Oslo

Oslopakke 3: 76,50 for å kjøre fra Akershus til Oslo med dieselbil i rushet

Bilister som kommer i dieselbil fra Akershus til Oslo kan bli nødt til å betale 76,50 for å slippe inn i byen.

Det foreslås betydelig økning av satsene i bomringen
  • Stein Erik Kirkebøen

Ifølge NRK Østlandssendingen er det der man har endt i diskusjonene om Oslopakke 3. Mandag møtes Oslo kommune, Akershus fylkeskommune og staten for å ta stilling til avtalen.

Blir de enige om å akseptere den, betyr det et betydelig hopp i bompengesatsen. Økningen blir imidlertid ikke så dramatisk som det var lagt opp til i et tidligere utkast.

Satsene

  1. Ifølge NRK foreslår Statens vegvesen følgende satser:

40 kroner i grunntakst for bensinbiler fra 1. mars 2017

50 kroner i grunntakst for dieselbiler.

10 kroner i rushtidsavgift på toppen av grunntaksten.

Gratis passering for elbiler, de skal betal rushtids-tieren fra 2018.

Halve taksten i ekstrabommene fra Bærum.

Ekstrabommer også på bygrensen fra Follo og Romerike fra 1. januar 2018.

Fem kroner i rabatt hvis du passerer begge bommer i løpet av en time.

Ti prosent brikkerabatt.

  • Til tross for betydelig økninger i bompengesatsene er det sterk misnøye i MDG med avtalen om E18

Regnestykket

For en dieselbilist fra Akershus som skal gjennom begge bommer i rushtiden har Østlandssendigen satt opp følgende regnestykke: I utgangspunktet må hun ut med 30 kroner på bygrensen og 60 kroner i bomringen. Passerer vedkommende begge bommer i løpet av en time, blir prisen redusert fra 90 til 85 kroner. Med ti prosent brikkerabatt blir summen 76 kroner og 50 øre.

I dag er passeringsprisen 32 kroner i bomringen (kr. 28,80 med brikkerabatt). Prisen i Bærums-snittet er halvparten.

Les mer om

  1. Oslopakke 3
  2. Miljøpartiet De Grønne (MDG)