Unge Høyre vil ha takeaway-øl i Oslo

Under skjenkestoppen i april, foreslo byrådet å innføre takeaway-øl i Oslo. Nå ber Unge Høyre om at forslaget følges opp.

Unge Høyre ønsker å hjelpe serveringsbransjen ved å innføre takeaway-øl i hovedstaden. Bildet er fra Torggata, noen dager før det igjen ble innført full skjenkestopp i Oslo.

– Nok en gang stenges Oslo ned. Vi må unngå flere konkurser i serveringsbransjen, sier Oslo Unge Høyre-leder Hassan Nawaz.

Tirsdag våknet Oslos befolkning til stengte ølkraner – igjen. Fremtiden ser stadig mørkere ut for mange av Oslos serveringssteder. Hundrevis av bransjens 17.000 ansatte er permittert og en rekke steder har stengt dørene midlertidig.

Da det var skjenkestopp i Oslo i vår, varslet byrådet at de ønsket å innføre muligheten for å selge takeaway-øl som del av en gradvis gjenåpning. Tanken var at man kunne hjelpe de serveringsstedene som både har skjenkebevilling og som selger takeaway-mat, samt unngå at mat og drikke kastes.

I april søkte Oslo-byrådet til Helse- og omsorgsdepartementet om midlertidig unntak fra alkoholloven. Departementet frarådet byrådet fra å gjøre et unntak for fra loven for å tilby takeaway-øl. Departementet viste til at serveringsstedene selv må søke om salgsbevilling på vanlig måte, hvis de ønsker det.

Les også

Fredag kom skrekkbeskjeden for utelivet. Nå frykter ekteparet for livsverket sitt.

Mat og øl på døren

Unge Høyre ber nå om at det innføres takeaway-øl i Oslo likevel. Det innebærer at man kan kjøpe øl og sider på flaske med alkoholprosent under 4,7 direkte fra serveringssteder. Man kan ikke kjøpe øl eller sider utenfor tidsrommet matbutikker selger alkohol.

Nawaz ser for seg en situasjon der man bestiller mat på døren, og kjøper med seg en øl fra samme serveringssted.

– Jeg tror alle synes det er trist å se hvilken situasjon Oslo er i. Med dette tiltaket vil flere kunne støtte det lokale næringslivet, sier han.

Leder i Oslo Unge Høyre Hassan Nawaz tror mange ønsker å støtte lokale serveringssteder ved å kjøpe med alkohol til takeaway-maten.

Uenige om avslag

Oslos næringsbyråd Victoria Marie Evensen (Ap) sier til Aftenposten at også hun mener det ville vært fint om bransjen kunne selge takeaway-øl. Samtidig viser hun til avslaget kommunen fikk av Helse- og omsorgsdepartementet da de søkte om midlertidige salgsbevillinger før sommeren.

Nawaz i Unge Høyre forstår det slik at byrådet egentlig ikke har fått avslag.

– Byrådet ba om innspill til sin tolkning av regelverket, men bommet. Kommunen har selv et ansvar for både skjenke- og salgsbevilgninger. Det er mulig å finne en løsning på dette innenfor gjeldende alkohollov og kommunens regler, sier Nawaz.

Næringslivsbyråd Evensen er uenig. Hun mener byrådet i realiteten fikk et avslag fra departementet.

– Oslo kommune ønsket en midlertidig salgsbevilling, men departementet påla kommunen å gjennomføres en ordinær søknadsprosess. Det er både en omfattende og tidkrevende prosess, som også må ut på høring. I tillegg må serveringsstedet si fra seg skjenkebevillingen sin eller lage et eget lokale hvor salg av takeaway-øl kan skje, sier Evensen.

Næringsbyråd Victoria Marie Evensen (Ap)

– Må gjøre alt for å redde bransjen

Det er uansett kun flaskeøl og sider som ville være aktuelt som takeaway-tilbud. Det er derfor tvilsomt hvor nyttig dette tiltaket vil være for bransjen, ifølge Evensen.

Til det svarer Nawaz at man må gjøre alt man kan for å redde bransjen.

– Serveringssteder har varelageret fullt opp, og inntektene går ikke opp. Øl og sider er en stor del av inntekten for bransjen. Da har det lite å si om det selges på tapp eller flaske, sier han og legger til:

– Når oppsigelsene nå ruller ut, er det på vår vakt. Oslo kommune burde gjøre hver minste ting de kan for å hjelpe situasjonen på en forsvarlig måte.