Oslo

Slik vil arkitekter bryte ned skillene mellom oss og asylsøkere

 • Arve Henriksen
  Arve Henriksen
  Journalist
«Modes of Movement», i regi av et belgisk arkitektteam, foreslår å utvikle en type brukermanual, en byguide for og av asylsøkere. Her skal beboerne ved asylmottak utfordres til å oppdage, utforske og dokumentere steder i byen som er interessante eller meningsfylte i deres dagligliv.
 • Ankomstguide
 • Privat innkvartering
 • Fellesarenaer for lokale og flyktninger.
 • Ulike delingsplattformer
 • Nye flyplassrutiner for ankomne asylsøkere
  Det er noen av forslagene fra de fem arkitektteamene som har gått til topps i konkurranseprogrammet under Oslo arkitekturtriennale.

Les om konkurransen :

Les også

Utfordrer arkitekter til å møte flyktningestrømmen

Her ble arkitekter utfordret på å skape løsninger for hvordan vi kan ta imot en stor andel flyktninger på en god måte. Ved fristens utløp hadde juryen mottatt 127 bidrag fra hele verden.

— Det er viktig at vi arkitekter påtar oss et slikt samfunnsansvar. Endringene vi står ovenfor er vår beste mulighet til å se kritisk på hvordan vi organiserer midlertidig bosetting. Dette prosjektet gir oss en unik mulighet til å studere de akutte samfunnsutfordringene og finne nye og alternative løsninger til håndteringen av dagens flyktningsituasjon. Det sier arkitekt Silje Klepsvik, som sammen med kollega Elisabeth Søiland og sosiolog Åsne Hagen står bak «Open transformation», en av fem konkurransevinnere.

Kommentator Torstein Hvattum :

Les også

Byplanlegging: «Ingen grupper har monopol på et byrom»

De skisserer tre konkrete tiltak knyttet til bosetting og tidlig integrering av asylsøkere. Ett av forslagene handler om å skape en større grad av selvbosetting allerede i mottaksfasen. Dette skal utforskes gjennom en app kalt «bnbOPEN», hvor lokalbefolkning skal kunne tilby innkvartering av asylsøkere i egne hjem.

Arkitektene bak «Open transformation» Vi ønsker åpne den offentlige debatten om tilgangen på god bokvalitet og måten vi organiserer det å bo på.

Større skille

Parallelt foreslår prosjektet å etablere nye fellesarenaer for lokale og nyankomne flyktninger.

– Det handler om en økt grad av integrering og større sameksistens, slik at de nyankomne kan bo blant lokalbefolkningen og være en del av fellesskapet. På denne måten søker prosjektet å fjerne skillet mellom «oss» og «dem», sier Klepsvik.

De mener at det å skape gode boforhold for asylsøkere også handler om å skape en solidarisk og demokratisk byutvikling.

Store skjevheter

– I dag er leiemarkedet preget av store skjevheter, og tilgang til god bokvalitet er begrenset til de med midler. Asylsøkere blir umiddelbart en utsatt gruppe i dette systemet. Med dagens press i boligmarkedet bør vi ta tak i denne problemstillingen. Vi ønsker derfor å åpne den offentlige debatten om tilgangen på god bokvalitet og måten vi organiserer det å bo på, sier arkitekten.

Les også

Nå flytter de første asylsøkerne inn hos Stordalen. Pris 650 ,- per natt

Vinnerforslaget Modes of Movement, i regi av et belgisk arkitektteam, foreslår å utvikle en type brukermanual, en byguide for og av asylsøkere. Her skal beboerne ved asylmottak utfordres til å oppdage, utforske og dokumentere steder i byen som er interessante eller meningsfylte i deres dagligliv.

Et annet vinnerforslag, Managing Dissidence in Gardermoen, ser på hvordan flyplassers regler og prosedyrer, designet for å skape konformitet og lydighet, enten kan fjernes eller endres, ettersom dette ofte fører til irritasjon, fornærmelse og kjedsomhet blant de reisende.

Vinnerforslaget, Cher, ser på muligheten for å videreutvikle delingstjenesten Airbnb, fra å dele bolig, til også å kunne dele en stol i stua, et strykejern eller en kaffekopp med en fremmed over en tilsvarende plattform.

Bredt nedslagsfelt

Nina Berre som har sittet i den internasjonale juryen, som har plukket ut vinnerbidragene, mener mange av prosjektene svarer godt på triennalens hovedtema, «tilhørighet».

-Dette handler ikke bare om flyktninger, men også varer, tjenester og mennesker som er i en slags permanent midlertidig situasjon. Denne guideboken er et godt eksempel på et tiltak som peker på utfordringer for dem som bor på asylmottak og som må bygge opp en ny tilhørighet. Å kunne agerer med byen de bor i, kan kanskje føre til en dialog mellom etablerte Osloboere og asylsøkerne, sier Berre.

Slik kan det også gjøres :

Les også

Vil omskape Munchmuseet til en flerkulturell møteplass

Hun er godt fornøyd med bidragene som kom inn til konkurransen, mange av dem gikk i retning av å bygge felles møtearenaer mellom lokalbefolkningen og «de fremmede».

– Men dette har ikke bare handlet om å tegne nye hus, men også måten vi organiserer samfunnet vårt på. Denne konkurransen utfordrer derfor den tradisjonelle arkitektrollen.

Fra kuratorenes side har det vært viktig at arkitektene må ta inn over seg en ny samfunnsmessig virkelighet, sier Berre.

Arkitektene bak «Open transformation» handler om å skape en større grad av selvbosetting allerede i mottaksfasen forflytningene som kommer til Norge. Dette skal utforskes gjennom en app kalt «bnbOPEN».

— En samfunnsutfordring

Vinnerne skal nå i gang med å videreutvikle sine forslag i tett samarbeid med triennalens kuratorer, Torshov Transittmottak og Norsk Folkehjelp frem til triennalens åpning 8. september.

Hos Norsk Folkehjelp, som driver flere asylmottak, synes det er viktig at Oslo Arkitekturtriennale setter migrasjon og integrering på dagsordenen.

-Migrasjon og flyktningproblematikken er en av de store samfunnsutfordringene og det trengs gode både midlertidige og varige boløsninger. Her kan arkitektbransjen i høyeste grad bidra med kreative og kostnadseffektive løsninger, sier Tom Hjertholm, enhetsleder i Norsk Folkehjelp.