Oslo

Trikkefører frikjent for uaktsomt drap

En 25 år gammel kvinnelig trikkefører er blankt frifunnet av Oslo tingrett etter dødsulykken på Skøyen 14. januar 2016.

Ulykken skjedde i januar 2016. Foto: Wasim K. Riaz

 • Hans O. Torgersen
  Hans O. Torgersen
  Journalist

En 60 år gammel mann, som gikk over veien, døde av skadene etter at han ble truffet av trikken.

Aktor la under straffesaken mot trikkeføreren ned påstand om 45 dagers ubetinget fengsel og inndraging av førerkortet.

Ifølge tiltalen kjørte 25-åringen trikken « ... uten å være tilstrekkelig aktpågivende og varsom, idet hun ikke tilpasset hastigheten etter forholdene eller på annen måte var uoppmerksom slik at hun ikke i tide oppdaget eller reduserte farten for en fotgjenger som gikk ut foran trikken».

Ikke uaktsom

Retten kom til at kvinnen ikke var uaktsom da hun kjørte trikken nedover Drammensveien mot Skøyen.

På ulykkesstedet kjører trikken i egen trasé midt i veien i begge retninger, adskilt fra biltrafikken med en refuge på begge sider.

Der ulykken skjedde er det fotgjengerfelt over veien, der bilistene har absolutt vikeplikt for fotgjengere, men i trikketraseen er det omvendt: Fotgjengere har vikeplikt for trikken, slik alle andre trafikanter også har.

Oversiktlig

Dommerne peker på at det er oversiktlig på stedet og slår fast:

«Retten mener ikke at det kan kreves at en trikkefører senker hastigheten i forbindelse med et slikt felt for å være føre var, uten at det er konkrete forhold som skulle tilsi det», heter det i dommen.

Tingretten slår fast at hastigheten ikke overskred fartsgrensen, og kjøreadferden var «ikke ansett uvørent» ut fra ferdsskriverdata.

«Det er etter rettens syn ikke noe i bevisførselen som tilsier at det skulle være mulig for tiltalte å oppdage fotgjengeren før hun faktisk gjorde. Tiltalte og flere vitner har forklart at han kom raskt og uventet, ikke så seg for overhodet, og gikk rett ut i trikketraseen foran trikken», heter det i dommen.

 • Den ene tingen fotgjengere må vite om trikken

Les mer om

 1. Trafikkulykker
 2. Trikk
 3. Oslo

Relevante artikler

 1. OSLO

  Trikkefører frikjent for uaktsomt drap – må på tiltalebenken igjen

 2. OSLO

  Påstand om fengselsstraff for trikkefører (25) etter dødsulykke i 2016

 3. NORGE

  Trikkefører frikjent etter dødsulykke

 4. OSLO

  Trikkefører (25) møter i retten for uaktsomt drap etter påkjørsel

 5. OSLO

  På tre år skal mange viktige gater oppgraderes for milliarder. Her ser du hvilke.

 6. NORGE

  72-åring dømt for å ha kjørt på Sunniva Gylver