Oslo kommune har kjøpt boliger for 869 millioner

I løpet av året har kommunen selv kjøpt 252 boliger i det opphetet Oslo-markedet til en samlet verdi av 869 millioner kroner.

Kommunen har stort sett handlet boliger vest i byen. Hele 103 av de 252 boligkjøpene er gjort i bydel Frogner, skriver Dagens Næringsliv.

Dette er en oppfølging av Tøyen/Munch-avtalen fra 2013. For å unngå opphopninger av kommunale boliger i øst, har det vært et politisk mål å selge i øst og kjøpe i vest.

Bydelene tildeler kommunal bolig til personer som trenger en tilpasset bolig eller er i en vanskelig livssituasjon, og derfor trenger hjelp til å skaffe seg bolig.

– Bidrar absolutt til et press på prisene

Administrerende direktør Christian Dreyer i Eiendom Norge mener kommunens boligkjøp «definitivt» har bidratt til å presse prisene høyere i enkelte bydeler, skriver Dagens Næringsliv.

– En aktør som investerer nær én milliard kroner i et begrenset område, bidrar absolutt til et press på prisene. Når over 40 prosent av leilighetene kommunen har kjøpt i år ligger i Frogner bydel, så bidrar jo det til et ekstraordinært press i denne bydelen, sier Dreyer til avisen.

Magnus Segtnan Thun, som er boligkjøper i det kommunale selskapet Boligbygg Oslo, sier til DN at de også har solgt rundt 50 boliger i Gamle Oslo, Sagene og Grünerløkka og sånn sett tilført markedet noe.

Da Aftenposten skrev om kommunale boliger i mai, lå mer enn halvparten av Oslos 10.744 kommunale boliger i Sagene, Gamle Oslo og Grünerløkka (klikk på hver enkelt bydel for mer informasjon).

Ikke enig at prisene påvirkes

Analytiker i Ny Analyse, Mari O. Mamre, tror Boligbyggs kjøp har bidratt til press på attraktive toromsleiligheter i enkelte bydeler, selv om kommunens boligkjøp ikke utgjør mer enn noen få prosent av samlede boligkjøp i Oslo i år.

Thun i Boligbygg er imidlertid ikke enig i at de har bidratt til den sterke prisveksten i Oslo.

– Vi har handlet tre boliger i snitt i uken i totalt ti bydeler. Jeg tror ikke vår innvirkning er så stor som noen skal ha det til, sier han til Dagens Næringsliv.

Og minner om at mandatet til Boligbygg er å skaffe boliger til personer som trenger tak over hodet.

Har satt av 800 millioner kroner i 2017-budsjettet

I årets budsjett ble det satt av ekstra midler til boligkjøp i forbindelse med den ventede flyktningstrømmen. Den uteble, men investeringsbudsjettet på nesten 900 millioner kroner blir brukt opp.

Ansvarlig byråd, Geir Lippestad (Ap), sier til Dagens Næringsliv at Oslo kommune vil fortsette satsingen på kjøp av boliger til vanskeligstilte.

I den neste fireårsperioden er det satt av 2,7 milliarder kroner til boliginvesteringer. Neste år er summen 800 millioner kroner.

Lippestad (Ap) sier til DN at han mener Boligbyggs boligkjøp ikke har hatt noen stor innvirkning på den sterke prisveksten i byen. Han viser blant annet til at prisene har steget kraftig i bydeler som Sagene og Gamle Oslo, hvor Boligbygg ikke kjøper boliger.