvandrermødre med barnehageplass.

Bydelsmødrene i Alna bydel hjelper andre innvandrerkvinner med å forstå det norske samfunnet. Mange er redd for å sende barna sine i barnehagen.

Bydelsmor Faradi Alavi fra Afghanistan (t.v.) har hjulpet Jawair Mohasili fra samme land med å søke barnehageplass til Zabe (3). Storebror Abdul Fazil til høyre.

– Jeg ville ikke sende barna mine i barnehage. Jeg var skikkelig redd for at barnevernet skulle ta dem, forteller «bydelsmor» Faradi Alavi fra Afghanistan.

Hun skjønte ikke språket da hun var nyankommet til Norge, og fryktet barnevernet. Derfor sa hun nei til to tilbud om barnehageplass.

Nå arbeider hun frivillig som bydelsmor og har akkurat hjulpet Jawair Mohasili fra Afghanistan å få barnehageplass til sin sønn Zabe (3). Moren går på norskkurs og har nettopp fått barnehageplass i nærheten etter å ha ventet i åtte måneder. Broren Abdul Fazil, som går i tredje klasse, gikk bare kort tid i barnehage.

Mange innvandrerforeldre er skeptiske til barnehage. Selv om det er gratis kjernetid for barn mellom fire og seks år, står hvert fjerde barn som har rett til plass utenfor barnehagen i Groruddalen. I Stovner gjelder det hele 42 prosent.

Snakker samme språk – får lettere kontakt

Et samarbeid med «Bydelsmødrene» i bydel Alna er et av tiltakene byrådet satser på for å øke rekrutteringen til barnehagene.

I to sofaer midt på gulvet i Furuset bibliotek har Bydelsmødrene i Alna fast plass hver onsdag. Her kan kvinner i bydelen komme og få hjelp og spørre om ting de lurer på.

– Bydelsmødrene har selv erfaring med å være ny i Norge. De kan lettere enn andre få kontakt på kvinnenes morsmål, de bor i samme område og kan møte kvinnene i uformelle situasjoner, sier Nasreen Begum, organisasjonsleder for Bydelsmødrene.

18 bydelsmødre med bakgrunn fra 11 land er rekruttert og har fått grundig opplæring om samfunnsforhold i Norge. Tilsammen snakker de 20 språk, og er i full gang med å hjelpe andre.

Synes ikke omsorgen i barnehagene er god nok

– Minoriteter har både positive og negative erfaringer med barnehage, sier bydelsmor Fozia Saeed.

– Blant de positive erfaringene er språkutvikling viktigst. I løpet av kort tid ser de en utvikling i språket og synes det er fint at barna får gode muligheter til å leke med andre og få nye venner.

Men bydelsmødrene har fått høre om mange negative erfaringer også: det er dyrt å ha barn i barnehage – barna må ha regntøy, støvler og annet utstyr som koster mye i en stor barneflokk.

Mange innvandrermødre synes ikke at omsorgen i barnehagen er god nok, og at det er for mange barn pr. ansatt. For noen kan det også oppleves som en skam at de som hjemmeværende mødre ikke tar vare på barna sine selv.

Noen syns det er tidkrevende å måtte levere og hente barna, og foretrekker derfor å bli hjemme med dem. De synes også at barnehagene har strenge regler for matpakke og levering/henting.

Sist, men ikke minst: Mange frykter at barnevernet tar barna hvis de går i barnehagen.

Bydelsmor Faradi Alavi fra Afghanistan forteller byrådsleder Raymond Johansen (Ap) at hun ikke ville sende barna i barnehage fordi hun var redd for barnevernet. Bak fra v: leder for Bydelsmødrene, Nasreen Begum og bydelsmor Fozia Saeed.

Byrådslederen: – En utfordring å skape tillit

– Det er kjempeviktig at innvandrerbarn går i barnehage, får lært språket og sosialisert seg med andre barn. Men det har vært en utfordring for oss å skape nok tillit hos foreldrene, slik at de benytter seg av tilbudet, sier byrådsleder Raymond Johansen (Ap)

Onsdag var han i Furuset bibliotek for å høre om Bydelsmødrenes erfaringer gjennom ett år.

– Da vi i det nye byrådet tok over, var det 5500 barn i Oslo med rett til barnehageplass som ikke gikk i barnehage. Vi skjønte fort at det ikke hjalp å banke på dører. Derfor er Bydelsmødrene et så viktig tiltak. Det skaper tillit, slik at innvandrermødre tør å sende barna sine i barnehage, sier Johansen.

Bydelsmødre også til andre bydeler

Bydelsmødre etablerte i våres en Bydelsmødre-gruppe i bydel Grorud, i samarbeid med bydelen.

De starter i bydel Stovner i løpet av høsten, og bydel Østensjø har vedtatt at de vil inngå et samarbeid med Bydelsmødre så snart organisasjonen har kapasitet. Flere andre bydeler har vist interesse for å starte med samme opplegg. Fagfolk fra bydelen bidrar som forelesere under grunnutdanningen til Bydelsmødrene.

Noen av bydelsmødrene samlet på sin faste plass i Furuset bibliotek. Fra venstre: Lubna Ashraf, (Pakistan), Cigdem Guney (Tyrkia), Darija Fabijanovic (Kroiatia/Bosnia), Zia Qamar (Pakistan), Jawair Mohasili (Afghanistan – får hjelp av Bydelsmødrene), Fawzia Muhammed (Somalia), Nasreen Begum (Pakistan -organisasjonsleder), Fozia Saeed (Pakistan) og Farida Alavi (Afghanistan).

Høyre: – Urettferdig forskjellsbehandling

– Barnehageutbyggingen er hovedsatsingen vår – det var derfor vi innførte eiendomsskatten. Vi har lovet 3000 flere barnehageplasser innen 2019, og det skal vi klare, sier byrådsleder Raymond Johansen.

Saida Begum, som sitter i bystyret for Oslo Høyre, synes det er fint at det rødgrønne byrådet viderefører tiltak det forrige byrådet hadde satt i gang når det gjaldt å rekruttere flere innvandrerbarn til barnehager.

– Alle tre-, fire- og femåringer fra familier med samlet årsinntekt under 450.000 kroner får gratis kjernetid i Oslo som en del av den nasjonale satsingen på dette, påpeker hun.

I tillegg har byrådet i Oslo lagt inn en kommunal satsing basert på postnummer. Fire- og femåringer som bor og går i barnehage i bydelene Alna, Bjerke, Grorud, Stovner og Søndre Nordstrand får gratis kjernetid om familien har en samlet årsinntekt på under 619.000 kroner.

– Vi mener Byrådet legger opp til en urettferdig forskjellsbehandling av barnefamilier basert på kun postnummer og bosted, sier hun.

– Pengene burde heller gått til språkopplæring av barn utenfor barnehage.

Bydelsmødrene er ivrige etter å fortelle ham om sine erfaringer da ettårsdagen ble markert på Furuset bibliotek.

– Men vi har en bønn også: et fast lokale å holde til i. Det er ikke alltid så lett å snakke om private ting her, sier Darija Fabijanovic og slår ut med hendene mot sofaene i biblioteket.

– Noen ganger trenger man en skulder å gråte på.