Oslo

Opposisjonen krever fortgang i milliardprosjektene på Tøyen

I 2013 år siden sto fire partier sammen om Tøyenløftet. Nå krever opposisjonen at Byrådet oppfyller løftene.

Den uvanlige alliansen mellom SV, Høyre, Venstre og KrF sikret nytt Munch-museum og et milliardløft for Tøyen. I 2013 stilte Erik Lunde i KrF (øverst fra venstre), Marianne Borgen i SV, Eirik Lae Solberg i Høyre og Toril Berge Flatabø i Venstre gladelig opp på et bilde på Tøyen. Nå mener avtalepartnerne i opposisjon det går for sakte.
  • Olav Eggesvik
    Journalist
  • Wasim K. Riaz

Aftenposten har gjennomgått 12 punkter av Tøyenavtalen. Mens flere av løftene er underveis, er det nå usikkerhet rundt de store byggeprosjektene i Tøyenparken.

Bystyret har vedtatt at det skal bygges en friluftsscene, et nytt badeland, et lokk over Finnmarkgata og et vitensenter.

Byrådet kan ikke svare på hva som skal bygges, med unntak av Tøyenbadet - som skal oppgraderes og pusses opp. Byråd Tone Tellevik Dahl (Ap) kunne ikke si om et vitensenter skal bygges i det hele tatt.

Det var stor interesse for pressekonferansen i 2013 der Høyre, Venstre, KrF og SV la frem avtalen der de ble enige om at Munchmuseet skal flytte inn i et nytt bygg i Bjørvika, i bytte mot et løft for Tøyen.

– Bekymret for fremdriften

Opposisjonen har den siste tiden stilt flere skriftlige og muntlige spørsmål til de ulike byrådene som har ansvar for prosjektene.

– Vi er bekymret for fremdriften, for å si det slik. Vi opplever at byrådet ikke har fullt trøkk på de prosjektene som skal gjennomføres for å gi Tøyen et løft. Det vil vi følge opp i bystyret, sier Erik Lunde i KrF.

– De store prosjektene er i det blå. Det vi satte i gang i byråd er ikke reversert, men det er ikke gjort noe nytt siden byrådet tiltrådte, mener Guri Melby (V). Hun overtok som miljø- og samferdselsbyråd oktober 2013, og er nå gruppeleder for Venstre i opposisjon i bystyret.

– Det virker som om en del av punktene i Tøyenavtalen står i ro. Et stort flertall i bystyret har vedtatt punktene i avtalen. Det er viktig at byrådet holder tempoet oppe, sier Øystein Sundelin i Høyre.

  • Dette er saken de reagerer på: Millionløftene til Tøyen er i stor grad innfridd. Milliardløftene kan bli brutt.

– Arbeidet vi gjorde er bortkastet

De tre partiene satt i byråd i to år etter at Tøyenavtalen ble undertegnet, og er nå i opposisjon.

– Dere satt i to år etter avtalen ble inngått. Hvorfor kom ikke prosjektene lenger da?

– Det siste vi gjorde før vi gikk av, var å bestille kvalitetssikring. Jeg mener vi kom så langt som det var mulig på de to årene før det nye byrådet overtok. Nå har det stoppet helt opp, eller så er planene reversert. Da er arbeidet vi gjorde bortkastet, sier Melby.

– Så store prosjekter tar tid, det er det ingen tvil om. Ingen forventet at det skulle realiseres på få år. Men vi er nødt til å holde tempoet oppe, hvis ikke kan de store prosjektene gli ut i sanden, mener Sundelin.

– Viktig for hele byen

Lunde, Melby og Sundelin er alle tydelige på at de mener vitensenteret bør bygges. I motsatt fall, bør byrådet fremme en ny sak for bystyret.

– Det er pussig fordi Arbeiderpartiet kjempet i det lengste for å beholde Munch-museet på Tøyen. Fordi Tøyen mistet en attraksjon, skulle man få et hovedbad og vitensenter for hele byen og regionen, sier Melby.

Hun mener planene for Tøyen kunne vært lagt frem for bystyret allerede i år.

Lunde mener prosjektene i parken er mer enn et løft for Tøyen.

– Vitensenteret og de andre prosjektene er ikke bare viktige for Tøyen, men for byen, sier han.

Ble tatt opp onsdag

I onsdagens bystyremøte måtte både ordføreren og byrådslederen svar for seg.

Det var Guri Melby (V) som tok opp Tøyen-spørsmålet. Hun mente at det forrige byrådet rakk å sette i gang flere prosjekter.

– Etter byrådsskiftet har de andre planene stoppet opp, raste Melby fra talerstolen.

– Selvfølgelig vil vi følge bystyrets vedtak. Vi er godt i gang på en rekke områder. Forslagene ligger inne i neste års budsjett. Blant annet om 20 prosent flere lærere på Tøyen skole. Vi er opptatt av store sosiale forskjeller og har ar derfor startet nedsalg av kommunale boliger. I tillegg kommer 25 millioner kroner til områdeløft i neste års budsjett, svarte byrådsleder Johansen.

Ordfører: Mitt hjerte banker for Tøyen

Melby var ikke fornøyd med svaret.

– Jeg er svært skuffet over svaret. Han bare bekrefter det som står i Aftenposten, sa Melby som også ønsket svar fra ordfører Marianne Borgen (SV) som var med på å sikre den såkalte Tøyen-avtalen og har også etter at hun ble ordfører snakket varmt om Tøyen.

– Jeg er veldig glad for det engasjementet som hele byrådet har for Tøyen og områdeløft på Tøyen. Det er mange elementer som er vedtatt, men som vil ta litt tid. Jeg har stor tro på at byrådet følger opp Tøyen-avtalen. Mitt og SVs engasjement for Tøyen er like stort i dag som for tre år siden, sa Borgen fra talerstolen.

Byrådsledere Johansen fikk det siste ordet i debatten. Der tok han opp at det forrige byrådet ikke kom i mål med alle sine Tøyen-planer.

– Jeg ser at en ny T-banestasjon på Tøyen skulle være ferdig i 2014. Det er ett år før vi kom inn i byrådet, sa Johansen.

Les mer om

  1. Tøyenløftet
  2. Oslopolitikken