Oslo

Oslo før: Oljeplattformer i Oslo sentrum?

Det kan virke helt utrolig i dag, men på 1970-tallet lå det oljerigger av typen «Aker H-3» fortøyd til dagens Aker brygge.

Det er faktisk ikke mer enn rundt 40 år siden oljeplattformer lå fortøyd til dagens Aker brygge!

  • Leif Gjerland
    Historieformidler

På vei hjem fra julebord på Aker brygge bråstopper du kanskje foran informasjonscontaineren på Rådhusbrygga og gnir deg i øynene: Oljeboring innerst i Pipervika, rett foran Rådhuset? Ble det kanskje litt vel mye lystig juleborddrikke i kveld…?

Slapp av, du ser rett. Riktignok ble det ikke boret etter olje der, men bygget oljerigger som lå her ved kaia til de kunne slepes ut.

Visste vi ikke bedre, ville vi kanskje trodd at motivet på informasjonscontaineren på Rådhusbrygga var ren fantasi
  • Oljeeventyret førte til en eventyrlig velferdsøkning i Norge, men har også bidratt til å velte flere regjeringer.

Oljeplattformer ble redningen da verftsindustrien sviktet

Fram til 1980-tallet var det nemlig fortsatt Aker verft som holdt til her, før det ble omskapt til Aker brygge. Da norsk verftsindustri var på vei ned på 1970-tallet, ble behovet for oljeplattformer en god redning. Samtidig slo mange mindre verft seg sammen til større konsern med Akergruppen som det største.

Som det meste av det som senere får stor historisk betydning, begynte også oljeeventyret i det små.

Under en beskjeden oljeleting i Nordsjøen i 1966 fant den første boreriggen «Ocean Traveler» riktignok hverken olje eller gass, men lagene nede i havbunnen sa klart fra at «det svarte gullet» var der nede et sted.

Les også

Oslo før: Caltexløkka - navnet som ikke ville dø

Åtte ansatte på Kværner dannet et selskap for oljeleting og kalte det «Kværner Engineering». Samme år ble «Aker Drilling Company Lt.» etablert for å drive med oljeboring. Norge var klar!

I 1967 ble for øvrig hvalkokeriet «Thorshøvdi» bygget om til oljeboringsskipet «Drillship». Det ble et sterkt symbolsk bilde på hvordan en ny norsk næring overtok for en gammel.

  • Hvis du går enda lenger tilbake i tid, var Piperviken slummen i Oslo:

Plattformdekk utrustet i Pipervika

Resten ble som den reneste skipperskrøne.

I 1967 fant den Aker-bygde flytende boreplattformen «Ocean Viking» det enorme oljefeltet Ekofisk, der oljeproduksjonen ble startet i 1971. Ny kompetanse og gammel erfaring utviklet så en halvt-nedsenkbar oljeplattform.

Den fikk navnet «Aker H-3», og var konstruert for å klare det barskeste været som Nordsjøen kunne oppvise.

Flere av disse plattformdekkene ble utrustet og gjort klare på det gamle Aker verft inne i Pipervika.

Så ta det med ro der du står foran informasjonscontaineren på Rådhusbrygga. Du kan trygt bli med på neste julebord…

Leif Gjerland (leif.gjerland@gmail.com) er byvandrer og historieformidler. Han skriver ofr Aftenposten om historiske Oslo.

Les mer om

  1. Historie
  2. Aker Brygge
  3. Oljeproduksjon
  4. Oslo før