Oslo

Nesten halvert fravær blant lærerne i Oslo-skolen til skolestart

1430 skoleansatte meldte fravær til skolestart etter massetestingen i Oslo-skolen. Hvor mye av fraværet som skyldes koronasmitte, er ikke kjent.

Bemanningssituasjonen er fortsatt krevende i Oslo-skolen, sier direktør i Utdanningsetaten Marte Gerhardsen.
  • Birgitte Iversen
    Journalist

Det har vært spenning knyttet til fraværstallene tirsdag, etter at alle elever og lærere i Oslo-skolen ble bedt om å teste seg for koronasmitte før skolestart i dag.

Tall fra Utdanningsetaten viser at til sammen 551 lærere hadde meldt fravær tirsdag. Det er nær en halvering av sykefraværet blant lærerne sammenlignet med før jul. Utdanningsetaten har sammenlignet tallene med 10. desember i fjor. Da hadde 1070 av lærerne meldt fravær.

Tirsdag ble det også meldt fravær for 320 skoleassistenter, 321 AKS-assistenter, 65 administrativt ansatte, 73 ledere og 83 andre. Totalt var 1430 skoleansatte borte fra jobb tirsdag, mot 2439 ansatte 10. desember. Totalt har 157 av 181 skoler svart på kartleggingen.

Det er ikke kjent om fraværet skyldes koronasmitte eller andre årsaker.

– Fortsatt krevende

«Denne rapporteringen viser at bemanningstilstanden generelt i Oslo-skolen er bedre nå enn den var før jul. Men situasjonen er fortsatt krevende, og det er store variasjoner mellom skoler». Det skriver direktør i Utdanningsetaten Marte Gerhardsen i en e-post til Aftenposten.

Til skolestart er det også innført en kontroversiell ordning der skole- og barnehageansatte er unntatt jobbkarantene dersom de har vært nærkontakt. Det betyr at lærere som har vært i nærkontakt med en smittet, kan teste seg tilbake på jobb. I fritiden må lærerne fortsatt være i karantene, noe som har skapt mye sinne og frustrasjon blant lærerstanden. Utdanningsforbundet mener det går på tilliten til myndighetene løs.

Regjeringen innførte unntaket etter råd fra Folkehelseinstituttet (FHI) for å unngå stengning av skoler og barnehager.

Gerhardsen sier det er for tidlig å si hvordan dette unntaket har påvirket bemanningssituasjonen.

«Skolene må ha vært i gang noen dager før vi kan si noe om det», skriver hun i en SMS.

Forventer smittehopp

Tall for elevfravær blir først klart onsdag.

Helsebyråd Robert Steen (Ap) sier til NTB at han forventer et smittehopp etter massetestingen i skoler og barnehager siste døgnet:

– Vi kan ikke dele ut titusener av tester i den tro at det ikke skal gi noe utslag, sier helsebyråden.

Han sier smittetallene trolig også vil stige fordi folk vender tilbake til hverdagen etter juleferien.

I Trondheim var smittetallene etter massetestingen klare allerede tirsdag. De viste at 69 elever og 21 ansatte ved skolene i Trondheim testet positivt på covid-19-viruset. Det skriver Adresseavisen.

I tillegg ble fem ansatte i tre barnehager registrert smittet.

Over 10.000 barnehageansatte og undervisningspersonell er så langt blitt smittet av korona i pandemien, ifølge NTB.

Les mer om

  1. Koronaviruset
  2. Skole