Oslo

SV åpner valgkampen i «Norges mest klassedelte by». Partiet har selv vært med og styrt den i seks år.

SV-leder Audun Lysbakken mener likevel løsningene på sosial ulikhet i resten landet er å finne her.

Partileder Audun Lysbakken og toppkandidat fra Oslo SV Kari Elisabeth Kaski åpner valgkampen sammen med partikollegaer i byrådet, Omar Samy Gamal og Marianne Borgen.
  • Anne Sofie Lid Bergvall
    Anne Sofie Lid Bergvall
    Journalist

SV åpnet valgkampen lørdag med en «forskjellsvandring» gjennom Oslo. Turen begynte utenfor Norges dyreste bolig, som befinner seg på Tjuvholmen i Oslo sentrum, og endte på Furuset bibliotek og aktivitetshus i Groruddalen. Målet var å vise frem forskjellene som eksisterer i byen.

SV har sittet med byrådsmakt i Oslo i seks år. Likevel mener SV-ordfører Marianne Borgen at partiet trenger regjeringsmakt for å få ned forskjellene i byen.

Borgen er uenig i at byrådet ikke har gjort nok selv. I stedet skylder hun de økte forskjellene i byen på den borgerlige regjeringen, og at de har gjort det vanskelig for kommunen å gjennomføre utjevnende politikk.

– Vi har bedt om å være forsøkskommune på en del ting som vi ikke har fått lov til. Så det er klart at hvis du får en regjering som er utgått av de samme partiene, eller i hvert fall får et rødgrønt flertall, så vil det gi en del muligheter for oss til å kanskje være mer innovative, sier hun.

– Trenger en regjering som spiller på lag

På turen presenterte Oslo-kandidatene til Stortinget en tipunktsliste med sine viktigste saker. Flere av punktene handler om å videreføre ting byrådet har begynt på i Oslo.

Blant annet vil de bygge opp en ikke-kommersiell boligsektor, fjerne private velferdsaktører og innføre gratis aktivitetsskole (AKS), eller skolefritidsordning, som det heter i resten av landet.

Førstekandidat for Oslo, Kari Elisabeth Kaski, sier de har valgt flere av punktene fordi det er politikk som er påbegynt i Oslo, men der de trenger drahjelp fra regjeringen.

Partileder Audun Lysbakken mener Oslo er et godt utstillingsvindu for SV sin politikk. Her sammen med førstekandidat Kari Elisabeth Kaski og tredjekandidat Andreas Sjalg Unneland.

– Makten over fordelingspolitikken i Norge ligger hos staten. Et kommunalt flertall kan gjøre mye for å motvirke det, men hvis du virkelig vil få forskjellene ned er du avhengig av en regjering som spiller på lag, sier Kaski.

Hun trekker frem kollektivtransport, tannhelse og boligpolitikk som områder der de er avhengig av nasjonal politikk.

Derfor ønsker SV formuesskatt

– Oslo er Norges mest klassedelte by, sier partileder Audun Lysbakken.

– Vi ønsker å vise frem hvordan virkeligheten i Oslo er, nemlig at vi har alt fra Tjuvholmen, der formuene hoper seg opp, til de helt andre sosiale virkelighetene som vi ser i denne byen, som på Tøyen og i Groruddalen, sier han.

Førstekandidat Kaski mener kontrastene mellom fattig og rik i hovedstaden viser hvorfor det er behov for å øke formuesskatten.

– Hele denne uken har vært preget av debatten om formuesskatt, men det som er viktig for oss er å løfte debatten til hva det faktisk handler om.

Ikke en motsetning mellom Oslo og distriktene

– Senterpartiet er nok ikke enig i en del av disse punktene, blant annet å bruke masse penger på kollektivutbygging i hovedstaden. Hvorfor skal de gå med på å flytte så mye ressurser til Oslo?

– Veldig mange av disse tingene handler jo faktisk om hele landet, som tannhelse. Det som er viktig for Oslo er ting som er viktig i distriktene og i de andre byene, sier Lysbakken.

Partilederen er heller ikke enig i at det er en konflikt mellom hovedstaden og distriktene.

– Konflikten står ikke mellom kollektivutbygging i Oslo eller å få gul midtstripe og økt sikkerhet på veiene i distriktene. I vårt alternative budsjett har vi hatt råd til begge deler, men vi tar det fra de store motorveiprosjektene på Østlandet.

Listetoppen fra Oslo mener Senterpartiet ikke kan stå i veien for å lytte til lokalpolitikere.

– Senterpartiet, av alle, burde være opptatt av å høre på lokalpolitikere, og samtlige av punktene i denne listen er jo saker som det rødgrønne byrådet tar til ordet for.

Les mer om

  1. Stortingsvalget 2021
  2. Kari Elisabeth Kaski
  3. Audun Lysbakken
  4. Oslo