Elsparkesykkelskader mer enn halvert etter nye regler: – Dette vi håpet på

Skadelegevakten i Oslo registrerte 143 skader i forbindelse med elsparkesykler i september.

De nye reglene for elsparkesykler har ført til mindre skader.

Det er mer enn en halvering fra måneden før. I august ble det registrert 301 skader. I toppmåneden juni ble det registrert hele 436 skader.

– Vi er veldig fornøyde. Det er dette vi håpet på, sier overlege Henrik Siverts. Han mener bestemt at de nye reglene for elsparkesykler i Oslo har en sterk påvirkning på skadestatistikken, spesielt nattestengingen. I september i fjor ble det til sammenligning registrert 194 skader.

– Ikke overraskende, er det gått veldig ned på natten. Det som står igjen av skader på natten, er vel dem som er privateide. Men det har også gått mye ned på dagtid, sier han.

Ytterligere ned etter nye regler

143 skader er i seg selv en stor reduksjon. Men analyser av Siverts viser at skadetallene gikk ytterligere ned etter 10. september. Da trådte Oslos nye regler for elsparkesykler i kraft.

I tidsperioden 10–30. september ble det registrert 77 skader. Det vil si 3,85 skader pr. døgn. Det er det laveste skadeantallet pr. døgn i en vår/sommer/høst-måned siden mai 2020.

– Noen skader må vi vente ved bruk. Men nå slipper vi de unødvendige skadene om natten, sier Siverts som konkluderer med at nesten halvparten av september-skadene kom i de ni dagene før reguleringen.

I september ble det kun registrert syv skader mellom kl. 23 og 05. Til sammenligning var det nesten 100 skader på nattetid i august.

Har redusert bemanningen

De mange skadene på elsparkesykkel har ført til at skadelegevakten i Oslo har måttet oppbemanne i helgene for å kunne håndtere trykket.

Som følge av de nye skadetallene har de nå valgt å gå tilbake til normal bemanning. – Nå håper vi at det holder seg slik, og at kommunen og aktørene inngår gode avtaler, sier Siverts.