Oslo

Parkforslag omfavnes av politikerne

Oslo-politikere fra Frp til Rødt applauderer parkideen til Snøhetta og Fred. Olsen. Bystyret vil ha omkamp om tomten foran Oslo Børs – men det kan bli dyrt.

Slik ser området mellom Børsen og Bjørvika ut i dag. Tomten har lenge vært brukt som bussparkering og riggområde. Nå starter omkampen om varig bruk.
  • Hilde Lundgaard
    Hilde Lundgaard
    Journalist

Skal det bygges på tomten mellom Oslo Børs og fjorden? Eller bør det bli en stor hage?

Bystyret har vedtatt det første. Men som Aftenposten kunne fortelle onsdag, har operaarkitektene i Snøhetta, på oppdrag fra Fred. Olsen, laget et helt nytt alternativ.

Les hele saken med abonnement