Oslo

Politiet har laget «verstingliste» over skoleelever i Oslo

Før årets skolestart har politiet i Oslo utarbeidet en «verstingliste» med nærmere 40 navn på elever som knyttes til vold og narkotika.

Dagsavisen skriver at Bjørnholt er blant de videregående skolene som opplever en opphoping av svært krevende elever. Nylig ble det kjent at skolen innfører adgangskontroll for elever og besøkende. Foto: Olav Olsen

  • NTB

Det bekrefter politiinspektør Janne Birgitta Stømner overfor Dagsavisen.

– Vi har utarbeidet en oversikt på mellom 30–40 unge gjengangere under 18 år som er registrert hos politiet med fire straffesaker eller mer, sier Stømner, som er leder for Ny felles enhet for forebygging i Oslo politidistrikt.

Felles for nesten alle de unge kriminelle er at de denne høsten tar fatt på et nytt skoleår på videregående skoler i Oslo

– Det er første gang vi har laget en slik oversikt, som har vært relativt arbeidskrevende for oss. Bakgrunnen er at vi ser at tallet på unge gjengangere under 18 år har økt, sier hun.

Politiinspektør Janne Birgitta Stømner sier politiet har utarbeidet en oversikt på mellom 30–40 unge gjengangere under 18 år, som er registrert hos politiet med fire straffesaker eller mer. Foto: Knut Falch / NTB scanpix

Ni skoler trekkes frem

Dagsavisen skriver at det er etablert et felles nettverk for samarbeid og erfaringsdeling ved skoler som opplever en opphoping av svært krevende elever. Skolene som trekkes frem er Stovner, Persbråten, Bjørnholt, Holtet, Hersleb, Ulsrud, Hellerud, Etterstad og Kuben

Nytt i høst er det også at samtlige videregående skoler i Oslo nå har fått sin egen politikontakt.

Under et møte mellom politiet og Utdanningsetaten i Oslo kommune onsdag kom det frem at tallet på elever med kriminell bakgrunn i den videregående skolen i Oslo totalt kan ligge mellom 50 og 60.